Po sali grupy II Biedronki „fruwają”,
Codziennie śmieją się, bawią i rozrabiają.
Gniewać się na nie jest bardzo trudno
I nigdy z nimi nie jest nudno.
Każdego ranka każda Biedronka
Wchodzi do sali jak „promyk słonka”,
Przynosi uśmiech, smutki, radości,
Bo razem raźniej i świat jakby prostszy.
Wszystkie Biedronki uczyć się lubią,
Skaczą, figlują, mało kropek nie pogubią.
Lecz kiedy trzeba uważnie słuchają
I nowe rzeczy chętnie poznają.
Lubią liczenie i malowanie,
Wiersze, piosenki – każde wyzwanie.
Czasem się kłócą, lecz zawsze godzą,
Parami chłopiec z dziewczynką chodzą.
A kiedy w  28 się uśmiechają,
To wtedy panie „skrzydeł” dostają.

 

Wychowawca – Agata Maszkało

Nauczyciel wchodzący – Karolina Kiełbasińska

Pomoc nauczyciela – Beata Grodzka

Niania – Halina Eliasz


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI

Marzec 2020

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.  

Temat kompleksowy: Wiosna w Kołobrzegu

 

Termin: 09.03 – 20.03.2020

Obszar

podstawy programowej

 

 
1. „Dzień wiosny” – rozmowa na podstawie wiersza oraz ilustracji; zapoznanie z nową porą roku; wskazywanie i nazywanie zwiastunów wiosny (zielone listki oraz trawka, pąki na drzewach, śpiew ptaków, bociany, motylki, przebiśniegi, krokusy) IV 2,5,18  
2. Zabawa dydaktyczna „Czy to wiosna?”- poszerzanie wiadomości na temat pór roku; określanie poprzez podniesienie zielonej trawki czy słyszane zdania charakteryzują wiosnę. III 5

IV 18

 
3. Nauka piosenki „Maszeruje wiosna” połączona z improwizacją ruchową. IV 7  
4.
   

„Wiosenna matematyka” – układanie tylu liczmanów, ile kwiatów wisi na tablicy; umieszczenie motylka zgodnie z instrukcją – doskonalenie pojęć: na, obok, nad, pod

IV 15  
5. „Powitanie” – zabawa integracyjna; przekazywanie słoneczka w kole z jednoczesnym wypowiadaniem imienia koleżanki/kolegi; okazywanie życzliwości swoim rówieśnikom. III 6  
6. „Wiosenne memory” – zabawa w parach doskonaląca pamięć i spostrzegawczość. IV 12  
7. „Przyszła do nas wiosna” – nauka wiersza; ćwiczenie pamięci odtwórczej. IV 2  
8. Praca plastyczna o tematyce wiosennej; sprzątanie stanowiska pracy; szanowanie wytworów pracy koleżanek i kolegów. IV 1, 8  
9. Zabawa w kwiaciarnie – kupowanie kwiatów, wymiana jeden za jeden; wykorzystanie zabawkowych banknotów. III 5

IV17

 
10. „Wiosenny kącik” – zapoznanie z wyglądem rośliny (kwiat, łodyga, liść, korzenie); zapoznanie z etapami sadzenia roślin; wspólne sadzenie roślin m.in. rzeżucha, cebulki kwiatów, owies, dymka, fasolka, zioła; ustalenie czego rośliny potrzebują do życia. I 7

III 8

IV 2,18

 
Program

profilaktyczno

wychowawczy

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; zakładanie kamizelek odblaskowych przy wyjściach poza teren przedszkola.

2.Przestrzeganie zakazu oddalania się od grupy, dotykania nieznajomych zwierząt oraz rozmawiania z obcymi nam ludźmi.

3. Dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety czy powrocie z podwórka.

4. Zwracanie uwagi na kolejność ubierania się i rozbierania w szatni.

   
 
Plan Daltoński Muzyka na sprzątanie, obecność, pary daltońskie, celebrowanie urodzin, pełnienie dyżurów, praca z instrukcją, współpraca w parach i zespołach. Rodzic w roli eksperta. Wprowadzenie: refleksji i kącika emocji.    

 

 

GRUPA: II BIEDRONKI

Marzec 2020

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

lp.  

