W bieżącym tygodniu w grupie ,,Kangurków” omawiana jest tematyka bezpieczeństwa. Dzieci poznają oraz utrwalają wiadomości dotyczące ważnych instytucji oraz przepisów ruchu drogowego: sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi, a także utrwalają znajomość numerów alarmowych. Natomiast we wtorek ( 17.09.2013 r.) ,,Kangurki” na zajęciach plastycznych wykonywały makietę ruchu drogowego. Dzieci z przeniesionych z domu pudełeczek robiły miniaturki niezbędne do powstania makiety miasta. Praca miała charakter zespołowy, przedszkolaki pracowały w 4 grupach i każda z nich przygotowała elementy niezbędne do zrobienia makiety, a więc pojazdy, domy, drzewka, sklepy. Współpraca okazała się efektywna, bowiem w rezultacie powstały 4 bardzo ciekawe makiety , które będą również pomocne w utrwalaniu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa na drodze.