KROKODYL J. Brzechwa

„Skąd ty jesteś, krokodylu?”

„Ja? Znad Nilu.

Wypuść mnie na kilka chwil,

To zawiozę cię nad Nil”.

 

Krokodylki to grupa pomysłowych i radosnych 4-latków.

 

Wychowawca: mgr Anna Miszewska

Nauczyciel: Aleksandra Bryks

Pomoc nauczyciela: Joanna Rutecka


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

 

GRUPA IV

marzec 2020

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Zajfert

Lp.

Temat kompleksowy: Wiosna w Kołobrzegu- doskonalenie wiadomości na temat wiosny; poznawanie informacji dotyczących miasta rodzinnego

Termin: 09.03.- 20.03.2020.

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, budowania poprawnych wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa. Poznanie przysłowia „ W marcu jak w garncu”. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Obserwacja pogody i zachowań zwierząt i ptaków.

II.2, II.10, III.8, III.9, IV.1, IV.9, IV.18,

 1.  

Burza mózgów – „ Kołobrzeg”. Poznanie zabytków naszego miasta. Oglądanie ilustracji i zdjęć przedstawiających miasto. Zapoznanie z architekturą miasta.

III.2, III.6, IV.10, IV.19

 1.  

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej- rozwiązywanie zagadek związanych z naszym miejscem zamieszkania ( latarnia, statek, molo, morze, plaża).

IV.9

 1.  

Doskonalenie słuchu fonemowego poprzez analizę i syntezę sylabową. Przeliczanie ilości sylab w wyrazach i ich porównywanie.

IV.2

 1.  

Poznanie pojęć związanych z wiosną, zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pory roku.

IV.9, IV.18

 1.  

Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania, utrwalanie figur geometrycznych. Układanie rytmów.

IV.11, IV,12, IV.15

 1.  

Słuchanie piosenek. Prawidłowo reaguje na zmiany tempa w muzyce. Wdrażanie do słuchania muzyki poważnej- A. Vivaldi „Wiosna”. Gra na instrumentach perkusyjnych.

IV.1, IV.7

 1.  

Utrwalanie piosenek „It is spring”, „Dino. dino. dinozaury”

IV.1, IV.7,

 1.  

Przygotowywanie się do przeglądu „My Favourite Song”

IV.1, IV.7,IV.21

 1.  

Ćwiczenia pamięci odtwórczej „Kwiaty wiosny”- recytacja indywidualna i zbiorowa      

IV.5

 1.  

Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. Doskonalenie zdolności manualnych takich jak: lepienie, wydzieranie , rysowanie kredkami. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych- rysowanie po śladzie. Doskonalenie umiejętności wycinania.

I.7, IV. 8

 1.  

Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. Ćwiczenia wyprostne, ćwiczenia mięśni grzbietu, brzucha,stóp, ćwiczenia z elementem czworakowania.

I.4, I.5, I.8, I.9

Lp.

Temat kompleksowy: Zdrowe odżywianie- poznanie sposobów dbania o zdrowie

Termin: 23.03.- 27.03.2020.

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Nabywanie umiejętności prezentacji danego zagadnienia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat- zajęcia z ekspertem- „Piramida żywieniowa”.

IV.2,5,9

 1.  

Wzbogacanie słownika czynnego i biernego- wypowiadanie się nt. wysłuchanych utworów literackich oraz nt. ilustracji.

IV.2,5

 1.  

Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się nożem. Przestrzeganie nawyków kulturalnego zachowania przy stole.

I.3, I.7

 1.  

Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci takich jak : ubieranie i rozbieranie, zapinanie zamków, zapinanie guzików, zwracanie uwagi na zawieszanie okrycia wyznaczone miejsce.

I.2

 1.  

Uczestniczenie w zajęciach plastycznych rozwijających sprawność manualną dzieci oraz ich myślenie twórcze: malowanie farbami, wycinanie, lepienie z plasteliny, wydzieranka.

IV.1, IV.8, IV.11

 1.  

Stwarzanie możliwości do aktywności na świeżym powietrzu, zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

II.10, II.11, IV.18

 1.  

Zabawa w sklep- wymiana jeden za jeden- wykorzystanie starych monet. Poznanie nazw monet i banknotów używanych w Polsce..

III.5, IV.17

 1.  

Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek, zabawę do muzyki oraz granie na instrumentach perkusyjnych.

IV.1, IV.7

 1.  

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne

IV.8,  I.7

 1.  

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych.

I.5, I.8, I.9

 1.  

Utrwalanie piosenek „It is spring”, „Dino. dino. dinozaury”

IV.1, IV.7

 1.  

Ćwiczenia pamięci odtwórczej „Kwiaty wiosny”- recytacja indywidualna i zbiorowa      

IV.5

Program Wychowawczy

1.

Udział w uroczystości powitania wiosny.

IV.10 II.9,11

2.

Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

II.11

3.

Wycieczka po mieście z przewodnikiem.

IV.10

 

4.

Wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

I.6, III.1, III.7, III.9

Program profilaktyczny

1.

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni podczas wyjść poza teren; dbanie o swoje rzeczy.

I.2

2.

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych;

II.3, III.5,

3

Doskonalenie czynności samoobsługowych  oraz czynności higienicznych.

