BLOK TEMATYCZNY: O CZYM MARZĄ DZIECI?

 

• Rozumie znaczenia pojęć: marze, marzenia, marzyć;

• Podejmuje próby opowiadania o swoich marzeniach;

• Rozumie że inni też marzą i że każdy może marzyć o czymś innym;

• Przedstawia swoje marzenia na rysunku;

• Doskonali sprawność ruchową;

• Dostrzega zmiany w swoim wyglądzie od czasów niemowlęcych

• Dostrzega własne możliwości i sukcesy

• Dostrzega i uzupełnia brakujące elementy na obrazku

• Starannie koloruje

• Doskonali artykulacje;

• Stosuje określanie: wyższy, niższy w stosunku do otaczających do przedmiotów w odniesieniu do siebie i do innych osób;

• Opowiada kim chciałby zostać kiedy dorośnie

• Doskonali percepcje wzrokowa

• Podejmuje próby określania cech dobrej koleżanki i kolegi

• Dostrzega uczucia i potrzeby innych osób.

 

BLOK TEMATYCZNY: CO SŁYCHAĆ NAD ŁĄKĄ.

• Utrwala zasady bezpieczeństwa podczas pobytu poza przedszkolem;

• Rozpoznaje charakterystyczne elementy środowiska łąki;

• Próbuje rozpoznawać i nazywać występujące na łące zwierzęta;

• Wie ze nie należy łapać owadów,

• Poznaje zapachy i nazywa najczęściej spotykanych na lace kwiatów;

• Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory;

• Poznaje sposób rozsiewania się mniszka lekarskiego;

• Prowadzi obserwacje przyrodnicze;

• Tworzy kompozycje z materiału przyrodniczego;

• Korzysta z różnych źródeł informacji

• Doskonali sprawność ruchowa;

• Opowiada o mieszkańcach łąki;

• Nazywa kwiaty i owady;

• Rozpoznaje kwiaty na ilustracjach;

• Wskazuje brakujące elementy;

• Koloruje obrazek, dobierając odpowiednie barwy;

• Naśladuje rośliny podczas zabawy;

• Doskonali artykulacje;

• Doskonali klasyfikacje elementów ze względu na wybrana cechę;

• Doskonali sprawność manualna;

• Rozumie konieczność ochrony zwierząt, w tym owadów;

• Rozwiązuje proste zagadki słowne;

BLOK TEMATYCZNY: DLACZEGO POWIETRZA NIE WIDAĆ?

 

• Zdobywa informacje o powietrzu;

• Wykonuje proste doświadczenia;

• Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni;

• Poznaje nowa technikę plastyczną;

• Doskonali sprawność ruchową;

• Rozwiązuje zagadkę słowną;

• Określa funkcje odkurzacza i suszarki;

• Zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;

• Stosuje określenia przeciwstawne: szybko – wolno, zimne – ciepłe;

• Wprawia lekkie przedmioty w ruch;

• Prawidłowo oddycha

• Wie ze do czyszczenia nosa należy używać chusteczek higienicznych;

• Rozumie potrzebę przebywania na świeżym powietrzu

• Zgodnie współpracuje w parze;

• Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę;

• Wskazuje przedmioty które można napełnić powietrzem;

• Mówi do czego służą wybrane przedmioty;

• Rozpoznaje zapachy unoszące się w powietrzu wie skąd pochodzą;

 

WIERSZE:

‘’Jestem duży”

Jestem duży! Byłem mały!

Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki? Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,

I urosły moje ręce,

Włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały,

Chociaż byłem taki mały.

„Motylek”

Latam tu i tam,

dwa skrzydełka mam,

ciągle latam, zbieram pyłek,

nazywają mnie motylek.

Latam tu i tam,

dwa skrzydełka mam.

Latam tu i tam,

czułki piękne mam,

latam sobie aż do nieba

I piosenkę słońcu śpiewam.

Latam tu i tam,

Czułki piękne mam.

„Czary – mary”

Czapla czarną ma czuprynę,

kaczka wpadła w pajęczynę.

Puchacz włożył rękawiczki,

pączki wpadły do doniczki.

Kaczor loczki ma czerwone,

cztery rączki i ogonek.

Biegacz wpadł na metę czwarty.

Kto tu robi takie żarty?

To królewicz January.

On uczynił takie czary.

Czarodziejską ma pałeczkę

i namieszał tu troszeczkę.

PIOSENKI:

„Wiosna w błękitnej sukience”

Wiosna w błękitnej sukience

Bierze krokusy na ręce.

Wykąpie je w rosie świeżej

I w nowe płatki ubierze.

Wiosna buja w obłokach,

Wiosna płynie wysoko,

Wiosna chodzi po drzewach,

Wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem

Niebem powoli gdzieś kroczy.

Wysyła promyki słońca

I wiersze pisze bez końca.

Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,

Chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie

I nie wie, że sosna rośnie.

Wiosna buja w obłokach…

„Świeci słoneczko”

Świeci słoneczko złote,

wieje wiosenny wiatr

i każdy ma ochotę

wędrować sobie w świat.

I każdy ma ochotę

wędrować sobie w świat.

Grzeje słoneczko jasne,

pada wiosenny deszcz,

urosną śliczne kwiaty,

my urośniemy też.

Urosną śliczne kwiaty,

my urośniemy też.

„Słoneczko woła cię”

1. Słoneczko śpiewa na cały głos,

choćbyś miał, bracie, kłopotów sto.

Słoneczko z góry uśmiecha się,

słoneczko woła przez całe dnie:

Ref.: Uśmiechnij się, wyprostuj się!

Słoneczko śpiewa i woła cię! X 2

2.Słoneczko, słonko, nasz złoty brat,

wędruje ciągle przez cały świat.

Słoneczko woła do nas zza gór,

A za słoneczkiem woła nasz chór:

Ref.: Uśmiechnij się, wyprostuj się!

Słoneczko śpiewa i woła cię! X2

 


 

BLOK TEMATYCZNY: POLSKA TO MÓJ KRAJ.

TERMIN REALIZACJI: 05-09.05.2014r

• Wypowiada się na temat wybranej legendy

• Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

• Rozpoznaje flagę, godło i hymn państwowy

• Prawidłowo posługuje się liczebnikami.

• Zgodnie współdziała z innymi.

• Wymienia wybrane regiony Polski.

 

 

BLOK TEMATYCZNY: GDZIE JEST KRAINA FANTAZJI

TERMIN REALIZACJI: 12-16.05.2014r. 19-23.05.2014r.

