„ Muchomor ” Halina Szayerowa
 
 Dziś muchomor nie w humorze:
 
– Czym się martwisz muchomorze?
– Wiatr mi zerwał plamkę białą,
nie wiem ile mi zostało?
 
Dziś muchomor jest w humorze:
– Czym się cieszysz muchomorze?
– Wiatr mi oddał plamkę białą,
policz czy ich nie za mało!
 
Muchomorki to grupa wesołych i zawsze uśmiechniętych  4- latków. 
 

Wychowawcy: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

Pomoc nauczyciela: Maryla Sznajder.


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: zimowy karnawał (utrwalenie wiadomości o zimie, kultywowanie tradycji karnawałowych)

Termin; 7-17.01.2020

Obszar podstawy programowej

1

Zimowe zabawy- rozmowy przy ilustracji, wypowiedzi dzieci na temat ilustracji, jakie sporty można uprawiać zimą, w co można się bawić. Zachęcanie wszystkich dzieci do wypowiedzi na forum grupy, zwalczanie tremy, obdarzanie uwagą dzieci, które mówią. Utworzenie gazetki tematycznej

II-1 III-1,8

IV-2,5,9

2

Nauka wiersza Dla babci i dziadka”- ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę.

IV-2,

3

Utrwalanie  nazw dni tygodnia z wykorzystaniem opowiadania Cz. Janczarskiego „Bajka o dniach tygodnia”. Odniesienie się do kolorów dni tygodnia (plan daltoński)

IV-9,16

4

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr IX- uważne słuchanie poleceń

I-5 III-8

5

„polarny miś” wykonanie pracy plastycznej poprzez odbijanie gąbką białą farbą na niebieskiej kartce, tworzenie misia, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do samodzielnej twórczości, dorysowywanie oczy, noska i ust.

IV-1,8

6

Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej pt. „Gawronek poznaje zimę”. Przedstawienie trudnej sytuacji ptaków w czasie trwania zimy oraz sposobu niesienia im pomocy; zapoznanie ze skutkami niedożywienia ptaków na skutek trudnych warunków. Dziecko dostrzega związek przyczynowo – skutkowy; wie, że zimą trzeba pomagać ptakom.

II-10

IV-2,5,9

7

„Lepimy bałwanka”- utrwalenie wyglądu figury geometrycznej Koło; wykonanie pracy w małych zespołach; ustalenie ilości potrzebnych kół do wykonania bałwanka oraz innych potrzebnych elementów, dzielenie się pracą.

III-1

IV-8,11,12,15

8

„Dziękuję za….”- Zabawa z elementami dramy, wdrażanie do używani zwrotów grzecznościowych oraz do okazywania szacunku innym, nazywanie emocji odczuwanych podczas dziękowania oraz kiedy to mi dziękują.

II-2,4,9

III-4,6

9

Nauka słów piosenki „ZIMA.”- powtarzanie słów za nauczycielem, nauka tańca do piosenki do wykorzystania podczas dnia babci i dziadka

I-5

IV-1,7

10

„Kopciuszek”- słuchanie opowiadania, zwracanie uwagi na zjawiska magiczne, odróżnianie świata realnego od fikcji, opowiadanie treści przez dzieci z jednoczesnych układaniem ilustracji zgodnie z kolejnością wydarzeń.

IV-2,3,5,9

11

„Pomożemy kopciuszkowi”- oddzielanie ziaren fasoli od grochu, dzielenie na dwa zbiory, przeliczanie elementów w swoich zbiorach- praca w parach

III-1

IV-11,12,15

12

Prawda czy fałsz- określanie wartości zdań związanych z wybranymi bajkami.

IV-2,3

13

Balony- baloniki- porównywanie wielkości baloników na ilustracjach; łączenie w pary takich samych baloników, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej.

IV-11,12

14

„Idziemy na bal”- przygotowanie do balu karnawałowego, przypomnienie zasad zgodnej zabawy z innymi grupami, nazywanie uczuć, jakie nam towarzyszą w związku ze zbliżającym się balem, nazywanie ich.

II-1,3,6

IV-7

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: święto babci i dziadka ( wzmacnianie więzi rodzinnych)

Termin;20-24.01.2020

Obszar podstawy programowej

1

„Dziadek” – słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela- uważnie słucha wiersza, próbuje porównać swojego dziadka z postacią z wiersza

„Dlaczego kocham babcię i dziadka?” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy bliskie dzieciom,

IV.3, IV.5, III.2, IV.6, II.4

 

2

„Dwóm tańczyć się zachciało” – zabawy ruchowe z dzieciństwa dziadków

IV.7, I.5

3

„Perły dla babci i medal dla dziadka”- wykonanie prezentów dla swoich babć i dziadków z okazji ich święta- estetyczne wykonanie pracy; ćwiczenie sprawności manualnej.

IV-1,8

4

Portrety naszych babć i dziadków- dorysowywanie brakujących elementów do konturów twarzy, oczy, usta, nos, włosy; zachęcanie do zachowania proporcji, do samodzielnego, estetycznego wykonania pracy.

IV-1,8

5

zestaw ćwiczeń gimnastycznych XII doskonalenie sprawności fizycznej

I.8, I.9

6

 „Wiosna, lato, jesień, zima” – przypomnienie i utrwalenie nazw pór roku we właściwej kolejności

IV.16

 

7

„Czego brakuje?” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość, odgadywanie nazwy brakującego przedmiotu

IV.9

8

„Moja babcia, mój dziadek” – przedstawienie imion babć i dziadków, utrwalanie imion najbliższych

 

III.2, IV.20, II.4, II.6

 

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Mali artyści

Termin; 27-31.01.2020

Obszar podstawy programowej

1

Przygotowanie kącika teatralnego i muzycznego, wyposażenie w kukiełki, pacynki i dostępne instrumenty muzyczne. Wprowadzenie w świat teatru i muzyki, zapoznanie z podstawowymi pojęciami.

IV 2,3

2

Jesteśmy aktorami- przygotowanie występu artystycznego dla babć i dziadków, pokonywanie tremy

 

3

Rozwijanie wrażliwości słuchowej-rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie;

IV 2

4

zestaw ćwiczeń gimnastycznych XII doskonalenie sprawności fizycznej

I.8, I.9

5

Muzyczny taniec- tworzenie swobodnych improwizacji ruchowej z wykorzystaniem kolorowych chustek do utworu „Zima” Vivaldiego

I 5,8,9 III 9 IV 1,7

6

Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej- odnajdywanie takich samych instrumentów- łączenie w pary.

IV 9,11

7

Ćwiczenie w liczeniu w zakresie 3- przeliczamy kolorowe nutki; układanie nut kolorystycznie zgodnie z wzorem.

IV 11,15

8

Zabawa w sklep muzyczny-  kupowanie instrumentów muzycznych w zabawie- wymiana jeden za jeden- wykorzystanie zabawkowych banknotów.

III 5 IV 17

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Bezpieczne ferie

Termin; 03-07.02.2020

Obszar podstawy programowej

1

Słuchanie opowiadania J. Wasilewskiej „Nowe łyżwy Adama”- uważne słuchanie treści opowiadania, ocena zachowania bohaterów, opowiadanie istotnych zdarzeń.

 

2

„Zimowy regulamin” – ustalenie zasad obowiązujących podczas zabaw na śniegu, utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw na śniegu

 

3

Wspólne utworzenie plakatu z kodeksem zachowań podczas ferii- kolorowanie wybranych ilustracji, umieszczanie ich na plakacie.

