Dziś 18.03.2014r. odwiedziliśmy Kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego istnieje ono od 1963 r. przy ul. Gierczak. Dzięki panu PRZEWODNIKOWI zostaliśmy zapoznani ze zbiorami militarnymi. Już przy samym wejściu znajdują się lufy armatnie z XVIII w., która wywarła na nas wielkie wrażenie. Zostaliśmy również zapoznani ze średniowieczną kolekcję broni drzewcowej, obuchowej, siecznej, kolnej, miotającej i palnej, eksponatami związanymi z walkami na morzu, kotwice, sprawny technicznie kompas okrętowy, broń pochodzenia polskiego, zachodnioeuropejskiego, szwedzkiego i wschodniego. W muzeum poznaliśmy również m.in. uzbrojenie, oporządzenie i mundury żołnierzy polskich z I wojny światowej i II wojny światowej. Samochody, samoloty, broń pancerna i artyleria. Była to dla nas zupełnie nowa nauka którą zapamiętamy na pewno na długo.

Tekst i zdjęcia

Anna Pajdak

Anna Krysztofiak