Dnia 26.09.2017r. w naszej grupie odbyły się zajęcia z ekspertem. W roli eksperta wystąpili Kornel i Filipek. Kornel przygotował piękną matę wykonaną m.in. z materiałów naturalnych typu liście, żołędzie, gałązki świerku itp.- charakteryzującą środowisko leśne oraz przyniósł karty ilustrujące zwierzęta leśne. Kornel opisał dzieciom co znajduje się na macie- żyjące w lesie rośliny i zwierzęta. Następnie prosił kolejno do tablicy dzieci, aby za pomocą zmysłu dotyku poznały i rozpoznawały wybrane rośliny. Następnie nazywał i opisywał zwierzęta leśne przedstawione na kartach, które później przekazał dzieciom do oglądania. Na zakończenie sprawdził wiedzę dzieci- prosił wybrane przez siebie dzieci do tablicy, aby wskazały wymienione przez niego zwierzę. Kornel to prawdziwy specjalista od zwierząt leśnych; bardzo skrupulatnie przygotował się do zajęć oraz z pomocą rodziców wykonał bardzo pracochłonną pracę plastyczno-techniczną. Natomiast Filipek tego dnia był specjalistą od wiewiórki. Filipek przygotował bardzo szczegółowe informacje o wiewiórce, które zaprezentował całej grupie. Przyniósł piękne, kolorowe fotografie oraz książeczki o wiewiórce, które przedstawił i opisał. Filipek przyniósł także orzechy laskowe i włoskie, co było wielką atrakcją dla dzieci, które dotykały orzechy w łupinach oraz próbowały wyłuskane orzechy, którymi częstował Filipek. Filip również bardzo skrupulatnie przygotował się do zajęć, oprócz pięknej prezentacji i pysznych orzechów przygotował wraz z mamą karty pracy dla dzieci. Tego dnia to Filip tłumaczył dzieciom, jak należy wykonać pracę a w razie wątpliwości dzieci radziły się Filipa. Teraz Filip jest prawdziwym specjalistą, wie wszystko nt. wiewiórki. To były pięknie przygotowane zajęcia. Dla dzieci jest to duże wyróżnienie prowadzić zajęcia a pozostali koledzy i koleżanki z uwaga i zaciekawieniem słuchają wypowiedzi kolegów. Serdecznie gratuluję Dzieciom za odwagę a Rodzicom dziękuję za duże zaangażowanie w przygotowanie materiałów i wystąpień dzieci! Czekamy na kolejnych ekspertów