IV.5

4

Zestaw ćwiczeń nr XII- zwracanie uwagi na poprawne wykonywanie ćwiczeń

I.8, I.9

5

„Od największej do najmniejszej” – układanie zabawek według wskazanej cechy

IV.12

6

„Bitwa na śnieżki” – zabawa muzyczno-ruchowa-– odpowiednio reaguje na umówione sygnały

IV.7

7

„Płatki śniegu” – ćwiczenia grafomotoryczne, wykonywanie pracy do końca

I.7

8

Historyjka obrazkowa: Niebezpieczna zabawa- dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych

 

 

 

 

 

Program profilaktyczno wychowawczy

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, informowanie nauczyciela o niebezpiecznych miejscach, przestrzeganie zakazu wchodzenia na oblodzone i śliskie urządzenia.

2. Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca, o nie niszczenie zabawek i informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych

3. Przestrzeganie zasad zachowania podczas posiłków, dbanie o estetykę swoich talerzy, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem

4.  Podczas spacerów dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego.

5. Zabawy w małych grupach, wdrażanie do grzecznych zabaw, używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach tego wymagających.

6. Zwracanie uwagi na odpowiednie ubieranie się w szatni, zgodnie z zamieszczoną instrukcją obrazkową, zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

7. Podczas spacerów przestrzeganie zakazu zbliżania się i dotykania obcych zwierząt

8. Mam na imię…., mieszkam……- utrwalanie informacji o sobie—omówienie kiedy, komu i w jakich sytuacjach możemy podawać swoje dane.

III-5

 

I-7

III-5

I- 3

III-5

II 11

III 1,2,4

 

I 2

 

 

III 3

       

 

 

 

 

 

Wiersz „Dla babci i dziadka”

Dziadek z Babcią mają święto

Więc im zaraz zaśpiewamy

Niech nam żyją, niech nam żyją

Nasi goście ukochani.

Kocham Babcię, kocham Dziadka

Za ich serce, za ich miłość

W dobrym zdrowiu, długie lata

Niech nam żyją, niech nam żyją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZIMA”

1. Taka cisza dookoła,
tak się zmienił park i sad.
Nocą przyszła do nas zima,
zasypała śniegiem świat.

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg,
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.

2. Patrz, śnieżynki tańczą walca
i wirują z wiatrem w takt.
Wznoszą się wysoko w górę,
niech ten taniec długo trwa.

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg,
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.

3. Jest tak pięknie, tak jak w bajce,
jakby ktoś odmienił świat.
Jakby czarodziejską różdżką
zmienił wszystko wokół nas.

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg,
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.

Zima

 

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Mikołaj tuż, tuż.

Termin;02.12.2019-06.12.2019

Obszar podstawy programowej

1

„Czekamy na Mikołaja”- rozmowa na temat Świętego Mikołaja jego wyglądu- praca z obrazkami, wprowadzenie w temat tygodnia, zaplanowanie zajęć tygodniowych. Burza mózgów: co przynosi Święty Mikołaj,  komu, kto mu pomaga? zachęcenie dzieci do wypowiadania się całym zdaniem oraz wzajemnego słuchania siebie.

IV.2, 5, 6

2

Rozwijanie percepcji słuchowej- dzielenie wyrazów dotyczących Świąt Bożego Narodzenie na sylaby, rytmiczne wyklaskiwanie sylab.

IV-4

3

„Pracownia Mikołaja”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porównywania zgromadzonych przedmiotów, wyszukiwanie przedmiotów identycznych, podobnych wskazanie różnic, przeliczenie elementów.

IV.11, 12, 15

4

Nauka piosenki metodą ze słuchu „Mikołaj”- powtarzanie słów piosenki za nauczycielem, próby samodzielnego śpiewu piosenki

IV.2, 7

5

Zestaw zabaw ruchowych wg autora przewodnika- rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych.

I.5, 8, 9

6

„Śniegowe gwiazdki” – układanie kompozycji płaskiej z pasków białego papieru wg podanego wzoru, rozwijanie spostrzegawczości i orientacji przestrzennej.

IV.11, 14

7

„Bałwanek” – lepienie bałwana z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie pomysłowości.

IV.8, 11, I.7

8

„Mój humor dziś”- prezentowanie i nazywanie swoich emocji/nastroju; wykorzystanie obrazków minek smutnych i wesołych, zwrócenie uwagi na konieczność szanowanie uczuć innych osób.

II.1,2 IV. 9

9

Spotkanie z Mikołajem – rozmowa z Mikołajem, zabawy, otrzymywanie prezentów, pożegnanie gościa- integrowanie się z dziećmi, wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój.

 

III.4, 6,

10

„W naszym karmniku”- obserwacja gatunków ptaków w naturze i w książkach, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych.

IV.18, II.10, II.11, IV.19

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Rodzina

Termin;09.12.2019-13.12.2019

Obszar podstawy programowej

1

„Moja rodzina” – oglądanie albumów ze zdjęciami rodzin dzieci, rozpoznanie postaci, nazwanie ich, swobodne rozmowy dzieci o swoich bliskich. Zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi dzieci.

III.2, II.4, III.8, IV.2

2

„Moja mama, mój tata”- przedstawienie imion mamy i taty, utrwalenie imion najbliższych-rozwijanie poczucia przynależności do rodziny.

III.2, IV.20, II.4, II.6

3

 Śpiew piosenki „Mikołaj” z wykorzystanie pałeczek i jajeczek zapoznanie z instrumentami- prezentacja wyglądu oraz sposobu gry na instrumentach, akompaniament na instrumentach do piosenki.

IV.7

4

Zestaw zabaw ruchowych  wg autora przewodnika- rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych, komunikuję potrzebę odpoczynku

I.4, 5, 8, 9

5

„Gdzie jest bombka”- szukanie bombki i określenia położenia w przestrzeni za pomocą określeń: nad, obok, na, między, pod, w – rozwijanie orientacji przestrzennej

IV.2, 14

6

„Prezenty od Mikołaja” – zagadki pantomimiczne, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

IV.5, IV.1

7

Nauka wiersza „Święty z niespodziankami” – rozwijanie pamięci słuchowej

IV.2,  5, 6, III.8

8

„Rodzina którą kocham” –  wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb plakatowych- zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy, dbanie o porządek na stanowisku pracy.

IV.8

9

„Kostka emocji” – zabawa dydaktyczna, nazywanie emocji, kształcenie pojęcia symbolu serca (miłość)- rozpoznaje i nazywa emocje, wie, że bliskim należy okazywać miłość i szacunek.

II.1, III.1, 2 , 6

10

Świąteczna gałązka – wykonanie karty pracy, doskonalenie sprawności grafomotorycznej podczas ozdabiania gałązki, starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia na karcie pracy, precyzyjnie .

I.7, IV.8

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Święta tuż, tuż.

Termin;02.12.2019-06.12.2019

Obszar podstawy programowej

1

„Za szybą”- wysłuchanie opowiadania W. Widłaka, odczuwanie radosnego nastroju oczekiwania na święta i dostrzeganie związanych z nimi zmian w otoczeniu- uważne słuchanie opowiadania i odpowiadanie na pytania dotyczące treści

IV.3, IV.5, IV.6, II.1, II.6

2

„Najdłuższy łańcuch na świeci”- klejenie łańcucha według wzoru, dostrzeganie i odtwarzanie regularności rytmicznych- zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności porównywania długości i stosowania określeń stopniujących

IV.13, IV.12

3

„Choineczka”- praca plastyczna wypełnienie wydzieranką z kolorowego papieru gotowego szablonu, praca w parach.

IV8, IV.11

4

Utrwalenie piosenki „Mikołaj”- nauka układu ruchowego do piosenki.