• Rozbudza swoje zainteresowanie książkami;

• Doskonali sprawność ruchowa;

• Uważnie ogląda ilustracje;

• Rozpoznaje bajkowe postacie;

• Nazywa czynności przedstawione na ilustracjach;

• Reaguje na cisze w muzyce;

• Improwizuje do muzyki, naśladując bajkowa postać;

• Dostrzega i wskazuje różnice miedzy obrazkami;

• Wypowiada się na temat swojej ulubionej książki;

• Cierpliwie czeka na swoja kolej;

• Poznaje różne rodzaje książek;

• Grupuje książki wg określonej kategorii;

• Wie jak należy korzystać z książek;

• Rozumie potrzebę szanowania książek;

• Doskonali percepcje podczas kolorowania;

• Układa obrazki w kolejności chronologicznej;

• Opowiada własnymi słowami, co jest przedstawione na obrazku;

• Wie jak zachować się w sklepie;

• Stosuje zwroty grzecznościowe;

• Doskonali artykulacje;

• Posługuje się różnymi przyborami do rozprowadzania farb na kartce;

• Rozróżnia i nazywa kolory;

• Fantazjuje na temat przygód bohatera książki;

• Komponuje i nakleja elementy, tworząc obrazek według własnego pomysłu;

• Tworzy prace plastyczna samemu i z grupa;

• Wznosi konstrukcje z klocków;

• Klasyfikuje elementy;

• Rozpoznaje figury geometryczne;

• Uczestniczy w zabawach teatralnych;

• Uważnie słucha bajki;

• Wykorzystuje ruch i gest do zilustrowania treści bajki;

• Tańczy dostosowując tempo do muzyki;

• Wydobywa dźwięki z prostych instrumentów muzycznych i przedmiotów codziennego użytku;

• Rytmiczne recytuje wyliczankę;

• rzuca piłką do celu;

• ćwiczy narządy mowy;

 

BLOK TEMATYCZNY: W RODZINNYM KRĘGU.

TERMIN REALIZACJI: 26-30.05.2014r

• Układa kompozycje ze zdjęć

• Doskonali artykulacje’

• Wymienia członków swojej rodziny, podaje ich imiona i liczbę rodzeństwa;

• Przelicza elementy w dostępnym zakresie;

• Rozdziela przedmioty dla każdego po tyle samo;

• Doskonali sprawność ruchową;

• Z uwagą słucha dłuższego tekstu literackiego

• Nabiera świadomość konsekwencji swoich działań wobec innych osób;

• Rozpoznaje i próbuje nazywać emocje

• Odczytuje emocje na podstawie wyrazu twarzy i gestów innych osób;

• Dostrzega znaczenie okazywania ciepłych i serdecznych gestów w stosunku do osób najbliższych;

• Samodzielnie przygotowuje upominek dla rodziców;

• Potrafi się wyciszyć, słuchając muzyki;

• W skupieniu słucha dłuższych utworów;

 

 

W związku z przygotowywanym występem z okazji DNIA MAMY I TATY piosenki wiersze nie zostały zamieszczone.


 

BLOKI TEMATYCZNE W MIESIĄCU KWIETNIU

Co słychać na wsi?

TERMIN REALIZACJI: 31.03-04.04.2014r

 • Słucha tekstu literackiego
 • Poznaje wybrane zwierzęta gospodarskie
 • Uczy się rozpoznawać odgłosy poznanych  zwierząt
 • Podejmuje próby naśladowania sposobu poruszania się  zwierząt
 • Poznaje gospodarstwo wiejskie
 • Próbuje rozpoznawać na zdjęciach, ilustracjach zwierzęta hodowlane na wsi.
 • Dowiaduje się jakie korzyści ma człowiek z hodowli zwierząt
 • Uczestniczy we wspólnej zabawie tematycznej
 • Układa prosty rytm z pasków kolorowego papieru
 • Tworzy prace plastyczna według własnego pomysłu.
 • Dobiera w pary osobniki dorosłe i młode.
 • Doskonali sprawność i koordynacje ruchowa
 • Podejmuje próby rozwiązywania prostych zagadek słownych
 • Poznaje nazwy i wygląd młodych zwierząt
 • Podejmuje próby doświadczalno – manipulacyjnego.
 • Stara się uważnie słuchać  wiersz i odnaleźć zawarty w nim humor
 • Poznaje zwyczaje krowy i podstawowe korzyści dla człowieka z jej hodowli
 • Rozwija motorykę małą.
 • Poznaje niektóre produkty mleczne i wie, ze ich spożywanie jest korzystne dla zdrowia.
 • Degustuje wybrane produkty mleczne

W ptasim gnieździe.

TERMIN REALIZACJI: 07-11.12.2013r.

 • Korzysta z różnych źródeł informacji.
 • Doskonali sprawność ruchowa.
 • Obserwuje ptaki.
 • Stosuje określenia dużo/ mało
 • Wie do czego służą ptakom pióra
 • Ustawia się w pary.
 • Ćwiczy mięśnie dłoni.
 • Przelicza elementy zbioru.
 • Odwzorowuje kształt kola.
 • Rozpoznaje wybrane ptaki po wyglądzie i odgłosie
 • Ćwiczy narządy mowy, naśladuje odgłosy ptaków.
 • Poprawnie nazywa kolory.
 • Poznaje wiosenne zwyczaje ptaków
 • Wie co jest potrzebne ptakom do budowy gniazd
 • Klasyfikuje materiał przyrodniczy.
 • Nazywa popularne pojazdy powietrzne.
 • Reaguje na umowne sygnały słowne.
 • Wznosi konstrukcje z klocków.
 • Obserwuje tor lotu samolotów.
 • Przestrzega reguł zabaw.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowo – naśladowczej

Kogo zmoczył wielkanocny zajączek?

TERMIN REALIZACJI: 14-18.04.2014r.  21-25.04.2014r.