I.1, I.2, II.8

4

Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, utrwalenie norm kulturalnego zachowywania się podczas spożywania posiłku.

I-3

III.4

Plan Daltoński

 

 

 

1.

Rozwijanie umiejętności pracy z tablicą zadań; dalsze wdrażanie do umiejętności planowania zadań

III.5

2.

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne.

II.6; III.9; IV.2; IV.5;

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV.9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

 

5.

Praca z wykorzystaniem zegara daltońskiego.

 

6.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

 

GRUPA IV

luty 2020

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Zajfert

Lp.

Temat kompleksowy: ,,W czasach kiedy żyły dinozaury”

Termin: 24-28.02.2020

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Segregowanie dinozaurów wg jednej cechy.

IV.12

 1.  

Doskonalenie umiejętności sylabizowania wyrazów.

IV.4

 1.  

„Prehistoryczne gady”- tworzenie wystawy tematycznej.

III.5

 1.  

Postrzeganie książki jako cennego źródła wiedzy.

 

 1.  

„Dinozaury”- rozmowa n. t. dinozaurów, poprawne wypowiadanie się na temat. Stworzenie mapy myśli.

IV.2

 1.  

„W dawnych czasach” praca z karta pracy- doskonalenie umiejętności przeliczania.

IV.15

 1.  

Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

IV.1, IV.8

 1.  

Słuchanie i śpiewanie piosenek, interpretacja ruchowa do muzyki, rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych.

I.5, IV.1, IV.7

 1.  

Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów;

IV.3, IV.5, II.1

 1.  

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych.

I.5, I.8, I.9

 1.  

Dbanie o czystość i porządek w swoim otoczeniu

I.7, III.5

 1.  

,,Mam prawo do…?’’ – rozmowy z dziećmi na temat praw dziecka oraz poszanowania praw innych . (szacunek)

III.1,III.5, III.6, III.7, III.8

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Wyprawa w kosmos”

Termin: 2-6.03.2020

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Poznanie pojęć związanych z kosmosem oraz pojęć związanych z ziemią i jej dawnymi mieszkańcami- dinozaurami na podstawi ilustracji i opowiadań. Rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

IV.2, IV.3,IV.5, IV.6, IV.18, III.8, III.9

 1.  

Wspólne śpiewanie znanych dzieciom piosenek. Rytmiczne poruszanie się w rytm muzyki. Określanie dźwięków wysokich i niskich.

IV.7, IV.1, III.6

 1.  

Układanie rytmów wg kształtu. Utrwalenie figur geometrycznych. Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności następstw czasu.

IV.11, IV.12, IV.15, IV.16

 1.  

Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

I.4, I.5, I.8

 1.  

Prowadzenie obserwacji i rejestrowanie zjawisk pogodowych; Dostrzeganie piękna przyrody.

II.11, IV.18

 1.  

Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach gimnastycznych poprawiających kondycję oraz pracę mięśni ciała.

I.5, I.8, I.9

 1.  

Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.

I.7,I.9

 1.  

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę

IV.8, IV.11, IV.12

Program Wychowawczy

1.

Uczestniczenie dzieci w zabawach integrujących grupę; scenkach dramowych, ocenianie zachowania dzieci w różnych sytuacjach.

II.1, II.4, II.6, II.9

2.

Dalsze wdrażanie do stosowania przez dzieci zwrotów grzecznościowych.

III.4

3.

Słuchanie bajek o charakterze terapeutycznym – kształtowanie umiejętności oceniania bohaterów.

II.6, II.8, II.9, III.8,

 

4.

Doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w małych zespołach, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie.

I.6, III.1, III.7, III.9

Program profilaktyczny

1.

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali.

III.5

2.

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych;

II.3, III.5,

3

Doskonalenie czynności samoobsługowych  oraz czynności higienicznych.

I.1, I.2, II.8

 

4

Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, utrwalenie norm kulturalnego zachowywania się podczas spożywania posiłku.

I-3

III.4

Plan Daltoński

 

 

 

1.

Rozwijanie umiejętności pracy z tablicą zadań; dalsze wdrażanie do umiejętności planowania zadań

III.5

2.

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne.

II.6; III.9; IV.2; IV.5;

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV.9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

 

5.

Praca z wykorzystaniem zegara daltońskiego.

 

6.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

 

 

 

 

„Dino, dino, dinozaury”

słowa: Anna Bernat, muzyka Barbara Kolago

 

Dinozaurów świat niezwykły,

tajemniczy, zaginiony.

Szkoda, że z tej ziemi znikły,

żyły tutaj lat miliony…

Dino, dino, dinozaury,

gady groźne i ogromne.

Dino, dino, dinozaury,

żyły kiedyś tu, na lądzie!…

 

 

Kwiaty wiosny

Autor: Bożena Forma

 

Krokus, hiacynt i tulipan

wiosnę chciały dziś powitać.

Wdzięcznie wszystkim się kłaniają

między sobą coś szeptają.

 

Nagle deszczyk je podlewa,

miło szumią wkoło drzewa.

Do słoneczka główki wznoszą

o promyki ciepłe proszą.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

GRUPA IV

Styczeń 2020

Nauczyciele: Anna Miszewska

Lp.