I.5, IV.1, 7

5

Zestaw zabaw ruchowych wg autora przewodnika- rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych.

I.5, 8, 9

6

„ Do kogo przyjdzie Mikołaj?”- posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem, uświadomienie dzieciom jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu

III.3,

7

„Piernikowa chatka”- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, rysowanie po śladzie- doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.

IV.9, I.7

8

„Cztery  pory roku”- utrwalenie kolejności pór roku, dorysowanie elementów odpowiednich dla pór roku (karta pracy)

IV.16, IV.8

9

„Co możemy zrobić sami”- szukanie odpowiedzi na pytania poprzez zabawę, wskazanie konkretnych sposobów aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.

 

III.9, III.7, III.6

10

„Sześć parasoli”- masażyk według M. Bogdanowicz, poszerzenie doznań dzieci o zmysł dotyku, komunikowanie się pozawerbalnie przez dotyk.

I.4, II.9, III.8

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Jestem Polką i Polakiem( rozwijanie postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Termin;04-15.11.2019

Obszar podstawy programowej

1

Uważnie słuchanie utworu literackiego, próby omawiania treści utworu ( Katechizm Polskiego Dziecka)

Nauka utworu Katechizm Polskiego Dziecka- rozwijanie prawidłowej wymowy

IV-2,5,6, 10

III-8,9  IV-2

2

Słuchanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie” czytanej przez nauczyciela, wyjaśnienie dzieciom nieznanych pojęć, omówienie treści legendy; obejrzenie tej samej legendy w formie bajki, porównywanie obu wersji legendy. Zwrócenie uwagi na wartość treści słuchanej i oglądanej.

III 2,6

IV 2,3,10,

3

Przypomnienie znaczenia i wyglądu Polskich symboli Narodowych- utworzenie kącika patriotycznego w sali

IV-9,10

4

Słuchanie Hymnu Polski- nauka przyjmowania odpowiedniej postawy podczas słuchania hymnu

III-2,6, IV-7, 10

5

Ćwiczenie percepcji wzrokowej- omawianie wyglądu na podstawie swojego odbicia w lustrze, wyjaśnienie zasady działania lusterka

IV- 9, 13

6

Słuchanie piosenki „Od morza aż do tatr”- określenie nastroju i tempa piosenki, omówienie jej treści.

IV 7, 10

7

Rozwijanie umiejętności współpracy w parach- zabawy ruchowe z toczeniem piłki, budowanie z klocków wieży ze zmianą osoby dominującej.

I-5, 6

IV- 11, III-1,5,9

8

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porównywanie zgromadzonych przedmiotów, wyszukiwanie przedmiotów identycznych, podobnych, wskazywanie różnic, przeliczanie elementów.

IV-11,12,15

9

„Z której strony wieje wiatr”- wskazywanie kierunków względem siebie, wdrażanie do ich nazywania

IV- 13,14

10

Zestaw zabaw ruchowych nr VII wg autora przewodnika- rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

I-5,8,9

11

„Nasza Polska”- wspólne wykonanie pracy, wypełnianie konturów Polski- uzupełnianie o góry, morze, Wisłę, Warszawę. Zaznaczenie naszego miejsca zamieszkania.

III-2,5

IV-1,8,9,10

12

Wykonanie pracy wg instrukcji „Kotylion”- omówienie kolejnych etapów wykonanie pracy. Dbanie o estetyczne wykonanie zadania.

I-7

IV-1,8,9

13

Zabawy z kostką emocji- nazywanie podstawowych emocji, dostrzeganie emocji pozytywnych i negatywnych, wyszukiwanie rozwiązań na radzenie sobie z emocjami negatywnymi.

II-1,4,6

14.

Mój Dom, Moja Rodzina- utrwalanie swojego imienia i nazwiska, imion rodziców, miejsca zamieszkania, miejsca pracy rodziców- uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu

III-3.

IV-10,20

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Niesamowita podróż w czasie ( uświadomienie przemijającego czasu)

Termin;18-22.11.2019

Obszar podstawy programowej

1

„Jak wygląda dzień, a jak noc?” – praca z obrazkiem/planszą, wprowadzenie w temat tygodnia; zaplanowanie zajęć tygodniowych. Burza mózgów „Co robimy w dzień, a co w nocy?” – zabawa dydaktyczna.

IV.2, IV.5

2

ƒCo się wydarzyło? – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Nauczyciel pokazuje trzy ilustracje, a dzieci układają z nich historyjkę. Następnie wybrane dzieci opowiadają, co się wydarzyło, używając określeń:„najpierw”, „potem”.

IV-5.9

3

Zestaw zabaw ruchowych nr VIII wg autora przewodnika- rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

I-5,8,9

4

Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej poprzez wyszukiwanie różnic na obrazkach.

IV 11

5

„Po nocy jest dzień” – układanie rytmu naśladującego następstwo dnia i nocy- kontynuowanie rytmu dwuelementowego

IV,12

6

Rozwijanie pamięci słuchowej. Nauka piosenki „od morza aż do tatr”- powtarzanie słów piosenki za nauczycielem, próby samodzielnego śpiewu oraz śpiewu w parach.

IV 7

7

Rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych- lepienie z plasteliny kuleczki i wałeczków; tworzenie słoneczka

I 7

IV  1,8

8

Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab.

IV-4

9

Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.

II-11

IV-16,18

10

„Smutna czy wesoła minka?” – prezentowanie i nazywanie swoich emocji/nastroju; wykorzystanie do zabawy kostki emocji, zwrócenie uwagi na konieczność szanowania uczuć innych osób

II-1,2

IV-9\

11

ƒGwiazdka – zabawy grafomotoryczne. Słuchając wierszyka czytanego przez nauczyciela, dzieci najpierw rysują palcem po śladzie, po stoliku, w powietrzu, a następnie ołówkiem na karcie pracy.

I-7,8,9

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Warto pomagać innym ( uwrażliwienie na potrzeby innych, uświadomienie konieczności niesienia pomocy

Termin; 25-29.11.2019

Obszar podstawy programowej

1

„Co może mały człowiek?” – stworzenie listy czynności, które dzieci potrafią wykonać samodzielnie lub

z niewielką pomocą dorosłego. „Mogę, więc pomogę” – zabawa pantomimiczna. (Podział pomocy na pomoc rodzicom, kolegom, zwierzętom i sposoby pomocy)

IV-1,2

2

Mój przyjaciel- Rozmowa z dziećmi na temat przyjaźni, zwrócenie uwagi na przyjaźń między ludźmi i zwierzętami, dostrzeganie emocji występujących u zwierząt- co możemy zrobić dla zwierząt, sposoby pomagania.

II-1,2,10

IV-2

3

Zestaw zabaw ruchowych nr VIII wg autora przewodnika- rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych, sygnalizowanie potrzeby odpoczynku

I-4,5,8,9

5

Śpiew piosenki „Od morza aż do tatr”. Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym bębenek- prezentacja wyglądu oraz sposoby gry na instrumencie, akompaniament na instrumencie do piosenki.

IV-7

6

„Gdzie jest miś?” – szukanie misia i określanie jego położenia w przestrzeni za pomocą określeń: na, pod,

obok, między, nad, w- rozwijanie orientacji przestrzennej

IV-2,14

7

Wykonanie pracy plastycznej mój przyjaciel- malowanie farbami plakatowymi ulubionych zwierząt- zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy i odpowiedni dobór kolorów

IV-8

8

„Co czuję?” – rozpoznawanie i nazywanie emocji, wykonanie zadania. „Buzia na talerzu” –ozdabianie tekturowych talerzyków jednorazowych, lepienie na nich plastelinowych twarzy, toczenie wałeczków z plasteliny i formowanie różnych min.

