Dnia 24.04.2015r. po raz kolejny przyłączyliśmy się do „Akcji Sprzątania Świata ”. Akcja miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej i zwiększenie zaangażowania w sprawy ochrony naturalnego środowiska. W „Sprzątanie Świata” zostały włączone wszystkie grupy z naszego przedszkola. Staraliśmy się aby posprzątać teren wokół przedszkola jak najlepiej. Zbierane śmieci zostały posegregowane w worki i przekazane do recyclingu.