W dniu 27 stycznia, pomimo chłodu na dworze, w przedszkolu zrobiło się gorąco. A  powodem takiej atmosfery był obchodzony  w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Grupa IV przedstawiła swój program artystyczny , w którym pokazała  umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie.  Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali  występy swoich milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez tremy  prezentowały  umiejętności. Dzieci  przygotowały dla babć i dziadków laurki. Po przepięknych i pełnych emocji występach  wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, każdy wnusio mógł posiedzieć na kolanach swojego dziadka lub babci, pokazać ulubione zabawki, czy pokazać prace plastyczne.