Dnia 14 listopada odwiedziła nas mama Natashki. Pani Aleksandra przyniosła ze sobą książkę pt. „Masza i niedźwiedź”. Niezwykłe wydarzenia czasami straszne a czasami śmieszne, ale przede wszystkim znakomite zaprezentowanie tekstu przez Panią Aleksandrę spowodowały, że dzieci z ogromną uwagą śledziły przebieg akcji w opowiadaniu. Dzieci nauczyły się z tej historii, że nie należy rozmawiać z obcymi osobami oraz mieć do nich ograniczone zaufanie. Jak widać na zdjęciach najbardziej zainteresowaną osobą była sam Natashka.  Na zakończenie przedszkolaki podziękowały Pani Aleksandrze oklaskami, a zwieńczeniem spotkania było pozowanie do wspólnego zdjęcia.