Już od początku roku uczymy się i jak najwięcej staramy się pracować w parach. Tym razem mieliśmy dość trudne wyzwanie. Zadaniem każdej pary było wymyślenie i zapisanie na kartce jak największej ilości wyrazów zaczynających się na daną literę. Na wykonanie zadania mieliśmy określony czas a do tego wykorzystaliśmy zegar Daltoński. Po jego zakończeniu każda para odczytywała zapisane na kartce wyrazy. Po raz kolejny uczyliśmy się zgodnej współpracy 🙂