Temat kompleksowy: „Mali artyści”

Termin: 27-31.01.2020

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Przygotowanie kącika teatralnego i muzycznego, wyposażenie w kukiełki, pacynki i dostępne instrumenty muzyczne. Wprowadzenie w świat teatru i muzyki, zapoznanie z podstawowymi pojęciami.

IV 2,3

 1.  

Interpretacja utworów muzyki klasycznej za pomocą tańca i rysunku.

I.5, IV.1, IV.7, IV.8,

 1.  

Utrwalanie umiejętności przeliczania. Proste działania matematyczne z wykorzystanie monet na zasadzie dokładania i zabierania.

IV.15,

 1.  

Zabawa w sklep- wymiana jeden za jeden- wykorzystanie starych monet.

III.5, IV.17

 1.  

Kształtowanie umiejętności wcielania się w role różnych postaci z bajek, wypowiadanie się na temat własnych przeżyć.

II.4, II.8, III.8, IV.1, IV.3

 1.  

Przygotowanie masy solne. Tworzenie różnorodnych form plastycznych z powstałej masy.

I.6, IV.1, IV.11

 1.  

Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

IV.3, IV.5, IV.6, IV.2

 1.  

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne

IV.8,  I.7

 1.  

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – wykonywanie ćwiczeń równoważnych i rzutnych.

I.4, I.5, I.8, I.9

Lp.

Temat kompleksowy: ,, Bezpieczne ferie”

Termin; 03-07.02.2020

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce oraz czynności higienicznych w łazience.

III.1, III.2, III.4, III.6,

 1.  

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego- historyjka obrazkowa. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem, posługiwania się pojęciami na temat bezpiecznych zabaw zimowych.

II.1, II.2,II.6, II.9, IV.16,

 1.  

Ważenie przedmiotów, porównywanie co jest lżejsze a co cięższe

IV.11, IV.12, IV.13,

 1.  

Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w zespołach oraz wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie pracy plastycznej „ Zabawy na śniegu”- malowanie białą farbą na ciemnej kartce.

IV.14

 1.  

Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich. Zestaw ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych „Zimowe zabawy” – kształtowanie siły, szybkości, skoczności, zwinności, rzutu do celu, koordynacji ruchowej.

IV.7; IV.21

 1.  

Utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Opracowanie z dziećmi kodeksu postępowania podczas zabaw na śniegu.

IV.8, IV.11, IV.12

 1.  

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne

IV.8,  I.7

 1.  

Słuchanie i śpiewanie piosenek, interpretacja ruchowa do muzyki, rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych. Zabawa w dyrygenta.

I.5, IV.1, IV.7

Program Wychowawczy

1.

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie.

 

2.

Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Utrwalenie norm kulturalnego spożywania posiłku.

 

3.

Przestrzeganie zasad zachowania podczas posiłków, dbanie o estetykę swoich talerzy, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem

 

Program profilaktyczny

1.

Podczas spacerów dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego.

 

2.

Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

 

Plan Daltoński

 

 

 

1.

Rozwijanie umiejętności pracy z tablicą zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego.

 

2.

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne.

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

 

4.

,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

 

5.

Praca z wykorzystaniem zegara daltońskiego.

 

6.

Samodzielne komponowanie posiłków.

 

7.

Wprowadzenie umiejętności planowania zadań na tablicy

 

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

GRUPA IV

Styczeń 2020

Nauczyciele: Anna Miszewska

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Zimowy karnawał”

Termin: 7-17.01.2020

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Opisywanie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla danej pory roku

IV.18, IV.16

 1.  

Dobieranie odpowiedniego ubioru do pogody podczas wyjść na dwór.

I.2, IV.18

 1.  

Obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych.

IV.18, IV.16

 1.  

Wyjaśnienie pojęcia: „Karnawał”, tworzenie mapy skojarzeń do tego słowa.

IV.2, IV.6

 1.  

Kształtowanie umiejętności wcielania się w role różnych postaci z bajek, wypowiadanie się na temat własnych przeżyć.

II.4, II.8, III.8, IV.1, IV.3

 1.  

Kształtowanie umiejętności mierzenia z zastosowaniem wspólnej miary.

IV.13

 1.  

Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki wiersza oraz ról na przedstawienie dla Babci i Dziadka

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

 1.  

Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

IV.3, IV.5, IV.6, IV.2

 1.  

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne

IV.8,  I.7

 1.  

Wykonywanie prac plastycznych, łączenie różnych technik i materiałów, dbałość o ich estetykę

IV.8, IV.11, IV.12

 1.  

Słuchanie i śpiewanie piosenek, interpretacja ruchowa do muzyki, rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych.

I.5, IV.1, IV.7

 1.  

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – wykonywanie ćwiczeń równoważnych i rzutnych.

I.4, I.5, I.8, I.9

 1.  

Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

II.11, IV.18, IV.16

 1.  

Wyrażanie i opisywanie własnych emocji, umiejętne kontrolowanie ich

II.1, II.6, II.7, II.8

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Święto babci i dziadka?”

Termin: 20-24.01.2020

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych

III.1, III.2, III.4, III.6,

 1.  

Tworzenie drzewa genealogicznego, wypowiadanie się na temat własnej rodziny (głównie na temat babć i dziadków).

III.2, III.3, III.6

 1.  

Uważnie słuchanie utworu literackiego, omówienie treści. Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki wiersza i ról.