II-1

9

„ Co to za zwierzę?”-Rozwiązywanie zagadek tekstowych dotyczących zwierząt.

IV-5

 

Program profilaktyczno wychowawczy

1.      Przestrzeganie zakazu oddalania się od swojej grupy podczas pobytu na placu zabaw.

2.      Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i samoobsługowych

3.      Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego

4.      Czynności higieniczne w łazience: cierpliwe czekanie na swoją kolej.

5.      Samodzielne ubieranie się i rozbieranie wg ustalonej kolejności.

6.      Dbanie o czystość swoich przyborów do mycia zębów.

7.      Dbanie o porządek na swoich półeczkach w szatni, odkładanie kapci i butów na półeczki

8.      Samodzielne spożywanie posiłków, Zachowanie ciszy podczas spożywania posiłku.

9.      Bezpieczne korzystanie z zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem, odkładanie zabawek na miejsca.

III-2

I-1

 

 

 

I-2

 

 

I-3

Plan daltoński

Kontynuacja

1. Urodziny- celebrowanie urodzin

2. Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach i w kąciku z instrukcją

3. Sprawowanie dyżurów,

4. Współpraca z rodzicami- przetwory na zimę, wspólne wykonanie ozdób świątecznych i ubieranie choinki, odwiedzanie zakładów pracy rodziców, prowadzenie zajęć przez rodziców

5. Obecność

6. Praca w parach

7. Muzyka na sprzątanie

8. Uzupełnianie pasków umiejętności o nowe zdobyte przez dzieci umiejętności.

9. tablica zadań – wprowadzenie 2 zadań do wykonania

10. plan dnia

11. pogoda

12. dni tygodnia/ miesiące/pora roku

 

Inne programy

Marcheweczkę zjadamy-zdrowe zęby mamy: Cała polska czyta dzieciom Tupcio- chrupcio u stomatologa- Wyjście do gabinetu stomatologicznego

Plan roczny:

Koncert umuzykalniający

Dzień Pluszowego Misia i miodu

Akcja zbiórka karmy dla zwierząt

Międzyprzedszkolny Przegląd Patriotyczny

Biało- czerwono w każdym oknie

Udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”

WDN- kodowanie na dywanie

Plan nadzoru

Systematyczne opracowywanie dokumentacji, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w placówce

Organizacja zebrania z rodzicami

Zajęcie koleżeńskie……………………………., rada pedagogiczna, rada szkoleniowa

„Las, dwa, trzy”: zadanie 8 zaadoptuj drzewo, zadanie nr 2 cyfry z natur

 

         

Wiersz na pamięć

Władysław Bełza

Katechizm Polskiego Dziecka

Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka

„ Od Morza aż do tatr”

Monika Kluza

Ref: Od morza aż do tatr,

to Polska to mój świat

To serca mego pieśń i skarb x2

 1. To kochana ziemia rodzinna,

tu znajomy każdy kwiat,

błyszczą w słońcu rosy nad ranem

i prastary szumi las.

To kochana ziemia rodzinna

 śpiewa dla niej każdy ptak,

pachną wiatrem konie w galopie

 i spokojnie płynie wisła.

Ref: Od morza aż do tatr,

to Polska to mój świat

To serca mego pieśń i skarb x2

 

Polska to skarb dla niej graj, tańcz i śpiewaj, polska to skarb o nią walcz x3

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Jesień w lesie.

Termin;21.10.2019-31.10.2019

Obszar podstawy programowej

1

„Kto robi zimowe zapasy”- rozmowa o zwierzętach przygotowujących się do zimy, gromadzących zapasy, zapadających w sen zimowy; zachęcenie dzieci do wypowiadania się całym zdaniem.

IV.18

2

„Znam to zwierzę”- nazywanie znanych gatunków i wskazanie ich na ilustracji

IV.18, II.10, II.11

3

„Spiżarnia wiewiórki”- zabawa z liczeniem, przeliczanie w dostępnym zakresie, doskonalenie orientacji przestrzennej.

IV.15

4

„Odlot dzikich ptaków”-  zabawa dydaktyczna z kostką; tworzenie kluczy odlatujących ptaków według fantazji dziecka.

IV.18, IV.15

5

„Owocowy blues”- powtarzanie piosenki, utrwalenie słów i melodii piosenki, próby śpiewu w grupach.

IV.7

6

„Las”- nazywanie jesiennych kolorów i wykorzystanie ich w pracy plastycznej, praca grupowa, kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

IV.8, III.9,

7

Praca z instrukcją – „Niedźwiadek”- praca indywidualna z przygotowanych elementów, dbanie o porządek na stanowisku pracy.

I-7, 8, 9, IV.8

8

„Niedźwiadki idą spać”- zabawa naśladowcza, utrwalenie budowy misia oraz orientacji w schemacie własnego ciała.

I.5, IV.1

9

„Wycieczka do lasu”- zestaw zabaw gimnastycznych, ćwiczenie sprawności ruchowej.

I.8, I.9

10

„Chrup warzywa, jedz owoce”- utrwalenie wiersza, ćwiczenia pamięci słuchowej.

IV.3, IV.5

11

Klasyfikacja ptaków odlatujących na zimę „Odlatujemy”- rysowanie po śladzie ćwiczenie grafomotoryki rozwijanie koordynacji, wzrokowo-ruchowej i motoryki małej, rozwijanie umiejętności klasyfikacji.

IV.18, IV.8

12

„Leśny quiz”- podsumowanie wiedzy o przygotowaniach zwierząt do zimy.

IV.18, IV.5

Program profilaktyczno wychowawczy

1.Zachęcanie do spożywania całych dań.

2.Samodzielne posługiwanie się widelcem i łyżką.

3.Doskonalenie czynności samoobsługowych: podczas ubierania i rozbierania(zakładanie butów, ubieranie kurtki, czapki, szala, zapinanie guzików i zamków).

4.Wdrażanie do utrzymania porządku w swoim otoczeniu.

5.Dostosowanie odpowiedniej ilości pasty do zębów.

6.Korzystanie tylko ze swoich przyborów higienicznych.

7.Zachowanie bezpieczeństwa w sali podczas zabaw i na placu przedszkolnym.

 

Plan daltoński

1.Ustalenie par daltońskich, prawej ręki oraz dyżurnych.

2.Korzystanie z zegara daltońskiego.

3.Wizualizacj obecności – samodzielne logowanie się dzieci w Sali.

4.Praca z instrukcją- kontynuowanie zadań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją.

5. „Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.

 

Inne programy

Marcheweczkę zjadamy-zdrowe zęby mamy:

Plan roczny: Konkurs kukiełka warzywna, Konkurs- najpiękniejszy lampion z dyni.

 

       

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

uczestnicy

Rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych

Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów i koleżanek.

„Mój humor dzisiaj”- rozmowy indywidualne, rozpoznanie emocji u siebie i innych.

M.CH, J.P,

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Wycinanie gazet- doskonalenie sprawności manualnej.

Układanie puzzli-ćwiczenie poprawy koncentracji, uwagi na danej czynności, spostrzegawczości

M.CH, J.P, L.O

Logopedia grupowa

„Pieczemy ciasto”- zabawa logopedyczna, ćwiczymy narząd mowy.

Zabawa oddechowa „Liście”- zwracanie uwagi na prawidłowy tor oddechowy, ćwiczenie oddechu

M.CH, J.P, L.O

 

GRUPOWE ZAJĘCIA  DODATKOWE

Rodzaj aktywności

Planowane działania

uczestnicy

Klub ekologa

Eksperyment „Tęcz na talerzu”- poznanie świata barw, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie myślenia praktycznego i kreatywnego, spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi.

