Podczas wycieczki nauczyciel ukazał rolę parku w mieście. Dzieci obserwowały drzewa i krzewy rosnące w parku, próbowały samodzielnie je nazywać. W małych grupach dzieci miały za zadanie podzielić drzewa na liściaste i iglaste, a potem podawały różnice w ich wyglądzie. Na sam koniec ogłoszony został mini konkurs plastyczny „OBRAZEK Z DARÓW PARKU”. Oczywiście wszystkie dzieci wykazały się dużą pomysłowością za którą w sali dostały nagrody.

Nauczyciel
Justyna Pajdak