W grupie pierwszej jako system motywacyjny stosujemy między innymi kryształy, które dzieci otrzymują i zbierają za dobre zachowanie, dobrą pracę, za wywiązywanie się ze swoich obowiązków, za pełnione dyżury, także za dobry humor i uśmiech czy pomoc innym. Na koniec pierwszego półrocza zrobiliśmy podsumowanie i sprawdziliśmy kto zdobył największą ilość kryształów. Każde dziecko samodzielnie przeliczało swoje kryształy, a potem opróżniało swój słoiczek. Rozmawialiśmy o tym jakie odczucia nam towarzyszą kiedy zdobywamy kryształ, czy jest to dla nas miłe, czy warto pomagać innym, starać się dobrze pracować i zachowywać oraz przypomnieliśmy sobie wspólnie zasady wręczania kryształów.