 • Porządkuje i dekoruje kącik świąteczny.
 • Wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem.
 • Rozwija umiejętności manualne.
 • Słucha opowiadania i próbuje zapamiętać jak najwięcej szczegółów.
 • Poznaje elementy tradycji i ozdoby wielkanocne.
 • Układa kompozycje z materiałów przyrodniczych.
 • Dba o porządek i czystość w sali.
 • Dostrzega piękno elementów zdobniczych oraz wytworów sztuki ludowej.
 • Przelicza w dostępnym zakresie.
 • Porównuje wielkości.
 • Doskonali artykulację.
 • Doskonali sprawność ruchową.
 • Dowiaduje się co należy włożyć do wielkanocnego koszyczka.
 • Starannie wykonuje prace plastyczna.
 • Sieje rzeżuchę i uczy się dbać o swoja uprawę.
 • Doskonali umiejętność rozumienia i stosowania określeń dotyczących położenia w przestrzeni.
 • Klasyfikuje przedmioty według jednej cechy
 • Przelicza w dostępnym zakresie
 • Słucha wiersza i stara się dostrzec jego humorystyczny charakter.
 • Bada i porównuje różne jajka oraz wie że łatwo się  tłuką.
 • Usprawnia motorykę małą, układa mozaikę ze kolorowego papieru.
 • Doskonali umiejętności wypowiadania się na forum grupy.
 • Rozróżnia małe i duże koła oraz składa kurczaka według wzoru.
 • Poznaje tradycje polewania się woda w poniedziałek wielkanocny.
 • Wykorzystuje różne źródła informacji.
 • Uczestniczy w wielkanocnej tradycji zdobienia mazurka.
 • Nakrywa do stołu i czerpie radość ze wspólnego świętowania.

 

 WIOSNA W OGRÓDKU

Wiosna, wiosna w ogródku

dużo pracy przed nami

kopu, kopu łopatką,

szuru, szuru grabkami.

Siewu, siewu równiutko

posiejemy nasionka

potem wodą z konewki

chlastu, chlastu po grządkach.

CHODZI KURKA

Chodzi kurka po ogródku

małe ziarnko trzyma w dzióbku.

A dla kogo? A dla dzieci,

co gromadka za nią leci.

Po ogródku chodzi kurka

i pazurkiem czyści piórka,

a za kurką kogut – tatko

pilnie strzeże swego stadka.

 KROWA CZARODZIEJKA

Pewnie nie wiecie,

Że każda krowa

Jak czarodziejka umie czarować.

Bo co za zwierzę

To niebywałe:

Jak zje zielone

To daje białe?

Zgadnijcie, co jest

Tak zamienione.

Czym jest to białe,

A czym – zielone?

WIELKANOCNE CUDA

Stoi już w koszyku

cukrowy baranek.

Brakuje nam jeszcze

zdobionych pisanek.

Pisanki, pisanki,

wielkanocne cuda.

Ja maluję złotą,

twoja będzie ruda.

Śmieje się wesoło,

cukrowy baranek,

bo w jego koszyczku

pełno jest pisanek.

„W KURNIKU”

1. Kogut zapiał: kukuryku!

Tyle kurek jest w kurniku;

Wszystkie ładnie poprosimy

I operę urządzimy.

Ref. Ko, ko, ko, kukuryku!

To opera jest w kurniku!

2. Kogut zapiał: kukuryku!

Tyle kaczek jest w kurniku;

Wszystkie ładnie poprosimy

I operę urządzimy.

Ref. Kwa, kwa, kwa, kukuryku!

To opera jest w kurniku!

3. Kogut zapiał: kukuryku!

Tyle gąsek jest w kurniku;

Wszystkie ładnie poprosimy

I operę urządzimy.

Ref. Gę, gę, gę, kukuryku!

To opera jest w kurniku!

4. Małe pieski z boku stały,

Też zaśpiewać z nimi chciały;

Podskoczyły, zaszczekały,

Przestraszyły kurnik cały.

Ref. Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa,

Gę, gę, gę, hau, hau, hau, kukuryku!

I już pusto jest w kurniku!

„JAJKO”

Małe jajko, małe,

caluteńkie białe,

Wezmę farby nowe,

śliczne, kolorowe.

Ref. Tu kropka,

tam kreska – pisanka niebieska

Tu kropka różowa – pisanka gotowa.

Małe jajko, małe,

dziś już nie jest białe

Ma ubranie nowe,

śliczne kolorowe.

Ref. Tu kropka,

tam kreska – pisanka niebieska

Tu kropka różowa – pisanka gotowa.

„WYSZŁA KURA NA PODWÓRZE”

1.Wyszła kura na podwórze,

Spodobało się tam kurze.

Ref. Drapu – drap jedną z łap,

Jest robaczek to go – cap!

Drapu – drap jedną z łap,

Jest robaczek to go – cap!

2. Na podwórzu dużo kurzu,

Piórko, trawka i sadzawka,

Ref. Drapu – drap jedną z łap,

Jest robaczek to go – cap!

Drapu – drap jedną z łap,

Jest robaczek to go – cap!

3.Kamyk, kwiatek i dżdżownica,

Jaka piękna okolica.

Ref. Drapu – drap jedną z łap,

Jest robaczek to go – cap!

Drapu – drap jedną z łap,

Jest robaczek to go – cap!

„ŻABKI”

1.W ogródku skaczą żabki,

klaszczą w zielone łapki.

I cieszą się, i cieszą się,

że pada deszcz.

I cieszą się, i cieszą się ,

że pada deszcz.

Ref. Rade, rade, rade

kum, kum, kum,

Rade, rade, rade,

kum, kum, kum.

2.A podczas wielkiej burzy

wskakują do kałuży.

I cieszą się, i cieszą się,

że pada deszcz.

I cieszą się, i cieszą się ,

że pada deszcz.

Ref. Rade, rade, rade

kum, kum, kum,

Rade, rade, rade,

kum, kum, kum.

3.Zatańczcie, żabki, w kole,

pod dużym parasolem.

I cieszcie się, i cieszcie się,

że pada deszcz.

I cieszcie się, i cieszcie się,

że pada deszcz.

Ref. Rade, rade, rade

kum, kum, kum,

Rade, rade, rade,

kum, kum, kum.

 

 


 

ZDRÓW JAK RYBA

TERMIN REALIZACJI: 03-07.03.2014r.

– Wie że picie wody i soków jest zdrowe;

Poznaje niektóre zasady segregowania śmieci;

– Doskonali artykulacje;

– Integruje się z grupą;

– Zgodnie wykonuje wspólną pracę plastyczno-techniczną;

– Słucha wiersza i udziela odpowiedzi na zadane pytania;

– Poznaje zasady zdrowego odżywiania;

– Rozpoznaje i nazywa produkty zdrowe i niezdrowe;

-Uczy się formułowania wypowiedzi używanych podczas zakupów;

-Stosuje zwroty grzecznościowe;

-Zgodnie uczestniczy w zabawie;

-Przelicza w dostępnym zakresie;

-Opisuje kolor i kształt produktów;

-Próbuje dzielić krótkie nazwy na sylaby;

– Samodzielnie nakrywa do stołu

– Przelicza stosując liczebniki główne;

– Nabywa pozytywnych wzorców zachowania wymaganych podczas wizyty w gabinecie lekarskim;

– Odgrywa role w zabawie;

JAK WODA KAPIE DZWONI I GRA?

