Kangurki wybrały się w czwartek 16 maja br. do Straży Pożarnej, gdzie miały możliwość zapoznania się z ciężką i odpowiedzialną pracą strażaków. Celem wizyty było poznanie charakteru pracy strażaków, kształtowanie świadomości znaczenia ich zawodu, zapoznanie z sprzętem przeciwpożarowym, wyposażeniem wozów, umundurowaniem oraz kształtowanie właściwych zasad zachowania w miejscach publicznych. W trakcie rozmowy ze strażakiem dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka. Strażak przypomniał, w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną, a dzieci utrwaliły numer alarmowy – 998.  Kangurki mogły nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Dzięki życzliwości strażaków dzieci obejrzały z bliska samochody, sprzęt strażacki oraz zwiedziły budynek straży. Niebywałą atrakcją dla przedszkolaków była możliwość przymierzenia hełmu, pokaz zjazdu po rurze do akcji ratunkowej i zwiedzenie wozu strażackiego. Zwiedzanie siedziby Straży Pożarnej wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Wracając do przedszkola, dzieci opowiadały z zachwytem swoje „strażackie przeżycia”.