„Jesienny las”- szukanie ciekawych okazów przyrodniczych, rozmowa kierowana: Dlaczego warto pójść jesienią do lasu?

 

Koło plastyczne

Praca z instrukcją

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze.

Termin;30.09.2019-04.10.2019

Obszar podstawy programowej

1

Poznanie zasad ruchu drogowego. „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”- wysłuchanie opowiadania H. Łochockiej i rozmowa na temat niewłaściwego zachowania bohatera

IV.3, IV.5, IV.6, z7

2

Osłuchanie z piosenką „Dzieci i światła”- rozmowa na temat piosenki, powtarzanie słów za nauczycielem

IV.7

3

„Kupujemy samochodziki”- zabawa matematyczna; liczenie i ustalenie równoliczności poprzez wymianę jeden do jednego.

IV.15

4

„Policjant”- spotkanie z funkcjonariuszem policji drogowej; rozmowa o zasadach bezpieczeństwa na drodze, demonstracje munduru i akcesoriów, np. policyjnego lizaka.

IV.20, III.4, III.6,

5

„Znaki drogowe”- praca plastyczna z wykorzystaniem farb plakatowych, zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie prac.

IV.8, IV.11

6

„Baloniki”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z balonikami, doskonalenie sprawności fizycznej.

I.5, I.8

7

„W parach”- ustalenie sposobu poruszania się poza przedszkolem (w szyku parami)

III.5, z7

8

Praca z instrukcją „Znak drogowy”- wykonanie pracy zgodnie ze wskazanymi etapami, z wykorzystaniem przygotowanych elementów.

I-7, 8, 9, IV-8

Program profilaktyczno wychowawczy

1.Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

2.Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych- policjantem;

I 1, 2, 3

 

 

Plan daltoński

1.Praca z instrukcją- omówienie wykonania pracy.

 

Inne programy

 

 

       

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie i ogrodzie.

Termin;07.10.2019-18.10.2019

Obszar podstawy programowej

1

„Co to za warzywo, owoc?”- poznanie warzyw i owoców występujących jesienią w naszych sadach i ogrodach oraz ich wykorzystania, zachęcanie do wypowiadania się dzieci, dzielenie na sylaby nazw warzyw i owoców.

IV.18, IV,2

2

„Warzywno- owocowe zagadki”- zagadki tekstowe, rozpoznanie warzyw i owoców po krótkim opisie, wskazanie odpowiednich obrazków będącym rozwiązaniem zagadki.

IV.5, IV.6

3

„Owocowy blues”- nauka piosenki, poznanie słów i melodii piosenki, próby śpiewu indywidualnego.

IV.7

4

Utrwalenie piosenki „Owocowy blues”- nauka układu tanecznego do piosenki.

 

5

„Na półkach w spiżarni”- układanie słoików z przetworami według wskazówek nauczyciela: wyżej, niżej, obok itp.; doskonalenie orientacji własnego ciała i przestrzeni.

IV.4

6

Układanie warzyw i owoców według rytmu „Zbieramy warzywa i owoce”- wymyślanie własnych rytmów.

IV.12

7

„Papierowe warzywo”- wypełnienie wydzieranką z kolorowego papieru gotowych szablonów warzyw, praca w parach.

IV8, IV.11

8

„Jabłuszko”- praca z instrukcją z wykorzystaniem przygotowanych elementów, praca indywidualna

I-7, 8, 9, IV8

9

„Dobieramy do pary”- łączenie w pary owoców, warzyw i ich przekrojów

IV.9, IV.12

10

Zestaw zabaw  gimnastycznych „W sadzie”- doskonalenie sprawności ruchowej z wykorzystaniem krążków

I.8, I.9

11

„Chrup warzywa jedz owoce”- wysłuchanie wiersza M. Strzałkowskiej, ćwiczenie pamięci słuchowej poprzez naukę wiersza, rozmowa na jego temat.

IV.3, IV.5, IV.6

12

„Buraczek i cebula”- zabawa ruchowa w kole ze śpiewem, czerpie radość z zabawy muzycznej.

IV.7

Program profilaktyczno wychowawczy

1.Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów i koleżanek.

2.Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.

3.Wdrażanie do respektowania cudzych emocji.

 

Plan daltoński

1.Kożystanie z zegara daltońskiego.

2.Ustalenie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.

3.Praca z instrukcją- kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją.

 

       

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Witamy w przedszkolu

Termin: 02.09.2019- 13.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Wspomnienia z wakacji- wypowiedzi dzieci na temat spędzonych wakacji, zachęcanie do wypowiadania się wszystkich dzieci oraz wdrażanie do wzajemnego słuchania siebie.

IV.2,5,6

2

Nauka wiersza  „W przedszkolu jak w domu”- rozwijanie pamięci słuchowej

IV- 2, 5, 6 III 8

3

Osłuchanie z piosenką „Dzisiaj będzie dobry dzień”- rozmowa na temat piosenki, wyszukiwanie sposobów na poprawienie sobie wzajemnie humoru. Nazywanie emocji, wskazywanie tych pozytywnych i negatywnych

II 1,2,6

IV 7

4

Zabawa ruchowa przy piosence „Mamaja”- nauka układu tanecznego do piosenki

I 5 IV 1,7

5

„Zabawki” – wysłuchanie wierszy W. Widłaka; ustalenie zasady szanowania zabawek i odkładania ich po skończonej zabawie na miejsce

IV.6, III.5, III.6, I.7

6

„Miasto z klocków” – zabawy konstrukcyjne z klocków – wznoszenie budowli dla samochodów: tras, garaży; porównywanie ich wysokości, długości

I.6, IV.11,13,19

 

7

„Gdzie jest piłka?” – zapoznanie ze słowami określającymi położenie: na, nad, pod, obok; wykorzystanie tych pojęć w zabawie

IV.14, IV.2

8

„Mało nas” – zabawa muzyczno-ruchowa w kole ze śpiewem, z wymienianiem imion

IV.7

9

„Mój znaczek” – przydzielenie dzieciom indywidualnych znaczków w łazience lub w sali

IV.8, IV.9

10

„W naszym przedszkolu” – zabawa dydaktyczna, przypomnienie zasad panujących w przedszkolu, karta pracy

z7, III.5, III.6,III.7

11

Kolorowanie wybranej ilustracji kredkami ołówkowymi, zwracanie uwagi na poprawne trzymanie kredki i estetyczne wykonywanie pracy.

I 7, 9

IV 1,8

12

Praca z instrukcją „Słonecznik”- wykonanie pracy zgodnie ze wskazanymi etapami, z wykorzystaniem przygotowanych elementów

I-7, 8, 9

IV-8

13

Opowieść ruchowa  „Wielka wyprawa w świat Tygryska”- stosowanie się do poleceń nauczyciela

I 5,8

Program profilaktyczno wychowawczy

1. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

2. Przestrzeganie zasady nieoddalania się od grupy podczas pobytu na placu przedszkolnym.

3. Samodzielne spożywanie posiłków z użyciem sztućców, samodzielne komponowanie kanapek.

4. samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych i higienicznych, przestrzeganie ustalonych zasad

I 1,2,3

Plan daltoński

1. Obecność- wprowadzenie i omówienie  nowej wizualizacji

2. Pary- wprowadzenie i omówienie nowej wizualizacji

3. Piosenka do sprzątania

4. Pogoda- wprowadzenie i omówienie nowej wizualizacji

5. Dni tygodnia- wprowadzenie i omówienie nowej wizualizacji

IV 16,18

       

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA III- MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Krysztofiak, Kinga Płócienniczak

lp.

