Drożdże to jednokomórkowe grzyby, chociaż dzieciom grzyb kojarzy się zupełnie z czymś innym .

Drożdże żyją na podłożach zawierających cukry proste.

Podobnie jak wszystkie żywe organizmy, drożdże aby żyć muszą się odżywiać. Im pokarm lepszy tym więcej dwutlenku węgla produkują.

Postanowiliśmy zbadać, jaki pokarm jest najlepszy dla drożdży. W tym celu przygotowaliśmy:4 butelki, 4 baloniki, drożdże, cukier, mąkę i sól. Do pierwszej butelki dodaliśmy drożdże rozpuszczone z cukrem, do drugiej drożdże z mąką, do trzeciej z solą. Czwarta butelka z balonikiem posłużyła nam za zestaw kontrolny, w której znajdowały się drożdże rozpuszczone w wodzie. Początkowo najszybciej „urósł” balonik w którym znajdowały się drożdże z mąką, ale po dłuższej obserwacji okazało się, że balonik na butelce w której znajdowały się drożdże z cukrem jest dużo większy niż ten na butelce z mąką. Pozostałe baloniki w ogóle się nie urosły.

Wiemy już, że drożdże w procesie oddychania, wytworzyły dwutlenek węgla, który „napompował” nasze baloniki, a najlepszym pokarmem dla nich jest cukier.