Naturalną i podstawową działalnością dziecka w przedszkolu jest zabawa. Dzięki niej dziecko może zaspakajać swoje potrzeby psychiczne, będące podstawą jego prawidłowego funkcjonowania oraz nabyć kompetencje społeczne. Dlatego działania arteterapeutyczne są realizowane w formie różnych zabaw. W piątkowy poranek, 10 czerwca, w grupie IV odbyły się zajęcia z arteterapii poprzez zastosowanie prostych, atrakcyjnych technik plastycznych, które przynoszą ciekawe  i pozytywne rezultaty, takie jak: otwieranie się dziecka na zabawę i eksperymentowanie, doświadczenie poczucia sprawstwa, a zarazem uznania. W zależności od działalności plastycznej i stosowanych technik arteterapia może wpływać na rozwój różnych sprawności i umiejętności dziecka.