TERMIN REALIZACJI: 10-14.03.2014r.

– Opisuje obserwowaną pogodę przy pomocy symboli;

– Ćwiczy sprawność manualną;

– Dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu;

– Opisuje marcową pogodę;

– Doskonali pamięć;

– Nazywa części garderoby i klasyfikuje je według podanego kryterium;

– Przelicza na liczmanach w zakresie 1-5;

– Ogląda i bada jeden z wiosennych kwiatów;

– Poznaje nazwy określające części roślin;

– Skalda bratka z elementów według wzoru;

– Zgodnie uczestniczy w zabawach;

– Opisuje cechy charakteryzujące wiosnę i zimę;

Środowisko wodne.

TERMIN REALIZACJI: 17-21.03.2014r

– Uczestniczy w zakładaniu i prowadzeniu uprawy kwiatów;

– Korzysta z różnych źródeł informacji;

– Rozpoznaje wybrane środowiska wodne, staw, jezioro, rzekę, morze;

– Nazywa i rozpoznaje zwierzęta wybranych środowisk wodnych;

– Wyróżnia zwierzęta lądowe i wodne;

Przelicza w zakresie 1-5

– Kształtuje umiejętności dobierania się w zespoły;

– Zgodnie uczestniczy w zabawach;

– Opisuje krajobraz środowiska morskiego oraz nazywa jego mieszkańców;

– Wykonuje ośmiornicę techniką origami;

– Rozpoznaje i naśladuje odgłosy przyrody;

– Usprawnia ciało i aparat artykulacyjny;

– Uczy się aktywnego słuchania muzyki klasycznej;

– Stara się wyrazić nastrój muzyki w ekspresji ruchowej;

– Rozwija wyobraźnię przestrzenna, tworząc konstrukcje z różnych materiałów;

-Przelicza elementy w dostępnym zakresie;

– Kształtuje umiejętności gry na instrumentach;

– Doskonali sprawność grafomotoryczną;

-Wskazuje różnice miedzy jeziorem a morzem;

Jakie są kolory tęczy?

TERMIN REALIZACJI: 24-28.03.2014r.

-Uczestniczy w tworzeniu „kącika wiosennego”;

-Integruje się z innymi dziećmi podczas wspólnych działań;

– Poznaje w podstawowym zakresie zjawisko powstawania tęczy;

– Obserwuje zmiany w przyrodzie w najbliższym otoczeniu;

– Słucha utworu i próbuje czynnie uczestniczyć w inscenizacji;

– Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe;

– Zgodnie uczestniczy w zabawach;

– Ćwiczy aparat mowy;

– Przelicz liczebnikami głównymi;

– Nazywa kolory tęczy;

– Doskonali sprawność ruchowa;

– Usprawnia dłonie lepiąc wałeczki i kulki z plasteliny;

– Doskonali sprawność i koordynacje ruchowa;

-Łączy w pary dwa obrazki w tych samych kolorach.

 

 

BARWY WIOSNY

 

Wiosna w marcu się pojawiła,

świat szary w barwny zamieniła.

Zielony jest listek, zielona żaba,

zielone pąki, zielona trawa.

Zielone zrobiły się wszystkie drzewa,

żółte jest słonko co nas ogrzewa.

Czerwone maki i dziób bociana,

Różowe płatki są tulipana.

Białe krokusy i przebiśniegi,

niebieskie niebo i wody rzeki.

Wszędzie barwy wiosenne, nowe,

wszystko pachnące i kolorowe.

 

SKARZYPYTA

Piotruś nie był dzisiaj w szkole,

Antek zrobił dziurę w stole,

Wanda obrus poplamiła,

Zosia szyi nie umyła,

Jurek zgubił klucz, a Wacek

Zjadł ze stołu cały placek.

Któż się ciebie o to pyta?

Nikt. Ja jestem skarżypyta.

 

SAMOCHWAŁA

Samochwała w kącie stała

I wciąż tak opowiadała:

Zdolna jestem niesłychanie,

Najpiękniejsze mam ubranie,

Moja buzia tryska zdrowiem,

Jak coś powiem, to już powiem,

Jak odpowiem, to roztropnie,

W szkole mam najlepsze stopnie,

Śpiewam lepiej niż w operze,

Świetnie jeżdżę na rowerze,

Znakomicie muchy łapię,

Wiem, gdzie Wisła jest na mapie,

Jestem mądra, jestem zgrabna,

Wiotka, słodka i powabna,

A w dodatku, daję słowo,

Mam rodzinę wyjątkową:

Tato mój do pieca sięga,

Moja mama – taka tęga

Moja siostra – taka mała,

A ja jestem – samochwała!”

 

Deszczowa piosenka

1. Deszcz za oknem pada: kap, kap, kap.

Smutno opowiada: kap, kapu, kap!

 

Ref. Deszczowa piosenka: kap, kap,kap!

Jak deszczu kropelka: kap, kapu, kap!/ bis

 

2. Czarne chmury straszą: kap, kap, kap!

Weź z sobą parasol: kap, kapu, kap!

 

Ref. Deszczowa piosenka…

 

 

,Katar

1. Pada deszcz, wieje wiatr, słońce za chmurkami,

Idzie katar marszczy nosek, straszy chorobami.

Czary – mary, a –psik! Żeby katar znikł! 2x

 

2.Dużo jedz, zdrowo jedz! Smaczne witaminy,

Dadzą siłę i odporność dla całej rodziny.

Czary – mary, a –psik! Żeby katar znikł! 2x

 

3.Ruszaj się cały czas, biegaj i podskakuj,

A katarek cię nie złapie i już jest po strachu.

Czary – mary, a –psik! Żeby katar znikł! 2x

 

 

Wiosenna poleczka

Kiedy świeci słoneczko

To na łące nad rzeczką

Świerszcze stroją skrzypeczki

Do wiosennej poleczki

Dylu, dylu już grają

Grube bąki śpiewają

Muszki tańczą poleczkę

Sapią przy tym troszeczkę

 

A trzy małe biedronki

Nie chcą tańczyć tej polki

I czekają na walca

Aby tańczyć na palcach

 


 

BLOKI TEMATYCZNE W MIESIĄCU LUTYM

BLOK TEMATYCZNY: Mokre czy suche?

