W środę, 11 maja, w ramach zajęć koła plastycznego dzieci z grupy IV wykonały wspólną pracę plastyczną pt.: „Artystyczna tęcza”. Zadaniem dzieci było narysowanie na dużym arkuszu szarego papieru łąki i owadów na niej występujących, a następnie maczanie gąbki. W odpowiednim kolorze farby i odbijanie jej na arkuszu papieru  celem uzyskania tęczy. Efekty pracy dzieci można podziwiać na przedszkolnym korytarzu.