Podsumowując tydzień Kangurki wybrały się na wycieczkę po Kołobrzegu, aby utrwalić wiedzę na temat swojego miasta, oraz poznać nowe mniej znane miejsca. Zwiedzając Kołobrzeg dzieci zwracały uwagę na wyjątkową architekturę miasta, szczególnie na zabytkowe budowle takie jak np. ratusz, katedra, baszta lontowa czy zabytkową kamienicę przy ul. Granicznej. Ta krótka lekcja historii wprowadziła nas w czas upamiętniający wyzwolenie Kołobrzegu.