Doskonali percepcję słuchową i artykulacyjna

Opisuje wrażenia dotykowe;

Wspólnie z innymi dziećmi wykonuje prace plastyczną;

Współpracuje z grupa w czasie zabaw;

Rozpoznaje mokre suche przedmioty za pomocą dotyku;

Kończy rozpoczęte zadania, prawidłowo formułuje wypowiedzi;

Uważnie słucha opowiadania;

Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu;

Dostrzega znaczenie wody dla roślin, zwierząt i ludzi;

Eksperymentuje z woda i balonem;

Doskonali sprawność manualną;

Obserwuje mieszanie się barw i nasycenia kolorów;

Rozpoznaje figury geometryczne, kojarząc kształt z nazwą

Poprawnie formułuje wypowiedzi;

Rozpoznaje odgłosy pojazdów

Naśladuje pojazdy, posługując się gestem i ruchem;,

Dziecko zna słowa piosenki

Ilustruje ruchem słowa piosenki;

dziecko słucha utworu;

 

BLOK TEMATYCZNY: W krainie czystości.

Doskonali sprawność ruchowa

Dostrzega znaczenia wody w utrzymaniu higieny i czystości najbliższego otoczenia;

Poznaje pojęcia: higiena osobista i czystość;

Potrafi poprawnie umyć ręce

Przyporządkowuje przedmioty do ilustracji

Wybiera obrazki zgodnie z poleceniem i koloruje

Dobiera elementy zgodnie z przyjętym kryterium

Poznaje różne rodzaje szczoteczek i ich zastosowania;

Poznanie przyczyny zakazu korzystania z przyborów toaletowych innych osób;

Układa obrazek z części;

Uważnie słucha czytanego tekstu i odpowiada na pytania nauczyciela;

Rozpoznaje i nazywa przybory toaletowe.

Dba o czystość i porządek w sali;

Wyrabia wrażliwość słuchową na dźwięki mowy;

Ozdabia rysunek ręcznika według własnego pomysłu,

Rozumie konieczność systematycznego mycia zębów;

Bada zachowanie przyborów do mycia w kontakcie z wodą;

Dziecko zna słowa piosenki

Ilustruje ruchem słowa piosenki

Dziecko słucha utworu

Rozwijają skoczność;

Kształtują koordynacje ruchowa;

 

Wiersze

I. Salach ,,Czyste ręce”

Dziś od rana plusk w łazience.

To Krasnale myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują,

potem mydłem nasmarują.

Znowu woda – istny cud.

W umywalkę pup -puk -puk.

Jeszcze tylko kran zakręcę

i już czyste mamy ręce

J. Korczakowska
„Przedszkolaczek”

Przedszkolaczek mały, duży,

wie do czego mydło służy.

Płynie woda, plusk w łazience

i już czyste uszy, ręce.

Przedszkolaczek mały, duży,

wie do czego gąbka służy.

Gąbka, ręcznik, pasta, szczotka

i czyściejszy jest od kotka.

Przedszkolaczek proszę pana,

chętnie zęby myje z rana.

Patrzy w lustro roześmiany,

bo ma białe wąsy z piany.

 Piosenki
„Płynęła szalupa”

I. Płynęła po morzu szalupa z bąbelkami

I słoń z malinowym noskiem i z kłapczastymi uszami /bis

II. Tam sójka za morzem, tam statek z piratami

I słoń z malinowym noskiem i z kłapczastymi uszami /bis

III. Zaczęła się bitwa na morzu z bąbelkami

I słoń z malinowym noskiem i z kłapczastymi uszami /bis

IV. Po bitwie zostało to morze z bąbelkami

I słoń z malinowym noskiem i z kłapczastymi uszami /bis

„BAKTERIE”

I. Umyjemy buzię, żeby była czysta.

Szczotkujemy zęby, tak radzi dentysta.

Ref. Gąbka, mydło-dobra rzecz.

Niech Bakterie idą precz!

II. Umyjemy rączki, zawsze przed jedzeniem.

Uczeszemy włosy szczotką i grzebieniem.

Ref. Gąbka, mydło-dobra rzecz.

Niech Bakterie idą precz!

III. Posprzątamy pokój, złożymy zabawki.

Czystość i porządek- sposób na zarazki.

Ref. Gąbka, mydło-dobra rzecz.

Niech Bakterie idą precz!

 


 

BLOKI TEMATYCZNE W MIESIĄCU STYCZNIU

BLOK TEMATYCZNY:  CO SŁYCHAĆ W KUCHNI

TERMIN REALIZACJI: 07-10.01.2014r

•        poznaje kuchnie, jako miejsce przygotowania posiłków oraz elementy jej wyposażenia;

•        doskonali sprawność i koordynację ruchową;

•        dowiaduje się ze posiłki w przedszkolu przygotowuje pani kucharka;

•        ogląda strój kucharki, poznaje ich nazwy

•        doskonali aparat artykulacyjny;

•        dostrzega i nazywa różnice w wielkości;

•        rozpoznaje i nazywa naczynia kuchenne;

•        klasyfikuje naczynia kuchenne;

•        tworzy muzykę wykorzystując przedmioty codziennego użytku;

•        uczestniczy w zabawach badawczych;

•        poznaje zapach i wygląd wybranych przypraw kuchennych;

•        rozpoznaje wybrane warzywa, owoce i produkty spożywcze oraz określa ich smak;

•        uważnie słucha treści opowiadania;

•        rozumie konieczność zachowania ostrożności i przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa w kuchni

•        próbuje samodzielnie przygotować kanapkę;

•        uczy się właściwego zachowania się przy stole

•        doskonali umiejętności samoobsługowe;

 

BLOK TEMATYCZNY:  Zima – dobra czy zła?

TERMIN REALIZACJI: 13-17.01.2014r

•        rozwija ekspresję ruchową;

•        dostrzega charakterystyczne cechy zimy;

•        zgodnie uczestniczy w zabawach;

•        doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat ;

•        ćwiczy koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo- ruchową;

•        uważnie słucha baśni, bajki, wierszy, opowiadań;

•        doskonali umiejętności manualne;

•        rozwija zdolności twórcze, pomysłowość i wyobraźnię plastyczną;

•        dowiaduje się, że płatki śniegu to zamarznięte kryształki lodu;

•        potrafi przeliczać w dowolnym zakresie;

•        posługuje się liczebnikami głównymi;

•        umie przeliczać ze wskazaniem obiektu liczenia;

•        nazywa sprzęty do zabaw zimowych;

•        nabywa umiejętności słuchania i rozumienia dłuższych tekstów;

•        doskonali umiejętności koncentracji uwagi;

•        dowiaduje się, dlaczego i czym należy dokarmiać ptaki zimą;

•        poznaje nazwy i wygląd wybranych ptaków w bezpośredniej obserwacji;

BLOK TEMATYCZNY: ŚWIĘTO MOICH DZIADKÓW.