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

 1.  

Celebrowanie święta Babci i Dziadka.

III.2, III.6, III.8, IV1, IV.2

 1.  

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi

II.1, II.2,II.6, II.9

 1.  

Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała

IV.14

 1.  

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych. Doskonalenie poczucia rytmu.

IV.7; IV.21

 1.  

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę

IV.8, IV.11, IV.12

Program Wychowawczy

1.

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie.

I.2, III.1, III.5

2.

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw.

III.5

3.

Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.

II.1, II.2, III.4, III.7

Program profilaktyczny

1.

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali.

III.5

2.

Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

I.1

Plan Daltoński

 

 

 

1.

Rozwijanie umiejętności pracy z tablicą zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego.

III/5

2.

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne.

II.6; III.9; IV.2; IV.5;

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV.9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

 

5.

Praca z wykorzystaniem zegara daltońskiego.

 

6.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

7.

„Już potrafię” – aktualizacja umiejętności dzieci za pomocą piktogramów.

 

 

 

 

Nastała zima

(autor: Bożena Forma)

 

Dużo śniegu nasypało,

gdzie nie spojrzysz wszędzie biało.

Narty, sanki dzieci mają,

na nich z górki dziś zjeżdżają.

 

Mróz siarczysty szczypie w uszy,

drobny śnieżek znowu prószy.

 

W pięknym szalu bałwan stoi,

mrozu wcale się nie boi.

Głośno woła: kto na sankach

zwiezie z górki dziś bałwanka?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziadek i babcia zawsze pomogą

(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając)

 

 1. Niektórzy myślą, że każda babcia

chodzi w fartuszku i miękkich kapciach,

krząta się w kuchni całymi dniami

i nieustannie tańczy z garnkami.

 

 1. A nasza babcia, wiosna czy jesień,

biega po parku w trampkach i w dresie,

od rana z nami wesoło bryka

i woła: – Nie ma jak gimnastyka!

 

 1. Niektórzy myślą, że każdy dziadek

wnukom codziennie świeci przykładem,

że nieustannie siedzi w łazience

i woła do nas: – Umyjcie ręce!

 

 1. To nie nasz dziadek, z nim jest inaczej,

on przez kałuże z wnukami skacze,

babci podbiera z szafki łakocie.

Z tym naszym dziadkiem istne sto pociech!

 

 1. Dziadek i babcia zawsze pomogą

i poprowadzą bezpieczną drogą.

Więc ich trzymamy mocno za ręce,

idąc przez życie przy tej piosence.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

GRUPA IV

Grudzień 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska,

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Mikołaj tuż tuż”

Termin: 2.12.2019-6.12.2019

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, posługiwanie  się pojęciami związanymi ze zbliżającymi się Mikołajkami

III.8, III.9, IV.2, IV.6,

 1.  

Dobieranie odpowiedniego ubioru do pogody

I.2, IV.18

 1.  

Obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych

IV.18, IV.16

 1.  

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej- rozwiązywanie zagadek

IV.3, IV.5

 1.  

Rozwijanie umiejętności dodawania na konkretach

IV.8, IV.15

 1.  

Utrwalanie umiejętności posługiwanie się pojęciami: na, pod, za, przed, obok, pomiędzy

IV.14

 1.  

Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki utworu „Witaj Mikołaju” oraz ról na jasełka

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

 1.  

Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

IV.3, IV.5, IV.6, IV.2

 1.  

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne

IV.8; I.7

 1.  

Wykonywanie prac plastycznych, łączenie różnych technik i materiałów, dbałość o ich estetykę

IV.8, IV.11, IV.12

 1.  

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu

IV.7, IV.21

 1.  

Doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;

I.5, I.8, I.9

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Co to jest rodzina?”

Termin: 9.12.2019-13.12.2019

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych

III.1, III.2, III.4, III.6,

 1.  

„Rodzinne zdjęcie”- poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej, kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną

III.2, IV.2,IV.5,  IV.12, IV.20

 1.  

Kształtowanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, układanie przedmiotów w rytmy, odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych

IV.15, I.7, IV.9, IV.12

 1.  

Uważnie słuchanie utworu literackiego, omówienie treści. Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki utworu „Witaj Mikołaju” oraz ról na jasełka

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

 1.  

„Rodzinna fotografia” – układanka, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

IV.9

 1.  

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi

II.1, II.2,II.6, II.9

 1.  

„Rodzinna wyprawa” – opowieść ruchowa, kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

I.5

 1.  

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych. Doskonalenie poczucia rytmu.

IV.7; IV.21

 1.  

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę

IV.8, IV.11, IV.12

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Święta się zbliżają”

Termin: 16.12.2019-20.12.2019

Obszar podstawy

programowej

 1.  

Poszerzanie wiadomości na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia

III. 2, z. 9

 1.  

Przygotowywanie i uczestniczenie w jasełkach

III.2, IV.7,

 1.  

Śpiewanie i słuchanie kolęd.

IV.7

 1.  

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie

IV.8, I.7

 1.  

Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i naśladowczych

– nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

I.5; I.8; I.9

 1.  

Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

IV.3, IV.5, IV.6, IV.2

 1.  

Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu

IV.7

 1.  

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem lub według samodzielnie ustalonego kryterium

IV.12

 1.  

