Wiosna tuż, tuż… Na wierzbach pojawiają się już pierwsze bazie. W związku z tym grupa V postanowiła wykonać wiosenne bazie. Pracę plastyczną wykonywaliśmy przy użyciu instrukcji. Na środku sali znajdował się stolik, na którym były umieszczone wszystkie materiały potrzebne do wykonania pracy. Na tablicy została zawieszona instrukcja składająca się z czterech części, która określała kolejność wykonywania zadania. Dzieci swobodnie poruszały się po sali: wybierały potrzebne materiały, podchodziły do instrukcji, zajmowały wygodne stanowisko do wykonania zadania. Podczas zajęć nasz sygnalizator wskazywał czerwone światło, co oznaczało, że to zadanie wykonujemy samodzielnie w ciszy, bez pomocy kolegi/koleżanki, bez wskazówek pani. Jedyną wskazówką pracy była umieszczona na tablicy instrukcja oraz zegar odmierzający czas na wykonanie zadania. Po upływie wyznaczonego czasu, dzieci posprzątały swoje stanowisko pracy i dokonały autorefleksji i samooceny nt. wykonywanej pracy i uzyskanych efektów. Wybrane dzieci omówiły, jakie było zadanie, przedstawiły etapy wykonania zadania. Dzieci opowiadały, co sprawiło im trudność, jaki był poziom trudności zadania oraz czy praca została wykonana zgodnie z instrukcją. Cały czas uczymy się opowiadać o swoich odczuciach, efektach pracy. Każdego dnia jesteśmy coraz bardziej otwarci i odważniejsi. Efekty naszej pracy oraz instrukcję do zadania można obejrzeć na tablicy ,,Nasze Prace” w szatni przedszkola.