Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Akademia Aquafresh koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę jamy ustnej. W związku z owym programem w każdej grupie odbywają się zajęcia dotyczące wyrabiania nawyków dbania o higienę jamy ustnej. Także nasze Krasnoludki uczestniczyły w takich zajęciach, przeprowadzonych przez panią Krysię.