Doskonalenie orientacji w kierunkach i w schemacie ciała

IV.14

 1.  

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę

IV.8, IV.11, IV.12

 1.  

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

I.9

Program Wychowawczy

1.

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie.

I.2, III.1, III.5

2.

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw.

III.5

3.

Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.

II.1, II.2, III.4, III.7

Program profilaktyczny

1.

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali.

III.5

2.

Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

I.1

Plan Daltoński

 

 

 

1.

Rozwijanie umiejętności pracy z tablicą zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego.

III/5

2.

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne.

II.6; III.9; IV.2; IV.5;

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV.9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

 

5.

Praca z wykorzystaniem zegara daltońskiego.

 

6.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

 

 

„Witaj Mikołaju”

Usiądź z nami Mikołaju
Pewnie się zmęczyłeś,
Żeby nas odwiedzić dzisiaj,
szmat drogi przebyłeś.
Na Twój przyjazd przedszkolaki 
od dawna czekały
i dla Ciebie upominki
też przygotowały.
Teraz my Ci zaśpiewamy
i wierszyk powiemy,
Jesteś naszym przyjacielem
wszyscy o tym wiemy.
Na krzesełku w ciepłej sali
zakolęduj z nami
Bardzo wszyscy się cieszymy
nie jesteśmy sami. 

„Święty Mikołaj zbliża się”

Święty Mikołaj zbliża się, już słychać dzwonki sań

Święty Mikołaj zbliża się, prezenty wszystkim da.

 

 1. Mleczną drogą, ciemnym niebem jedzie do mnie i do Ciebie

Renifery ciągną sanie, a Mikołaj woła na nie,

ho, ho, ho, ho ho ho , śpieszcie się bo minie noc.

            Święty Mikołaj zbliża się…

 1. Gwiazdy tańczą gwiezdny taniec

księżyc ziewa już zaspany

renifery ciągną sanie a Mikołaj woła na nie:

ho, ho, ho, ho, ho, ho, Spieszcie się bo minie noc.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

GRUPA IV

Listopad 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Jestem Polką i Polakiem”

Termin: 4.11.2019-15.11.2019

Obszar podstawy

programowej

1.       

Odczuwanie przynależności do narodu, rodziny, grupy rówieśniczej. Nauka  szacunku do innych oraz zasad zgodnego współżycia społecznego. Utrwalanie symboli narodowych.

III.1-9; IV.10

2.       

Doskonalenie umiejętności językowych: rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Opowiadanie historyjki obrazkowej i ilustracji.

IV.2; IV.3; IV.5; IV.6;

3.       

Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

IV.3; IV.5; IV.6; IV.2

4.       

Postrzeganie książki, jako cennego źródła informacji.

IV.19

5.       

Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu)

III.2; III.3

6.       

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych. Doskonalenie poczucia rytmu.

IV.7; IV.21

7.       

Zapoznanie dzieci z muzyką poważną. Interpretacja taneczna dzieci do utworów muzyki poważnej. Zapoznanie i nauka metodą ze słuchu Hymnu. Granie na instrumentach perkusyjnych.

IV.1; IV.7

8.       

Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach. Rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć.

III.9; II.1; II.2; II.6

9.       

Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i naśladowczych

– nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

I.5; I.8; I.9

10.   

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne.

IV.8; I.7

11.   

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę. Poprawne nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych.

IV.8; IV.11; IV.12

12.   

Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.

z.9

13.   

Utrwalenie figur geometrycznych. Liczenie z wykorzystaniem liczmanów. Klasyfikowanie wg jednej cechy.

IV.11-12; IV.15,

14.   

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

I.8; I.9

Program Wychowawczy

1.

Pogadanka nt. przestrzegania reguł i zgodnej rywalizacji.

III.1; III.5

2.

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw.

III.5

3.

Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków.

I.3

Program profilaktyczny

1.

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali.

III.5

2.

Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

I.1

Plan Daltoński

 

 

 

1.

Rozwijanie umiejętności pracy z tablicą zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego.

III/5

2.

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne.

II.6; III.9; IV.2; IV.5;

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV.9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

 

5.

Praca z wykorzystaniem zegara daltońskiego.

 

6.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

 

 

GRUPA IV

Listopad 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: Niesamowita podróż w czasie

Termin;18-22.11.2019

Obszar podstawy

programowej

15.   

Dzień – noc – kształtowanie umiejętności ustalania rytmu i stałego następstwa  dnia i nocy. Zabawa ruchowa „Dzień i noc” – ustawianie się zgodnie z następstwem czasu. Rozpoznawanie różnic pomiędzy dniem i nocą.

IV:9; IV:12; IV:16

16.   

Rozwijanie pamięci słuchowej. Utrwalanie piosenki „Rodzinny kraj”- powtarzanie słów piosenki za nauczycielem, próby samodzielnego śpiewu oraz śpiewu w parach.

IV:7

17.   

Co się wydarzyło? – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej- kształtowanie umiejętności określania co zdarzyło się później a co wcześniej.

IV.5; IV:9

18.   

„Dzień i noc”- układanie rytmu naśladującego następstwo dnia i nocy. Układanie rytmów dwuelementowych.

IV:12

19.   

Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab.

IV:4

20.   