TERMIN REALIZACJI: 20-24.01.2014r

•        Nazywa członków rodziny;

•        Wie, kto należy do członków rodziny;

•        Doskonali sprawność ruchowa;

•        Nabywa śmiałości i umiejętności w wypowiadaniu swoich myśli umiejętności;

•        Opisuje podstawowe cechy wyglądu bliskich członków rodziny

•        Przestrzega reguł w czasie zabaw;

•        Uczestniczy w zabawie z całą grupą

•        Uczy się okazywania szacunku osobom starszym;

•        Uważnie słucha utworu literackiego;

•        Wie że należy być ostrożnym w kontaktach z obca osoba;

•        Zdobywa umiejętności interpretacji tekstu;

•        Rozwija umiejętności ekspresji słownej i ruchowej;

•        Uczestniczy w zabawach badawczych;

BLOK TEMATYCZNY: BAL NAD BALE

TERMIN REALIZACJI: 27-31.01.2014r

•        interesuje się książką;

•        wypowiada się na dowolny temat;

•        doskonali sprawność ruchowa;

•        doskonali umiejętności koncentracji uwagi;

•        utrwala nazwy kolorów;

•        urządza kącik tematyczny;

•        doskonali uwagę słuchową;

•        coraz lepiej skupia uwagę na słuchanych utworach literackich;

•        doskonali umiejętności zapamiętywania;

•        wykonuje proste kroki taneczne indywidualne lub w parze

•        rozwija spostrzegawczość i orientacje w przestrzeni;

•        wznosi budowle wg własnego pomysłu;

•        dba o porządek i estetykę w sali;

•        potrafi łączyć opis słowny z obrazem;

•        doskonali percepcje słuchową;

•        doskonali sprawność mani ulana;

•        eksperymentuje podczas działań plastycznych z różnym materiałem;

•        doskonali percepcje wzrokowo- ruchowa;

•        dobiera elementy w sensowny sposób;

•        wykonuje prace plastyczna według własnego pomysłu;

 

„BABCIA I DZIADEK”

Babcia już od rana

pięknie podśpiewuje,

po domu się krząta, bis

obiadek gotuje.

Dziadziuś na zabawę

zawsze ma ochotę,

zawsze uśmiechnięty bis

i ma serce złote.

Muszę to powiedzieć,

chociaż jestem mały.

Babcia jest kochana, bis

a dziadziuś wspaniały!

Dziś jest wasze święto,

zaśpiewajmy chórem:

babcia jest królową, bis

a nasz dziadek królem!

„RI KI TAN”

1. Riki-tan, riki-tiki-tan, dla babuni kwiatki mam.

Riki-tan, riki-tiki-tan, dla kochanej babuni kwiatki mam.

2. Riki-tan, riki-tiki-tan, dziadziusiowi buzi dam.

Riki-tan, riki-tiki-tan, kochanemu dziadziusiowi buzi dam.

3. Riki-tan, riki-tiki-tan, dla Was miejsce w sercu mam.

Riki-tan, riki-tiki-tan, dla Was miejsce na zawsze w sercu mam.

„PRÓSZY ŚNIEŻEK”

1.Prószy śnieżek, prószy,

zajączkowi w uszy.

Ostry mróz szczypie w nos!

To ci kiepski los!

2. Pada śniezek, pada,

A zajaczek biada:

– Pusty brzuch, wicher dmie,

oj, źle, bardzo źle!

„BAL W PRZEDSZKOLU”

1.Bal w przedszkolu dzisiaj

Wyszły z szafy misie

I proszą laleczki do miłej poleczki.

Mała, złota trąbka

Wyskoczyła z kątka

Tru – tu – tu powiada

Zatrąbię wam rada.

Ref: Hopsa, hopsa, dana, dana

Zabawa udana

Hopsa, hopsa, hola, hola

Poleczka z przedszkola.

2.Wesoły pajacyk, kiedy to zobaczył

Dzwoneczkami brzęknął

I zatańczył pięknie.

Piłka w lila kratki

Wyskoczyła z siatki.

Choć jestem okrągła

Tańczyć będę mogła.

Ref: Hopsa, hopsa, dana, dana

Zabawa udana

Hopsa, hopsa, hola, hola

Poleczka z przedszkola

„BABCIU MIŁA, DZIADZIU…”

Babciu miła, dziadziu drogi

Przychodzimy w wasze progi

I z okazji tego święta

Nasza buzia uśmiechnięta.

Więc uśmiechy dziś dajemy

Babcię ,dziadka całujemy

I wy –przy tak wielkim święcie

Bądźcie także uśmiechnięci.

„ZIMOWE SŁONKO”

Zimowe słonko wesoło patrzy

I ciepły uśmiech posyła babci.

I ja też babciu mam dziś dla ciebie

Uśmiech jak słonko jasne na niebie.

„DZIADKOWE BAJKI”

Gdy za oknem zimno,

Gdy śnieg biały pada,

Dziadek siada przy kominku

Bajki opowiada

„O dzielnym szewczyku”

„Jasiu i Małgosi”

Opowiada dziadek bajki

Kiedy wnuczka prosi

„BABCIA WRÓŻKA”

Babcia jest jak dobra wróżka,

co otwiera bajkom drzwi,

bo gdy kładzie nas do łóżka

potem mamy piękne sny.

Babcia wszystko robi dla nas,

z jej pomocy każdy rad,

babcia strasznie jest kochana

więc niech żyje nam sto lat!

„NA BALU PRZEBIERAŃCÓW”

Na balu, na balu

jest już każdy maluch.

Każdy jest przebrany.

Patrzcie tam! O rany!

Jakie piękne stroje!

Księżniczki, kowboje.

Smoki gonią wróżki,

tańczą w krąg Kopciuszki.

Na balu na balu,

Jest już każdy maluch.

Każdy jest przebrany,

każdy roześmiany

 


 

BLOKI TEMATYCZNE

W MIESIĄCU GRUDNIU

BLOK TEMATYCZNY: Kiedy za oknem zimno….

