W ubiegłym tygodniu w rolę ekspertów wcielili się Nadia i Szymon. Nadia przygotowała plakat i omówiła obieg wody w przyrodzie. Ponadto przygotowała dla dzieci karty pracy, w których należało uzupełnić obrazek przedstawiający obieg wody w przyrodzie o brakujące napisy. Nadia wyjaśniła dzieciom, na czym polega i jak powstaje parowanie i skraplanie. Zwróciła uwagę na znaczenie wody w przyrodzie. Szymon przygotował zajęcia pt. ,,Owady wiosną”. Zaprezentował rodzaje owadów, ich wygląd, budowę oraz rolę jaką odgrywają w przyrodzie. Wskazał na pożyteczne i niepożyteczne zachowania owadów. Swoją prezentację oparł na przygotowanych notatkach oraz ilustracjach, a także kolorowych owadach wykonanych wspólnie z mamą. To były bardzo interesujące zajęcia. Nadia i Szymon wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami! Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie zajęć z ekspertem!!!