Temat kompleksowy: Kolorowa jesień

Termin: 16.09.2019-27.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Rozmowy na temat zbliżającej się pory roku; wskazanie charakterystycznych cech dla jesieni, wprowadzenie zagadnień o których będziemy rozmawiać przez kolejne tygodnie. Zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi dzieci.

IV 2,16 ,18

2

Rozwiązywanie zagadek tekstowych dotyczących pór roku, wyszukiwanie ilustracji będących rozwiązaniem zagadki.

IV-3,5

3

Nauka piosenki metodą ze słuchu „ Dzisiaj będzie dobry dzień”- powtarzanie słów za nauczycielem zachęcanie do śpiewu indywidualnego.

IV-2, 7

4

Utrwalenie piosenki „Dzisiaj będzie dobry dzień”, nauka układu ruchowego do piosenki.

I 5, IV 1, 7

5

„Kolorowe kredki” – nazywanie kolorów podstawowych, przeliczanie kredek i ich klasyfikowanie według ustalonych cech: koloru, rodzaju itp. (dobieranie kredek w pary według kolorów, wielkości i układanie ich we właściwych pudełkach)

IV.12, IV.11, IV.15

 

6

„Kolorowe rytmy” – zabawa rytmiczna, wyklaskiwanie, układanie rytmów z klocków wg wzoru, wymyślanie własnych rytmów i układanie ich i przyklejanie na kartce papieru.

IV.16, IV.12

7

„Mieszanie kolorów” – malowanie farbami plakatowymi na dużych arkuszach papieru, doświadczenie plastyczne z użyciem farb, otrzymywanie barw pochodnych, nazywanie ich- praca w parach

IV.8, z9

III 1

8

„Na jakiej ulicy mieszkasz?” – próby określenia adresu zamieszkania, adresu przedszkola

III.3, III.2

9

Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie obrazka z 4 elementów

IV-8

10

Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa z wykorzystaniem makulatury

I 5,8

Program profilaktyczno wychowawczy

1. Bezpieczne korzystanie z zabawek- informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych, niebezpiecznych.

2. Ostrożne i bezpieczne poruszanie się po budynku przedszkola

3. Zapoznanie z kolejności ubierania i rozbierania się w szatni

4. Realizacja praw dziecka: Wychowanie bez krzyku i przemocy

5. Przestrzeganie zasad zachowania podczas posiłków

I 2,3

III 7

Plan daltoński

1. pory roku i miesiące- omówienie aktualnej pory roku i miesiąca, umieszczanie na tablicy, omówienie wizualizacji i zasady zmieniania

2. Dyżury, omówienie wizualizacji oraz zadań dla poszczególnych dyżurów

3. Urodziny- wizualizacja

4. Plan dnia- omówienie wizualizacji

5. Praca w kąciku z instrukcją.

IV 18

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz „W przedszkolu jak w domu”

 

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,
Idą do przedszkola z rodzicami dzieci.
W przedszkolu zabawek i książek bez liku,
Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.
Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu…
Że my się czujemy jak u siebie w domu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Dzisiaj będzie dobry dzień”

 

Dzisiaj będzie dobry dzień

dla ciebie i dla mnie,

 

Dzisiaj będzie dobry dzień

i słońce w nas nie zgaśnie,

 

Dzisiaj będzie dobry dzień,

 wiec bawmy się wesoło,

 

a nad nami tysiąc nut,

 niech mieni się tęczowo.

 

 

 

 

 

 

 

 


Cel: Kształtowanie poczucia przynależności do regionu, w którym mieszkamy.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 11.03.-15.03.2019 R.

L.P. TEMAT KOPLEKSOWY : Kołobrzeg moje miasto.  
1. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się nożem. Przestrzeganie nawyków kulturalnego zachowania przy stole.
2. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci takich jak : ubieranie i rozbieranie, zapinanie zamków, zapinanie guzików, zwracanie uwagi na zawieszanie okrycia wyznaczone miejsce.
3. Utrwalenie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Jesteśmy koleżeńscy wobec siebie. Z szacunkiem zwraca się do kolegów i koleżanek.
4. Rozpoznaje i nazywa różne emocje, zna poczucie własnej wartości. Poznały przynależność do narodu, rodziny, grupy rówieśniczej.
5. Dziecko zgodnie współpracuje z innymi w zabawie i realizacji zadań. Inicjuje zabawy w małych zespołach. Uczy się zasad zgodnego współżycia społecznego.
6. Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania, utrwalanie figur geometrycznych. Układanie rytmów.
7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania., wypowiadania się pełnym zdaniem. Poznanie zabytków naszego miasta. Oglądanie ilustracji i zdjęć przedstawiających Kołobrzeg. Burza mózgów – „ Kołobrzeg” .Rozwijanie percepcji wzrokowej. Rozwijanie percepcji słuchowej. Rozwiązywanie zagadek związanych z naszym miejscem zamieszkania ( latarnia, statek, molo, morze, plaża). Opowiada historyjkę obrazkową. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Obserwacja pogody.
8. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Opowieść ruchowa „Wyprawa w nieznane”.
9. Słuchanie piosenek. Prawidłowo reaguje na zmiany tempa w muzyce. Wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Gra na instrumentach perkusyjnych.
10. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. Doskonalenie zdolności manualnych takich jak: lepienie, wydzieranie , rysowanie kredkami. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych- rysowanie po śladzie. Doskonalenie umiejętności wycinania. Zapoznanie z architekturą

Cel: wzbogacanie i utrwalanie wiadomości na temat nadchodzącej pory roku- wiosny.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 18.03.-29.03.2019 R.

L.P. TEMAT KOPLEKSOWY : Wiosna  
1. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Używanie zwrotów grzecznościowych podczas posiłku.
2. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci takich jak : ubieranie i rozbieranie, zapinanie zamków, zapinanie guzików oraz czynności higienicznych.
3. Utrwalenie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Rozpoznaje uczucia u innych.
4. Rozpoznaje i nazywa emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem. Wdrażanie do respektowania wartości uniwersalnych.
5. Dziecko bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i tworzy zasady zabawy. Bierze udział w zabawie konstrukcyjnej.
6. Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotu względem siebie, posługiwanie się pojęciami : nad , pod, przed, za, obok. Mierzenie różnych przedmiotów. Rozwijanie umiejętności szacowania porównywanie ciężaru( lekkie, ciężkie), porównywania ilości ( więcej, mniej). Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu – 4 pory roku.
7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania., wypowiadania się pełnym zdaniem. Poznanie pojęć związanych z wiosną, zjawisk atmosferycznych charakterystycznych o tej porze roku. Nauka wiersza na pamięć. Obserwacja pogody. Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

 

 

 

 

 

 

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci, kształtowanie umiejętności językowych , bogacenie słownictwa. Rozpoznaje 4 pory roku na ilustracjach. Poznaje i rozumie przysłowie „ W marcu jak w garncu”. Przeprowadza doświadczenie z lodem „Dlaczego topnieje?”.

8. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem obręczy. Ćwiczenia wyprostne, ćwiczenia mięśni grzbietu, brzucha,stóp, ćwiczenia z elementem czworakowania.
9. Nauka piosenki „Śpiący miś” metoda ze słuchu. Wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Wykonuje inscenizacje ruchową do piosenki. Zabawy muzyczno -ruchowe „ Rozkwitają pączki kwiatów”, „Witaj wiosno”.Gra na instrumentach perkusyjnych. Melodyjnie śpiewa piosenkę. Odpowiednio reaguje na sygnały muzyczne. Nauka tańca.
10. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. Doskonalenie zdolności manualnych takich jak: kolorowanie, malowanie. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych- „Kałuża”. „Marcowy pejzaż – malowanie farbami – twórcza interpretacja przysłowia „ W marcu jak w garncu”.