„Kuliste przedmioty” – dlaczego nasza planeta  to „Kula Ziemska”? – uświadomienie dzieci, że Ziemia nie jest płaska, zapoznanie z wyglądem oraz rolą globusa. Odnajdywanie jak największej liczby przedmiotów przypominających kulę.

IV:2; IV:5; IV:9

21.   

Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne.

IV.8; I.7

22.   

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę. Przypominanie o sprzątaniu stanowiska pracy po skończeniu pracy.

IV.8; IV.11; IV.12

23.   

Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.

z.9

 

 

 

 

 

GRUPA IV

Listopad 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: Warto pomagać innym

Termin; 25-29.11.2019

Obszar podstawy

programowej

 1.  

„W czym mogę pomagać?” – rozmowa oparta o doświadczenia dzieci, wdrażanie dzieci do wykonywania codziennych czynności porządkowych.

II.9; III.8; IV.2; IV.6;

 1.  

„W domu Basi i Michała”-układanie opowiadania na podstawie obrazków. Używanie określeń czasowych: „najpierw”, „potem”.

IV.5; IV.6;

 1.  

Komu możemy pomagać?- rozmowa z dziećmi na temat przyjaźni, zwrócenie uwagi na przyjaźń między ludźmi i zwierzętami, dostrzeganie emocji występujących u zwierząt- co możemy zrobić dla zwierząt, sposoby pomagania.

II.1; II.2; II.10; IV.2;

 1.  

Zestaw zabaw ruchowych „Tuptaj maluszku” wg M. Konarskiego- rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych, reagowanie na umówione sygnały.

I.4; I.5; I.8; I.9;

 1.  

Utrwalanie piosenki „Rodzinny kraj”

IV.7;

 1.  

Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym bębenek- prezentacja wyglądu oraz sposoby gry na instrumencie, akompaniament na instrumencie do piosenki.

IV.7;

 1.  

Kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów „tyle samo”, „mniej o 1”, :więcej o 1”.

IV.14; IV.15;

 1.  

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę.

IV.8; IV.11; IV.12

 1.  

„Co czuję?” – rozpoznawanie i nazywanie emocji, odgrywanie scenek.

II.1;

 1.  

„Zapamiętaj swoją parę”- zabawa orientacyjno-porządkowa

I.5;

 1.  

„Miłe słowa”-zabawa integracyjno- słowna

III.8; III.9;

 1.  

Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.

z.9

Program Profilaktyczno-wychowawczy

1.       

Samodzielne korzystanie z toalety, pamiętamy o myciu rąk po skorzystaniu z toalety

 

I:1

2.       

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów- zakładanie kamizelek odblaskowych

 

3.       

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, dbanie o swoje rzeczy, odkładanie je na swoje miejsce, pomoc kolegom i koleżankom

I:2; III:1; III:5

 

4.       

Przestrzeganie zasad zachowania się podczas posiłków, dbanie o estetykę, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem

III:5

5.       

Dbanie o porządek w Sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsce, dbanie o zabawki- nie niszczenie ich, informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych.

I:7; III:5

Plan Daltoński

 

 

 

1.

Urodziny- celebrowanie urodzin

 

2.

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne.

II.6; III.9; IV.2; IV.5;

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV.9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

 

5.

Praca z wykorzystaniem zegara daltońskiego.

 

6.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

 

 

Barwy ojczyste

(Cz. Janczarski)

 

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,

Biel – serce czyste…

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

 

 

Katechizm polskiego dziecka

(Władysław Bełza)

 

— Kto ty jesteś?- Polak mały.

— Jaki znak twój?- Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?- Między swemi.

— W jakim kraju?- W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?- Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?- Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?- Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?- W Polskę wierzę

 

 

 

Rodzinny kraj
(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając)

Szumią stare polskie drzewa,
wiatr historii wieje
i w gałęziach cicho śpiewa,
sławiąc dawne dzieje.
Wiedzą o tym wszystkie dzieci
od gór aż po morze,
że nas strzeże od stuleci
białopióry orzeł.

Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew
tańczymy sobie pośród drzew,
chlapiemy się w strumykach,
pragniemy w deszczu brykać.
Kochamy nasz rodzinny kraj,
gdzie pachnie bzami piękny maj.
Tu chcemy zawsze mieszkać,
po własnych biegać ścieżkach.

Kolorami Polska nasza
przepięknie się mieni:
błękit nieba, zieleń lasów,
złoty szal jesieni,
biel i czerwień na sztandarze,
i kwiatów naręcza.
To ojczyzna naszych marzeń
barwna niczym tęcza.

Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew…


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

Grupa IV                     Nauczyciele : Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze

Cel: Poznanie zasad ruchu drogowego

30.09-04.10 2019

 

Obszar podstawy programowej:

1.

„Moja droga do przedszkola” – rozwijanie mowy, budowanie dłuższych wypowiedzi, wypowiadanie się pełnym zdaniem, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematem zajęć

IV.2, IV.6

2.

Ćwiczenie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym podczas spacerów w grupie.

III.5,7

3.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego, poznanie wybranych znaków drogowych z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych; rozwijanie umiejętności wyjaśniania ich znaczenia;

III.5,7,

4.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie                                        ratunkowe. Poznanie zawodu policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarki.

IV.20

5.

