W poprzednim tygodniu uczyliśmy się współpracować w parach, trudność jednak polegała na tym, że to z kim jesteśmy w parze zaznaczone było na tablicy, a my musieliśmy swoją parę zapamiętać. Jeżeli ktoś zapomniał z kim jest w parze to mógł podejść do tablicy i spoglądając na zdjęcie sobie przypomnieć. Takie pary są razem przez cały tydzień, wykonują razem prace, biorą udział w zabawach, chodzą razem na spacerki oraz na stołówkę. Pary dobieramy w taki sposób, aby w ciągu roku każde dziecko mogło być w parze z każdym kolegom i koleżankom, dzięki temu mamy możliwość poznać każdego, z każdym porozmawiać, pobawić się, a może nawet zaprzyjaźnić. Ciekawe z kim będziemy w parach w następnym tygodniu?