Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane są przez zaproszonych do przedszkola gości.

Nauczycielki codziennie czytają dzieciom ulubione bajki, baśnie, których słuchanie umila przedszkolakom pobyt w przedszkolu. W grupie maluszków zaproszeni goście, którymi są rodzice naszych wychowanków, poprzez czytanie bajek będą zachęcać najmłodszych do sięgania po książki.
Jednym z zaproszonych rodziców była mama Kornela, pani Ewa, która zasłuchanym dzieciom przeczytała j książeczkę o „Arturze Czarodzieju”.

Wszystkich chętnych rodziców serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.