 

 

 

 

 

 

Zabawa badawcza „Taniec kolorów” . Doskonalenie umiejętności wycinania. Zapoznanie z malarstwem i rzeźbą. Tworzenie bukietów z gałązek.

 

WIOSNA”


Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.
Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.
W krzewach słychać śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.
Witaj wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleń liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród.

 

Śpiący miś”

 1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
  zbudź się, misiu, zbudź.
  Pogłaskała słonkiem,
  dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,
  zbudź się, misiu, zbudź się, misiu-
  a on śpi i już!


  2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
  zbudź się, misiu, zbudź.
  Burzą grała, grzmiała,
  gromem zahuczała,
  zbudź się, misiu zbudź, zbudź się, misiu-
  a on śpi i już!


  3. Nadleciała pszczółka mała:
  zbudź się, misiu, zbudź.
  Bzyku bzyk do ucha,
  widział kto leniucha?!
  Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,
  niedźwiedź krzyknął: miód!

 


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

Temat kompleksowy: Dziecko małym artystą

Termin realizacji: 11.02-22.02.2019

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się  pełnym zdaniem;
 • poznanie pojęć związanych z wystrojem teatru: aktor, scena, kurtyna, sufler, kukiełka, pacynka, scenariusz, utrwalanie zasad zachowania w teatrze, podczas koncertu umuzykalniającego;
 • nauka wiersza na pamięć, inicjowanie zabaw w teatr pacynkami;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie poznanych figur geometrycznych;
 • rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotu względem siebie, posługiwanie się pojęciami:na,pod,za,przed,obok, pomiędzy;
 • mierzenie przedmiotów, porównywanie ciężaru za pomocą określeń ciężkie, lekkie;
 • obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • instrumentacja refrenu piosenki na instrumentach perkusyjnych, wdrażanie do słuchania muzyki poważnej, wystukiwanie rytmów. „Jaki to instrument?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych o instrumentach;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej : wycinanie, wydzieranie z papieru, kolorowanie, malowanie farbami. Rozwijanie umiejętności rysowania oraz wycinania po śladzie. Zapoznanie z malarstwem-wyjście do Galerii;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej, używania zwrotów grzecznościowych oraz kulturalnego zachowania wobec innych osób;
 • zachęcanie dzieci do pomagania kolegom i koleżankom, pocieszania w potrzebie;

Temat kompleksowy: W przestrzeni kosmicznej

Termin realizacji: 25.02-08.03.2019

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;
 • poznanie pojęć związanych z kosmosem: gwiazda, planeta oraz pojęć na temat ziemi i jej dawnych mieszkańców: dinozaurów na podstawie opowiadań, ilustracji obrazkowej;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej;
 • ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę;
 • obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, segregowanie przedmiotów wg jednej cechy;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności i następstw czasu;
 • układanie rytmów wg kształtu;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • poruszanie się w rytm muzyki, określanie dźwięków wysokich i niskich;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w zespołach oraz wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej poprzez lepienie z plasteliny, masy solnej;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w zespole, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz do nauki

„Teatr”

W teatrze spotkasz wszystkie baśnie,

Królewnę, Smoka, Kota w butach.

Nadchodzi czar, gdy światło gaśnie

I drży muzyka w srebrnych nutach.

W teatrze jest możliwe wszystko.

Jak we śnie – w innym jesteś świecie.

Tu lalka może być solistką.

Tu księżyc może grać na flecie.

W teatrze czas inaczej płynie.

I do przygody drzwi otwiera.

Gdy raz się znajdziesz w tej krainie,

Będziesz chciał tam powrócić nieraz.

 

Piosenka do nauki

„Magiczne miejsce”

 1. Teatr to jest widownia i scena.
  Niby nic magicznego w tym nie ma,
  aż do chwili, gdy nagle na scenie
  dziwne zacznie się przedstawienie. 

   

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
  czarodziejskie jest to, na co patrzę.
  Gdy się tylko podnosi kurtyna,
  to od razu czar działać zaczyna.

  2. Każda bajka się staje prawdziwa
  Gaśnie światło i scena ożywa.
  Wszystko może się zdarzyć na scenie.
  Działa czar, póki trwa przedstawienie.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

  3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
  A to wszystko nazywa się sztuka.
  Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
  żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 

 


ZAMIWRZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 02.01-11.01. 2019

 
LP. Temat kompleksowy: Zimowe zabawy
1 Doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce oraz czynności higienicznych w łazience.
2 Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Utrwalenie norm kulturalnego spożywania posiłku.
3 Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem, posługiwania się pojęciami na temat bezpiecznych zabaw zimowych, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych występujących zimą. Słuchanie opowiadań i wierszy. Nauka wiersza na pamięć metodą ze słuchu. Ćwiczenia pamięci odtwórczej dzieci.
4 Doskonalenie umiejętności segregowanie przedmiotów wg koloru oraz kształtu w zbiory ( zadania w parach), układanie rytmów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ( zadania w parach) mierzenie przedmiotów przy pomocy patyczków, stóp, ważenie przedmiotów porównywanie co jest lżejsze a co cięższe
5 Słuchanie piosenki- nauka piosenki metoda ze słuchu, instrumentacja refrenu piosenki, wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Inscenizowanie piosenki ruchem. Nauka zabawy muzyczno- ruchowej „Magiczna liczba siedem”
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w zespołach oraz wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie pracy plastycznej „ Zabawy na śniegu”- malowanie białą farbą na niebieskiej kartce.
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich. Zestaw ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych „Zimowe zabawy” – kształtowanie siły,szybkości, skoczności, zwinności, rzutu do celu, koordynacji ruchowej.
8 Utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Opracowanie z dziećmi Kodeksu postępowania podczas zabaw na śniegu.
9 Pomaga kolegom i koleżankom, pociesza w potrzebie, rozpoznaje i nazywa emocje.
10 Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i zasady zabawy

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 14 .01-25.01. 2019

 
LP. Temat: W Karnawale same bale.
1 Utrwalenie kodeksu grupowego. Utrwalenie i przestrzeganie norm kulturalnego spożywania posiłków.
2 Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci w szatni, łazience i na stołówce.
3 Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia- burza mózgów „Co to jest karnawał?”. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat utworu literackiego ( „ Bal baloników”),posługiwania się pojęciami na temat karnawału. Doskonalenie percepcji słuchowej poprzez dzielenie wyrazów na sylaby. Oglądanie ilustracji strojów karnawałowych- nazywanie ich, określanie za kogo przebiorą się dzieci. Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla obecnej pory roku ( opady śniegu, zawieje śnieżne, szron).
4 Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 karnawałowe baloniki,posługiwania się pojeciami: wiecej i mniej, noc i dzień dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy.
5 Słuchanie piosenki, poruszanie się w rytm muzyki, nauka piosenki „Baju baj księżniczko” metodą ze słuchu. Rozróżnianie melodii wolnej i szybkiej.
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie masek karnawałowych. Ozdobienie sukni balowej – praca plastyczna w grupach. Dzieci zamieniają się w projektantów, przy pomocy ścinek z kolorowego papieru oraz różnych wzorków zrobionych za pomocą dziurkaczy wyklejają wymarzoną suknie na bal
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich, rozwijanie ogólnej sprawności i prawidłowej postawy ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Nasz karnawał”.
8 Wyraża swoje emocje i uczucia.
9 Dostrzega piękno przyrody w zimowej szacie.
10 Doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w zespole, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie.

