W miesiącu lutym zawitała do nas mama Bartka. Pani Joanna zabrała ze sobą książkę pt. „Pierwsze czytanki dla chłopców.” Niezwykłe wydarzenia, żartobliwy język utworów, ale przede wszystkim znakomite zaprezentowanie tekstu przez Panią Asię spowodowały, że dzieci z ogromną uwagą śledziły przebieg akcji w opowiadaniach. Jak widać na zdjęciach najbardziej zainteresowaną osobą był sam Bartek. Na zakończenie przedszkolaki podziękowały gościowi oklaskami, a zwieńczeniem spotkania było pozowanie do wspólnego zdjęcia.