TERMIN REALIZACJI: 02-06.12.2013r.

 

 • Dostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie w okresie zimy;
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski;
 • Nazywa części garderoby. Wie jak należy się ubierać zima;
 • Doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania;
 • Słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat;
 • Dokonuje klasyfikacji ze względu na wybrane cechy;
 • Dziecko rozwija poczucie rytmu;
 • Doskonali małą motorykę;
 • Poznaje słowa piosenki;
 • Ilustruje ruchem słowa piosenki;
 • Bawi się przy muzyce wspólnie z innymi dziećmi;
 • Poznaje tradycyjne utwory muzyczne;
 • Wskazuje i nazywa części garderoby;
 • Doskonali koordynacje wzrokowo – ruchową;
 • Dostrzega i próbuje nazwać zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla zimy;
 • Skupia uwagę podczas słuchania utworu literackiego;
 • Uczy się zmysłowego poznawania świata;
 • Doskonali umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazana cech.

 

BLOK TEMATYCZNY: Święta , święta.

TERMIN REALIZACJI: 09-13.12.2013- 16-20.12.2013r.

 • Poznaje zwyczaje i tradycje świąteczne;
 • Wykonuje ozdoby świąteczne i dekoruje sale;
 • Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej;
 • Doskonali umiejętność wypowiadania się;
 • Uczy się budować wypowiedzi na podany temat;
 • Rozpoznaje i nazywa części garderoby;
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów;
 • Usprawnia percepcje wzrokowa i uwagę,
 • W radosnej atmosferze oczekuje na święta.
 • Rozwijanie poczucia rytmu,
 • Doskonalenie małej motoryki,
 • Zabawy przy muzyce wspólnie z innymi dziećmi;
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni;
 • Ilustrowanie ruchem słowa piosenki;
 • Poznaje tradycyjne utwory muzyczne;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania;
 • Posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • Podejmowanie współpracy z innymi dziećmi;
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • Dostrzeganie regularności rytmicznych;

 

 

KOLĘDUJEMY

Aniołek maleńki, jak wróbelek,
Przyfrunął do szopy, do Betlejem.
Zapalił na niebie wielką gwiazdę,
Aż noc się zrobiła jak dzień jasna.

Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi,
kolęda,
Kolęda na niebie, kolęda na ziemi,
Dla Ciebie kolędujemy.

Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek,
że w szopie, na sianie, leży dziecię.
Kto widział te cuda nad cudami,
Że Bóg, choć maleńki, będzie z nami.

Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda,
Kolęda na niebie, kolęda na ziemi,
Dla Ciebie kolędujemy.


ZIMOWA POLECZKA

Zimowa poleczka na śniegu lub lodzie

Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

 

Ref: Ha, ha, ha, ha

Hi, hi, hi, hi            x 2

Śniegowe bałwanki

To my, właśnie my

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki

Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha

Hi, hi, hi, hi                 x2

Śniegowe bałwanki

To my właśnie my

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,

Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,

Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

 

Ref: Ha, ha, ha, ha

Hi, hi, hi, hi                x2

Śniegowe bałwanki

To my właśnie my.

 

PRZYSZŁA ZIMA

1.Napadało śniegu białego

Na podwórko koło domu naszego

Przyszła zima , biała zima

Pada , pada śnieg

 

2.Zasypało schody i ganek

Pod oknami stoi biały bałwanek

Przyszła zima , biała zima

Pada , pada śnieg

 

3.Biały śnieżek z chmury wciąż leci

Zima sypie go w prezencie dla dzieci

Przyszła zima , biała zima

Pada , pada śnieg
 

CHOINKA PRZEDSZKOLAKÓW

1.Ubierzemy dziś choinkę w kolorowe bombki,

zawiesimy srebrny łańcuch i czerwone wstążki.

Ref: Bo najpiękniejsza będzie choinka w sali przedszkolaków

i najpiękniejsze będą prezenty dla małych i starszaków.

 

2.Świecą srebrne gwiazdki wkoło i lampki mrugają,

Moc uśmiechów i radości przedszkolakom dają.

Ref: Bo najpiękniejsza będzie choinka w sali przedszkolaków

i najpiękniejsze będą prezenty dla małych i starszaków.

 

 


 

 MIESIĄC: LISTOPAD

BLOK TEMATYCZNY: JESTEM GRZECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM

 

TERMIN REALIZACJI: 04-15.11.2013r

 

• Rozwijają wzajemną życzliwość i uczą pomagania;

• Kształtują reakcje równoważne;

• Opowiada treść utworu własnymi słowami;

• Dostrzega kolejność zdarzeń;

• Kształtuje umiejętność formułowania ocen zachowania;

• Wykorzystuje materiał spożywczy do wykonania pracy konstrukcyjnej;

• Współpracuje z innymi dziećmi podczas wykonywania pracy zespołowej;

• Doskonali sprawność i koordynacje ruchową;

• Rozwiązuje zagadki ruchowe, odczytując mowę ciała innych dzieci;

• Odtwarza ruchem proste czynności podczas zabawy pantomimicznej;

• Próbuje ocenić zachowania bohaterów ilustracji;
BLOK TEMATYCZNY: MÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL PLUSZAK.

TERMIN REALIZACJI: 18-29.11.2013r.

 

• Dziecko potrafi się zrelaksować,

• Umie prawidłowo oddychać;

• Dziecko zna słowa piosenki;

• Dziecko jest wrażliwe na dynamikę, tempo i nastrój utworu;

• Rozwija koordynację ruchową;

• Aktywne odpowiada na pytania;

• Doskonali koncentracje uwagi, słuchając wiersza;

• Animuje pacynki i odgrywa scenki;

• Rozumie i wykonuje polecenia słowne nauczyciela

• Próbuje wykazywać troskę i przywiązanie;

• Potrafi wskazać odpowiednie części ciał na sobie i zabawce;

• Doskonali sprawność manualna podczas lepienia;

• Rozpoznaje odgłosy zwierząt domowych;

• Ćwiczy koncentrację uwagi na wykonywanym zadaniu;

• Potrafi wykonać polecenia słowne,

 

WIERSZE:

Dzieci w przedszkolu
Bożena Forma

Krzyś i Marysia

wybrali dzisiaj

do swej zabawy

lalkę i misia.

Już po dywanie

mkną samochody

zaraz się zaczną

wielkie zawody.

