W ubiegłym tygodniu naszym motywem przewodnim był kosmos. W ramach zajęć poznaliśmy planety Układu Słonecznego, słuchaliśmy ciekawostek nt. kosmosu oraz Układu Słonecznego. W ramach zajęć z edukacji matematycznej rozwiązywaliśmy zadania w formie opowieści matematycznej w rolę liczmanów wcieliły się statki kosmiczne. Pod koniec tygodnia postanowiliśmy sprawdzić nie tylko naszą wiedzę, ale także umiejętność współpracowania z kolegą/koleżanką. Zostaliśmy podzieleni na 4- osobowe grupy. Grupy zostały oznaczone kolorami: czerwony, zielony, żółty, niebieski. Naszym zadaniem było wykonanie planet Układu Słonecznego dowolnie wybrana techniką plastyczną przy użyciu dostępnych materiałów. Każda grupa wybrała swojego lidera, który czuwał nad przebiegiem prac. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, gdyż posiadaliśmy kilka wytycznych, które musieliśmy spełnić. Każda grupa miała przygotować określoną liczbę planet, nie mogło być ich ani więcej ani mniej. Planety musiały odzwierciedlać ich charakterystyczny, rzeczywisty wygląd. Każda grupa wykonane prace umieszczała pod kolorem ilustrującym ich grupę. Po wykonaniu prac dzieci wycięły wykonane planety i przykleiły je na duży format, na którym wcześniej narysowały słońce. Zadaniem dzieci nie było tylko wykonanie pracy, ale także zmieszczenie się w wyznaczonym przez zegar czas a także uporządkowanie swojego stanowiska pracy. Na zakończenie nastąpiła autorefleksja i samoocena. Dzieci musiały ocenić swój wkład włożony w wykonanie wspólnej pracy, a także musiały ocenić działania lidera i pozostałych członków grupy. Lider natomiast miał za zadanie ocenić sposób swojego zarządzania,  a także poszczególnych członków grupy. Nie było to łatwe zadanie, ale można zauważyć, że dzieciom z coraz większą łatwością przychodzi dokonywanie analizy własnych osiągnięć, porażek. To były niesamowite zajęcia, w których dominowała aktywność dzieci.