Poznanie numerów alarmowych oraz pożądanych zachowań podczas niebezpiecznych zdarzeń,

III.5,

7.

Ćwiczenia matematyczne, liczenie przedmiotów w możliwie szerokim zakresie

IV.11,12,15

8.

Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę.

IV.8, IV.11, IV.12

 

 

 

Lp.

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie i ogrodzie

Cel: Poznanie wiadomości na temat warzyw i owoców występujących w naszych sadach i ogrodach, oraz sposoby ich wykorzystania

07-18.10.2019

 

Obszar podstawy programowej:

1.

Nazywanie podstawowych warzyw i owoców, rozpoznawanie ich po wyglądzie, kształcie, smaku. Porównywanie ich wyglądu, poznanie ich budowy, poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców oraz warzyw

II.11  

IV.9, 12, 13, 18

2.

Utrwalanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek oraz sprawnego przeliczania i porównywania zbiorów.

IV.12, 13

3.

Ćwiczenie pamięci słuchowej poprzez naukę wiersza „Listki”, uważne słuchanie utworu literackiego.

IV.2,3

4.

Poznanie charakterystycznych elementów jesiennego krajobrazu w sadzie –drzewa owocowe i ich rodzaje, kojarzenie owoców z drzewami na których rosną

II-11 IV-18

5.

Wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do wykonania pracy techniczno – konstrukcyjnej.

IV.8

6.

Zapoznanie z charakterystycznymi narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie i sadzie jesienią z wykorzystaniem ilustracji.

IV.2, 6

7.

Zapoznanie z zawodem leśnika, ogrodnika, rolnika i sadownika

IV.20

8.

Poznanie techniki plastycznej- stemplowanie z warzyw

IV.8

9.

Doskonalenie sprawności fizycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, udział w zabawach ruchowych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

I.5, I.8, I.9    

10.

Dostrzeganie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla naszego zdrowia – poznanie zasad zdrowego trybu życia i żywienia, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie

I.8,

III.7

IV.2

11.

Nauka piosenki „Malowała jesień”- zapoznanie ze słowami piosenki, powtarzanie słów za nauczycielem, omawianie treści piosenki, zapoznanie z melodią określenie jej tempa i charakteru. Wspólne wymyślanie układu ruchowego do piosenki

IV-7

12.

Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego m.in. poprzez dostrzeganie etapów rozwoju rośliny w kolejnych porach roku, planowanie kolejnych czynności podczas przygotowywania sałatki owocowej

IV.5

 

Lp.

Temat kompleksowy: Jesień w lesie

Cel: Poznanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

21-31.10.2019

Obszar Podstawy Programowej

1.

Rozmowy przy ilustracji- omawianie poszczególnych elementów, wskazywanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy, szykowanie zapasów.  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

II-8,10  

2.

Wdrażanie do konieczności pomagania zwierzętom w okresie zimy. Przejawianie troski i życzliwości do zwierząt domowych, leśnych. Zapoznanie ze sposobami niesienia pomocy zwierzętom.

IV-2, 5,

3.

Kiedy jesteś smutny- nazywanie emocji, zauważanie emocji innych osób, omawianie sposobów panowania nad złymi emocjami, wdrażanie do szukania wsparcia w trudnych sytuacjach.

II-2,7,8,9

4.

Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.

II-11  

IV-16,18

5.

Zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu rozwijającego Sherborne ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z drugą osobą.

I-5,8  

III- 2,5,9

6.

Rozwijanie wrażliwości plastycznej na kolory i kształty, wdrażanie do rozumienia określenia „jesienne kolory”, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych

I.7,

IV.1

7.

Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem m.in poprzez słuchanie czytanych przez nauczyciela opowiadań i rozmowę na temat wysłuchanego opowiadania

IV-2,5,6

8.

Rozwijanie myślenia logicznego poprzez wdrażanie do odczytywania zakodowanej informacji i rozumienia wybranych oznaczeń symbolicznych

IV.4,8,9,

9.

Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab, utrwalanie poznanej piosenki

IV-4

10.

Rozwijanie zdolności wokalnych poprzez śpiew indywidualny i grupowy poznanej piosenki.

I.5, IV.1, 7

11.

Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu.

IV.1, 7

 

Realizacja Programów, Planów

Obszar Podstawy Programowej

Program wychowawczy

– Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności

i zadań oraz przyjętych norm grupowych.

– Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania

emocji negatywnych w pozytywne.

II.1, II.2, III.4, III.7

 

 

II 1,2. 3,4,6,9,10

 

Program profilaktyczny

 

– Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych.

– Ukazywanie dzieciom niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia sytuacji poprzez rozmowy bezpośrednie oraz uczestniczenie w scenkach dramowych – kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz właściwego reagowania na nią.

– Dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego, jako

źródła satysfakcji estetycznej.

II.3, III.5,

 

 

 

III.5, III.8, III.9, IV.1

 

 

 

I.5, III.5, III.8

Plan Daltoński

– Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych

– Muzyka na sprzątanie

– Moje emocje – zaznaczanie swoich emocji w ciągu dnia

– Rozwijanie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań

– ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

 

 

 

Wiersz:

„Listki”

 

Wietrzyk chodzi po ogródku,

Strąca złote liście.

Wietrzyk gra, a one tańczą,

Raźno zamaszyście.

