W czwartek, 19 maja, nasze przedszkole odwiedzili niezwykli goście – dwóch panów leśniczych oraz pani leśnik, którzy zaprezentowali dzieciom swoje mundury i opowiedzieli  o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach, pokazali sprzęt, jakim się posługują na co dzień w swojej pracy. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy.