Kangurki wybrały się ostatnio(18.10) do Galerii Sztuki Współczesnej podziwiać wystawę Jubileusz XX-lecia Międzynarodowych Plenerów Malarskich w OSIEKACH 1998 – 2017 „Czas i Miejsce dla Sztuki”. Artyści wykonujący swoje dzieła posługiwali się różnymi technikami malarskimi oraz stosowali różne środki plastyczne. Wystawa na wszystkich zrobiła duże wrażenie. Cykliczne odwiedzanie wystaw daje nam możliwości obcowania ze sztuką i pozwala rozwijać nasze zainteresowania plastyczne.