Dzieci z grupy Muchomorków lubią eksperymenty, doświadczenia. Przed Świętami sprawdzaliśmy właściwości śniegu, a niedawno sprawdzaliśmy czy lód, podobnie jak śnieg, powstaje z wody. Przed wykonaniem doświadczenia, zdania wśród Muchomorków były podzielone. Jednak po zajęciach już żadne dziecko nie miało wątpliwości co do właściwości, jakie posiada lód.