Dnia 22.02.2013r. nasi koledzy i koleżanki z gr. V zaprosili nas gr. VII na próbę do przedstawienia wiersza Jana Brzechwy „Katar”. Było to dla nas nowe doświadczenie przyglądać się innym artystom. Dzięki temu zaproszeniu mieliśmy możliwość zaobserwowania jak nasi koledzy wcielając się w przydzieloną im postać, przeżywają losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi i naśladując ich postępowanie. Teraz wiemy jak ważne jest wyrażanie ekspresji twórczej na scenie: w mowie, ruchu, geście, śpiewie. Odgrywanie ról jest wyjątkową okazją do zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wiemy jak ważne jest zapamiętywanie, koncentrowanie uwagi na określonej roli, kulturze mówienia i zachowania się. Była to dla nas okazja do spojrzenia z innej perspektywy perspektywy widza. Dowiedzieliśmy się jak widz ją odbiera i na co zwraca szczególną uwagę przy oglądaniu sztuki. Rozbudziliśmy w sobie zainteresowanie teatrem i dało nam wiele wskazówek na przyszłość przy odgrywaniu ról.

Nauczyciel: Anna Pajdak