 

Szur – szur – szur.

 

Lecą, lecą liście z drzewa,

Żółte i czerwone.

Kręcą, kręcą się w powietrzu,

W tą i w tamtą stronę.

 

Szur – szur – szur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka:

„Malowała jesień”

 

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

 1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

 

 1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Edukacja, wychowanie, rozwój”

GRUPA IV

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Witamy w przedszkolu”

Termin: 2.09.2019-13.09.2019

Obszar podstawy

programowej

1.       

Integrowanie się grupy rówieśniczej. Poznanie nowego otoczenia. Rozpoznawanie swojego znaczka.

III.2, IV.9

2.       

Wspomnienia z wakacji- zachęcanie dzieci do wypowiadania się na określony temat; wdrażanie do słuchania innych

IV.2, IV.5, IV.6

3.       

Ustalenie i przestrzeganie kodeksu przedszkolaka

III.1, III.4, III.5, III.6, III.7,

4.       

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania w przedszkolu i poza nim. Zabawa dramowa :razem jest bezpiecznie”.

z.7, IV.1,IV.2,

5.       

Uważnie słuchanie utworu literackiego, omówienie treści. Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki utworu „Droga do przedszkola”

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

6.       

Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych i manualnych.

IV.8, IV.11, IV.12

7.       

Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.          

z.9

8.       

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu.

I.5, IV.1, IV.7

9.       

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania z względu na określone cechy

IV.12

10.   

Kształtowanie umiejętności mierzenia sposobem stopa za stopą.

IV.13, IV.15,

11.   

Utrwalanie orientacji w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni- zabawa dydaktyczna „Gdzie schował się miś?”

IV.14

12.   

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

I.5, I.8, I.9     

13.   

Zabawy z kostką emocji- nazywanie emocji, dostrzeganie emocji pozytywnych i negatywnych, wyszukiwanie rozwiązań na radzenie sobie z emocjami negatywnymi.

II.1, III.4, III.6

Program Wychowawczy

1.

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie.

I.2, III.1, III.5

2.

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw.

III.5

3.

Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków.

I.3

Program profilaktyczny

1.

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali. Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca.

I.7, III.5

2.

Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

I.1

Plan Daltoński

 

 

 

1.

,,Poniedziałek- dzień nowych dyżurów”- pogadanka na temat obowiązków dyżurnych

 

2.

Piosenka na sprzątanie

 

3.

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

IV/9

4.

,,Nasze rytmy dnia”- przypomnienie wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego z zeszłego roku- obecność, emocje, plan dnia, pary

 

5.

Samodzielne komponowanie posiłków.

I.3

 

Droga do przedszkola

Autor: Bożena Forma

Codziennie wczesnym rankiem,

zawsze drogę tę samą,

przemierzam do przedszkola

razem z moją mamą.

 

Mijam skrzyżowanie,

sklepy, park i szkołę,

potem kilka domów

i widzę przedszkole.

 

Jestem przedszkolakiem,

więc swój adres znam,

do domu potrafię

drogę wskazać wam.

Przedszkolakiem fajnie być

 

Przedszkolaczek już od rana

nosi uśmiech na barana,

dobry humor co dzień ma.

Przedszkolaczek, czyli ja!

 

Ref. Co tu gadać, co tu kryć,

Przedszkolakiem fajnie być! (2x)

 

Przedszkolaczek się nie maże,

zawsze chętnie chodzi w parze,

na zabawie spędza dni.

Przedszkolaczek, czyli ty.

 

Ref. Co tu gadać, co tu kryć,

Przedszkolakiem fajnie być! (2x)

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA IV

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp.

Temat kompleksowy: ,,Kolorowa jesień”

Termin: 16.09.2019-27.09.2019

Obszar podstawy

programowej

1.       

Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku.

IV.18; IV.16

2.       

Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych.

IV.8

3.       

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia.

IV.11, IV12, IV.15

4.       

Rozwiązywanie zagadek słuchowych. Wyszukiwanie ilustracji będących rozwiązaniem.

IV.3, IV.5

5.       

Ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę podczas nauki utworu „Droga do przedszkola”

III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6,

6.       

Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych i manualnych.

IV.8, IV.11, IV.12

7.       

Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.          

z.9

8.       

Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu.

I.5, IV.1, IV.7

9.       

Utrwalanie piosenki „Przedszkolak na medal”

I.5, IV.1, IV.7

10.   

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez układanie obrazków składających się z kilku elementów.

IV.8

11.   

Rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.

III.1, III.4,

12.   

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. Wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

I.5, I.8, I.9     

13.   

Posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem. Próby określenia swojego adresu.

III.3

Program wychowawczo

profilaktyczny

1.       

Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie.

I.2, III.1, III.5

2.       

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw.

III.5

3.       

Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków.

I.3

4.       

Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali. Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca.

I.7, III.5

5.       

Zwracanie uwagi na prawidłowe mycie zębów.

 

Plan Daltoński

 

 

 

1.       

,,Poniedziałek- dzień nowych dyżurów”- pogadanka na temat obowiązków dyżurnych

2.       

Piątek dniem podsumowania dyżurów

3.       

Piosenka na sprzątanie

4.       

,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

5.       

Praca z zegarem daltońskim

6.       

Praca z tablicą zadań