W dniu 22.09.2015r. wybraliśmy się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, aby zapoznać się z tajnikami pracy strażaka. Strażacy zaprezentowali całe wyposażenie wozu strażackiego, każdy mógł przymierzyć hełm strażacki, wejść do kabiny wozu, oraz polać z węża strażackiego kolegów i siebie. Kto był odważny mógł spróbować wspiąć się na rurę, po której strażacy zjeżdżają gdy wzywa ich alarm. Następnie zwiedziliśmy pomieszczenia, w których odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach oraz salę wypoczynkowo – konferencyjną. Dzieci wysłuchały również opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka, dowiedziały się także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną ,oraz że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przy okazji dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. Po tym spotkaniu zarowno  dzieci stwierdziły, że w przyszłości chciałyby zostać strażakami. Dzieci serdecznie podziękowały strażakom za miłe spotkanie.