 

REALIZACJA PROGRAMÓW

 
LP PROGRAM/TEMAT
1 Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”  

 

 

 

 

 

 

 • Zadania dla rodziców –
 • Prawa dziecka-
2 Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”
3 Profilaktyczno-wychowawczy”
4 Mali odkrywcy”
5 Plan Daltoński”  

 

 

 

 

 

 

 • Utrwalanie zdobytych umiejętności
 • Wdrażanie do samodzielnego odkładania naczyń oraz przygotowywania sztućców i naczyń do posiłku przez dyżurnych, samodzielne komponowanie posiłku.
 • Hałasomierz – wizualizacja określająca sposób zachowania się dzieci w Sali.
 • Moje emocje-zaznaczanie swoich emocji w ciągu dnia
 • Jestem w …” –zaznaczanie miejsca zabawy dziecka
 • Refleksyjny przedszkolak
6. Realizacja planu rocznego  

 

 

 

 

 

 

 • Obserwacja przyrody-wyjscie do parku, pobliskich ogrodków
 • poszukiwanie oznak zimy

 

Wiersz do nauki

Zabawa zimą”- W. Kostecka

Spójrz za okno- śnieg już pada!
Przykrył domy i uliczki.
Chodźmy szybko na plac zabaw!
Gdzie są twoje rękawiczki?

Porzucamy się śnieżkami
i bałwana ulepimy.
Popatrz, dzieci z saneczkami!
Może do nich dołączymy?

Bardzo fajny ten pagórek!
Trzeba się z sankami wdrapać,
tylko mocno trzymaj sznurek …
oj, zjechały, ale gapa!

Zobacz, tam jest lodowisko.
Dam ci łyżwy- dalej, śmiało!
Och, uważaj! Ale ślisko …
Uff, niewiele brakowało.

A śnieg ciągle sypie, prószy
Niknie pod nim chodnik, trawa…
Chociaż mróz nas szczypie w uszy-
zimą świetna jest zabawa!

 

Piosenka do nauki

Baju baj księżniczko”

Hen, na górze stoi zamek,
a na zamku wieże,
może Śnieżka w zamku mieszka?
A może rycerze?

Ref. Baju, baj, książeczko,
baju, baju, baj,
baju, baj, książeczko,
dzieciom bajkę daj!

2. Tańczy w zamku król z królową,
tańczą też rycerze,
tańczy Śnieżka i krasnale.
A kto mnie wybierze?

Ref. Baju, baj, książeczko…

3. Mam książeczkę pełną bajek,
bajek z obrazkami,
o rycerzach, którzy dzielnie
walczą ze smokami.

Ref. Baju, baj, książeczko…

 

 
 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

Temat kompleksowy: Mikołaj lubi dzieci. Zima lubi dzieci.

Termin realizacji: 03.12 -14.12.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, posługiwanie  się pojęciami związanymi ze zbliżającymi się Mikołajkami;
 • obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg jednej cechy; utrwalanie poznanych figur geometrycznych;
 • utrwalanie umiejętności posługiwanie się pojęciami: na,pod,za,przed,obok, pomiędzy;
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie pracy w parach;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • zachęcanie dzieci do pomaga kolegom i koleżankom, pocieszania w potrzebie.

Temat kompleksowy: Święta tuż, tuż.

Termin realizacji: 17.12 -21.12.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • posługiwania się pojęciami na temat świąt Bożego Narodzenia, poznawanie tradycji bożenarodzeniowej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, segregowanie przedmiotów wg jednej cechy;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności i następstw czasu.
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej .Zapoznanie dzieci z rzeźbą i malarstwem;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami;
 • wdrażanie do wyrażania uczuć;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw z grupą.

 

Wiersz do nauki

 

„Witaj Mikołaju”

Usiądź z nami Mikołaju
Pewnie się zmęczyłeś,
Żeby nas odwiedzić dzisiaj,
szmat drogi przebyłeś.
Na Twój przyjazd przedszkolaki 
od dawna czekały
i dla Ciebie upominki
też przygotowały.
Teraz my Ci zaśpiewamy
i wierszyk powiemy,
Jesteś naszym przyjacielem
wszyscy o tym wiemy.
Na krzesełku w ciepłej sali
zakolęduj z nami
Bardzo wszyscy się cieszymy
nie jesteśmy sami. 

 

Piosenka do nauki
1.Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem
Tupu tup po śniegu  (2x)
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
2.Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!
Tupu tup po śniegu (2x)
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
3.Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale
Tupu tup po śniegu (2x)
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Temat kompleksowy: Dary jesieni

Termin realizacji: 01.10 -12.10.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności budowania pełnych zdań w wypowiedziach;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wskazywania i nazywania drzew, liści i owoców w parku lub lesie;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg koloru, kształtu;
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie pracy w zespole;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • zachęcanie dzieci do pomaga kolegom i koleżankom, pocieszania w potrzebie.

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

 Termin realizacji:15.10-26.10.2018

 Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • doskonalenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, posługiwania się pojęciami: więcej, mniej oraz duży, mały;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami;
 • wdrażanie do wyrażania uczuć;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw z grupą.

 

Wiersz do nauki

 1. Formy „Jesień”

Szaruga na dworze-

jesień przybyła.

Przymrozki przywiozła,

mglą pola okryła.

Chmury na niebie

Wiatrem przygnała,

a wczesne ranki

chytrze zabrała.

Umilkły ptaki,

Wszędzie ponuro,

Liście spadają,

słońce za chmurą.

 

Piosenka do nauki

„Jeżyk i liście”

1.Szur, szur, szur, liści góra!
Szur, szur, szur, coś tam szura..

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

 1. Czy Ty wiesz, co tam siedzi,
  Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

 1. Szur, szur, szur, jeżyk mały.
  Szur, szur, szur, w liściach cały.

 

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Temat kompleksowy: W przedszkolu jest wesoło

Termin realizacji: 03.09-14.09.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności budowania pełnych zdań w wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg koloru, szacowanie ilości elementów w zbiorach;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, dostrzegania zmian charakteru i dynamiki w muzyce;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.

 

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo

 Termin realizacji:17.09-28.09.2018

 Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych, segregowanie przedmiotów wg kształtu.
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się  podczas spacerów z grupą;
 • poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • poznanie  znaczenia niektórych znaków drogowych  oraz numerów   alarmowych do tych  instytucji.

Wiersz do nauki

„Moje książki” I. Salach

Moje książki kolorowe
stoją równo na półeczce.
Myją ręce i oglądam
kartką po karteczce.

 

Czasem książki czyta mama,
bo ja nie potrafią sama.
Z książek wiele się dowiecie
O szerokim, pięknym świecie.

O roślinach, o zwierzętach,
o dalekich krajach też.
Wszystko w książce jest zamknięte,
więc ją w ręce bierz.

Piosenka do nauki

„Dzieci i światła”

Po ulicach auta pędzą w różne strony.

Uważajcie dzieci na światło czerwone.

Ref:  Razem z mamą musze stanąć,

kiedy światło jest czerwone,

a na drugą przejdę stronę

przy świetle zielonym.

Już  hamują z piskiem auta rozpędzone,

bo na dzieci mruga światełko zielone.

Ref:    Razem z mamą ….

Auta mkną po jezdni,

chodnik jest dla dzieci,

patrzcie jakie światło

przed wami się świeci.

Ref:    Razem z mamą ….