Aktualny rok szkolny Minister Edukacji Narodowej ogłosił „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży . W naszym przedszkolu aktywność fizyczna odgrywa bardzo dużą rolę, ale w tym roku szkolnym nacisk na jej promowanie jest jeszcze większy. W związku z tym nauczyciele naszego przedszkola, by jeszcze bardziej zgłębić tajniki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej wzięli udział w szkoleniach z tego zakresu. W styczniu odbyło się szkolenie, które prowadziły nauczycielki naszego przedszkola na temat ,,Zabaw z elementami pedagogiki zabawy”. Nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych formach zabaw ruchowo-muzycznych ,których celem jest pobudzanie i wyzwolenie aktywności ruchowej dzieci. Natomiast w lutym odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli również nauczyciele z PM nr 6 i 10 prowadzone przez Panią Małgorzatę Kulik , które dotyczyło ,,Dostosowania form i metod zabawa ruchowych do możliwości dziecka. Ćwiczenia niewskazane i wskazane” .W marcu nauczyciele brali udział w radzie szkoleniowej z zakresu zabaw aktywizujących dostosowanych m.in. do pór roku. Szkolenia są bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela przedszkola, bowiem przyczyniają się do poszerzenia wiedzy , umiejętności i kompetencji nauczycieli , tym samym kształtując postawy , zachowania oraz świadomość zdrowotną dzieci.