Nasze przedszkole wzięło udział w powiatowym konkursie plastycznym pt.: „Zabytki wokół nas” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kołobrzeskiego i Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Organizatorem konkursu było Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy plastycznej płaskiej, w formacie A4, dowolną techniką. Nasze przedszkole reprezentowała trójka dziewczynek: Marysia K., Aniela P. i Matylda G.

W dniu 6 kwietnia, w środę, odbył się wernisaż prac i uroczyste rozdanie nagród i dyplomów dzieciom uczestniczącym w konkursie. W uroczystości i wręczaniu nagród uczestniczyli: Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kołobrzegu, Pan Piotr Leszmann – asystent muzealny oraz Pan Jacek Woźniak – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

Nagrody otrzymało każde dziecko uczestniczące w konkursie. Nasze reprezentantki otrzymały także nagrody: dwa podziękowania za udział w konkursie oraz nagrodę za zdobycie III miejsca.