W piątkowe popołudnie, 20 maja, dzieci z grupy IV wzięły udział w serii doświadczeń przygotowanych przez panią A. Pajdak. Jak wiadomo, doświadczenia w przedszkolu, czyli zabawy badawcze, są sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa doświadczenie umysłowe. Działając myśli, poznaje funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk, ich cech, właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo – skutkowe między badanymi przedmiotami i zjawiskami. Poprzez zabawy badawcze dziecko uczy się chętnie tego, co je zaciekawia, a najlepiej wówczas, gdy czynnie eksperymentuje i samo dochodzi do własnych rozwiązań.