Żuczki eksperymentowały z wodą. Sprawdzały, które przedmioty potrafią utrzymywać się na powierzchni wody, a które toną. Na początku doświadczenia zdania, co do zdolności „pływackich” niektórych przedmiotów, były podzielone. Jednym z doświadczeń było wrzucanie do wody kulek z różnego rodzaju tworzywa. Dzieci okazały duży entuzjazm przy wrzucaniu kulek, kiedy to jedne wypływały na powierzchnie a drugie tonęły. Na końcu eksperymentu dzieci nie miały wątpliwości, że ciężkie przedmioty toną, a lekkie pływają.  Przeprowadzony eksperyment wzbudził w Żuczkach wielkie zainteresowanie i chęć odkrywania i poznawania świata przyrody.