Na spacer lalki

zabrała Zosia

razem z nią idzie

mała Małgosia.

Książki w kąciku

Kamil układa,

dzielnie mu w pracy

Ola pomaga

Przytulanka
J. Święcicka

Kiedy sen nie chce przyjść

I gdy smutno mi,

To wyciągam spod poduszki przytulankę.

Przytulanka, przytulanka

Uszy ma i na uszach kołysanki

Dla mnie gra!!

Gdy nabiję sobie guza,

Kiedy lecą łzy,

To wyciągam spod poduszki

Przytulankę.

Przytulanka, przytulanka

Wąsy ma

I na wąsach kołysanki

Dla mnie gra!

 PIOSENKI
„Miś przedszkolu”

Pewien bardzo mały miś

do przedszkola przyszedł dziś.

/I powiedział mi do uszka,

że najlepiej jest w maluszkach.//x2

Pewien bardzo mały miś

do przedszkola przyszedł dziś.

/Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu jak tańczymy.//x2

„Malowała jesień”

1.Malowała jesień

w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo,

żółto i złociście.

Ref.

La, la, la, la, la,

la, la, la, la, la,

na czerwono, na brązowo,

żółto i złociście.

2.Przyleciała sroczka

i usiadła z boku,

przyglądała się jak jesień

barwi wszystko wokół.

Ref.

La, la, la, la, la,

la, la, la, la, la,

przyglądała się jak jesień

barwi wszystko wokół.

3.Zobaczył to wietrzyk

i pędzi po lesie,

zrywa kolorowe liście

i ze sobą niesie.

Ref.

La, la, la, la, la,

la, la, la, la, la,

zrywa kolorowe liście

i ze sobą niesie

 


 

Miesiąc PAŹDZIERNIK

Blok tematyczny: POZNAJEMY KOLORY JESIENI

TERMIN REALIZACJI: 30.09 – 11.10.2013r.

 • Reaguje na sygnał umowny;

• Dostrzega naturalne piękno przyrody;

• Grupuje materiały przyrodnicze;

• Doskonali sprawność ruchowa;

• Koncentruje uwagę na treści wiersza, zapamiętuje istotne szczegóły;

• Zna słowa piosenki;

• Jest wrażliwe na rytm utworu

• Ilustruje ruchem słowa piosenki;

• Rozwija koordynacje ruchową;

• Doskonali sprawność manualną i precyzje wykonania;

• Rozpoznaje dotykiem dary jesieni;

• Rozróżnia i nazywa wybrane dary jesieni;

 

 

BLOK TEMATYCZNY: CO SŁYCHAĆ W PARKU I LESIE

TERMIN REALIZACJI: 14 – 25.10.2013r.

• Wypowiada się na podany temat i rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla por roku;

• Poznaje charakterystyczne elementy lasu;

• Obserwuje zmiany w kolorycie lasu w zależności od por roku;

• Dostrzega podstawowe czynniki mające wpływ na rozsiewanie i wzrost roślin.

• Ilustruje ruchem ciała treść opowieści ruchowej i rolę odgrywana w czasie zabawy dramowej;

• Zna zasady zachowania, jakich należy przestrzegać w lesie;

• Uważnie słucha treści wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści;

• Poznaje wybrane zwierzęta żyjące w środowisku leśnym;

• Korzysta z różnych źródeł informacji;

• Potrafi współpracować w zespole;

• Wykorzystuje materiały przyrodnicze do wykonania pracy techniczno – konstrukcyjnej.

• Z uwaga słucha utworu inscenizowanego pacynkami;

 

BLOK TEMATYCZNY: JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY

TERMIN REALIZACJI: 28.10 – 01.11.2013r

• Doskonali umiejętności społeczno – emocjonalne;

• Doskonali sprawność ruchową;

• Manipuluje przedmiotami w kształcie figur geometrycznych bez konieczności ich nazywania;

• Rozpoznaje i nazywa przedmioty w kształcie koła;

• Doskonali percepcje wzrokową;

• Zgodnie współpracuje w małym zespole;

• Doskonali koncentracje i słuch;

• Uczestniczy w zabawach badawczych;

• Doskonali sprawność grafomotoryczną;

 

 

„Kieszeń” Dorota Gellner

 Na późną jesień

najlepsza jest duża kieszeń.

Taka prawie bez dna.

Żeby do niej wrzucać,

co tylko się da:

żołędzie i kasztany,

i pomysł zwariowany.

I żeby w tej kieszeni, wiesz,

na zimę mógł usnąć jeż!

„Może zobaczymy”
H. Bechlerowa.

 Idziemy leśną ścieżką

Cicho, cichuteńko,

Może zobaczymy

Sarniątko z sarenką.

Może zobaczymy

Wiewióreczkę małą,

Jak wesoło skacze

Z gałęzi na gałąź.

I niech nikt po lesie

Nie gwiżdże, nie woła –

Może usłyszymy

Pukanie dzięcioła

I będzie nas witał

Wesołą piosenką.

Tylko idźmy lasem

Cicho, cichuteńko.

„Dwa kasztany”

 1. Dwa kasztany w rękach mam.

Kasztanami sobie gram.

Ref: Ram, pam, pam,

ram, pam, pam,

kasztanami sobie gram. / x 2

2. Wisi ich na drzewie w bród.

Wejść na drzewo wielki trud.

Ref: Tu, tu, tut,

tu, tu, tut,

wejść na drzewo wielki trud. /x2

3. Same zlecą pac, pac, pac

i zasypią cały plac.

Ref: Pac, pac, pac,

pac, pac, pac

i zasypia cały plac. /x2

 „Jeżyk i liście”

 1. Szur, szur, szur, liści góra!

Szur, szur, szur, cos tam szura…

Ref: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liście łap!/2x

2. Czy ty wiesz, co tam siedzi,

czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref: Tupu-tap…/2x

3. Szur, szur, szur, jeżyk mały.

Szur, szur, szur, w liściach cały.

Ref: Tupu-tap…/2x

„Samochody”

 1. Po ulicy w obie strony

Jada szybko samochody;

głośno trąbią i skręcają;

BO ZIELONE SWIATŁO MAJĄ.

Ref. Wolniej proszę! Hola! Hola! bis

Właśnie idę do przedszkola!

2. Roześmiane autobusy

wszystkim robić chcą psikusy,

burczą, warczą i mrugają,

Na wycieczkę zapraszają.

Ref. Wolniej proszę! Hola! Hola! bis

Właśnie idę do przedszkola!