10 września grupy III i V z naszego przedszkola udały się na wycieczkę do Urzędu Miasta, aby umieścić swoje wpisy, obrazki oraz miłe słowa do pamiątkowej księgi, która zostanie umieszczona w Kapsule Czasu i otwarta w roku 2114. Dzieci z tych grup wykonały rysunki pt. „Kołobrzeg za sto lat”, które wraz z opisem zostały wklejone do księgi. Oczywiście dzieci samodzielnie wpisały swoje imiona a Panie zamieściły dane Przedszkola oraz kadry.

W podziękowaniu Urząd Miasta podarował dzieciom suweniry z logo naszego miasta.