Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Miasto Kołobrzeg rozpoczyna procedurę elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej

http://kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Poniżej zamieszczamy informacje przydatne rodzicom, bądź prawnym opiekunom w procedurze rekrutacji.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 • Publikacja oferty20.02.2014r. – . otwarcie dla rodziców strony internetowej gdzie dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Kołobrzeg. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli i uzyskania takich informacji jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna oraz opis przedszkola.
 • Wprowadzenie zgłoszeń przez rodziców – 01.03.2014r. od godz. 0.00

  – 21.03.2013r.
  do godz. 1500 i obejmuje wprowadzenie danych dzieci do systemu oraz  składanie osobiście Formularza Zgłoszeniowego dziecka do wybranego przedszkola do 21 marca 2014 r. najpóźniej do godz. 16.00

  Formularz nie przyniesiony do przedszkola pierwszego wyboru nie zostanie zarejestrowany i nie będzie brał udziału w elektronicznej rekrutacji.

  Rodzic, bądź prawny opiekun dziecka, wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka,  drukuje  2 egzemplarze  i podpisuje i składa osobiście wraz z dokumentacją ( załącznikami) potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie).Jeden egzemplarz rodzic otrzymuje z potwierdzeniem wpływu do placówki.  Kartę zgłoszenia rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności składania karty zgłoszenia w pozostałych przedszkolach.

 • Publikacja listy zakwalifikowanych dzieci11.04.2014r. – godz. 1400 

  Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić:

 • w placówce
 • logując się na stronie Internetowej dla rodziców

 

 • Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć formularz w przedszkolu, które ma jeszcze wolne miejsca. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca jest Informator dostępny za pośrednictwem strony dla  rodziców od 24 kwietnia 2014 r. gdzie na bieżąco wyświetlany jest stan wolnych miejsc w przedszkolach lub w przedszkolach.Od 24 kwietnia do 30 maja 2014 r. placówki w przypadku wolnych miejsc przyjmują dzieci nie przyjęte w wyniku rekrutacji uzupełniającej.
  Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 6 czerwca 2014 r.