W piątkowy poranek, 11 marca, grupa Krokodylków na zajęciach matematycznych przeprowadziła wielkie eksperymentowanie z mierzeniem długości. Celem zajęć było kształtowanie u dziecka pojęcia miary, porównywanie i ustalanie: co jest dłuższe, co jest krótsze, przekształcanie i porównywanie długości różnych przedmiotów oraz wyciąganie wniosków dotyczących długości po każdej zmianie. Dzieci porównywały i przekształcały długość pasków papieru, sznurków i patyczków. Sprawnie posługiwały się nożyczkami przy wyrównywaniu długości. Z zaangażowaniem wykonywały wszystkie zadania. Na zakończenie układały obrazki z patyczków według własnych pomysłów.