W ubiegłym tygodniu naszym motywem przewodnim była sztuka. W ramach cotygodniowego planowania naszej pracy wyodrębniliśmy sobie zagadnienia, które chcielibyśmy omówić. Doszliśmy do wniosku, że bardzo ciekawą dziedziną sztuki jest teatr. Filipek zgłosił chęć przygotowania zajęć nt. teatru. Jako ekspert przedstawił nam rodzaje teatru; szczegółowo omówił elementy struktury spektaklu; opowiedział o zawodach, które są pełnione w teatrze; omówił charakterystyczne elementy budowy sceny teatralnej, a także opisał najbardziej znane teatry na świecie. Wielki podziw wśród dzieci wzbudziły pięknie przygotowane środki dydaktyczne w postaci bardzo estetycznych plakatów, które w pełni oddawały omawianą tematykę. Ponadto Filipek przygotował dla swoich kolegów i koleżanek bardzo interesujące katy pracy. Serdecznie dziękujemy rodzicom za poświęcony czas i tak staranne przygotowanie do zajęć z ekspertem. Filipkowi gratulujemy odwagi i wiedzy!