19.05 2016 r, dzieci brały udział w spotkaniu  z leśnikami , gdzie mogły poszerzyć swoją wiedzę  na temat  mieszkańców lasu , znaczenia  lasu dla ludzi ,  i jak należy dbać i szanować las i jego mieszkańców