Podczas dyżuru przy posiłkach dzieci pomagają p. Gosi przy nakrywaniu do stołu, ustawiają talerzyki przy każdym krzesełku oraz sztućce i kubeczki – po 6 przy każdym stoliku. Po skończonym posiłku dyżurni pomagają zebrać naczynia ze stolików i odnieść na wyznaczone miejsce.