Temat kompleksowy: Wyprawa w kosmos.

 

Termin: 02.03 – 06.03.2020

Obszar

podstawy programowej

 

1. „Poznaję kosmos” – rozmowa na podstawie ilustracji; prezentowanie Układu Słonecznego, planet, gwiazd; opisywanie wielkości i kolorów; określanie gdzie znajduje się kosmos (daleko, wysoko) IV 2,5,13,19
2. Rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych: kosmos, słońce, księżyc, gwiazdy – rozwijanie logicznego myślenia. IV 5
3. Piosenka pt. „Ufoludki” – osłuchanie oraz nauka utworu na pamięć; ilustrowanie ruchem treści piosenki. IV 7
4.
   

Praca plastyczna pt. Rakieta – wspólna praca plastyczna, tworzenie rakiety z użyciem farb i bibuły.

I 7
5. Zabawa dydaktyczna „Kształty planet”- wyszukiwanie w swoim otoczeniu kształtów podobnych do planet. IV 2,12
6. „Łączymy się w gwiazdozbiory” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności liczenia połączone z rysowaniem po śladzie. I 5,7,15
7. „Luneta i planeta” – wiersz logopedyczny; doskonalenie wymowy głosek. IV 2
8. „Gwiazdka” – słuchanie opowiadania P. Beręsewicza, rozmowa dotycząca treści utworu. IV 3, 6
9. „W ciemności” – zabawa doskonaląca zmysł dotyku; rozpoznawanie osób i przedmiotów tylko za pomocą dłoni. I 7
10. Zabawa ruchowa „Wchodzimy na pokład” – przechodzenie przez środek obręczy na czworakach. I 5
11. „Lecimy rakietą” – zabawa naśladowcza; lądowanie na planecie uprzejmości, śmiechu, smutku oraz ciszy. II 1,4
12. Eksperyment – tworzymy kosmos i zamykamy go w słoiku.  
13. Opowieść ruchowa pt. Podróż w kosmos – ćwiczenia ruchowe połączone z ćwiczeniami logopedycznymi. I 5, 8

IV 2

 

GRUPA: II BIEDRONKI

Marzec 2020

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.  

Temat kompleksowy: Zdrowe odżywianie.

 

Termin: 23.03 – 03.04.2020

Obszar

podstawy programowej

 
1. „Piramida zdrowia” – oglądanie piramidy zdrowego żywienia, wskazywanie najważniejszych elementów i produktów, które należy codziennie spożywać. IV 2  
2. „Kolorowe kanapki” – wysłuchanie wiersza M. Walczak-Sarao; próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego trzeba jeść warzywa? IV 5, 6  
3. Samodzielne próby komponowania kanapek podczas śniadania; właściwe posługiwanie się widelcem I 3  
4. „Ścieżka zdrowia” – pokonywanie toru przeszkód w ogrodzie przedszkolnym. I 5  
5.
   

„Ojciec Wirgiliusz” – zabawa ze śpiewem; poznanie zasad panujących podczas zabawy; naśladowanie czynności wykonywanych przez inne dzieci.

I 5

IV 7

 
6. „Kółko małe, kółko duże” – ilustrowanie ruchem treści rymowanki; doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. IV 14  
7. „Warzywne domino” – nazywanie warzyw, układanie domina według zasad. III 5  
8. Zabawa integracyjna z wykorzystaniem obrazków „Sałatka owocowa” III 2  
9. „Na straganie” – improwizacja z sylwetami warzyw; rozmowa na temat treści wiersza. III 8 IV 5, 6  
10. Nauka piosenki pt. „Owocanka” – rozwijanie pamięci słownej i muzycznej; ilustrowanie ruchem treści refrenu na słowach: hop hop hop, mniam mniam mniam. IV 7  
11. „Mniam, mniam” – ćwiczenia oddechowe na podstawie wiersza E.M. Skorek; utrwalanie nawyku mówienia  na wydechu; doskonalenie mięśni narządów mowy na zgłosce mniam; wyjaśnienie pojęcia: co to znaczy być łakomym i jakie są tego skutki. IV 2  
12. „A ja już wiem” – podsumowanie wiadomości o zdrowym odżywianiu , wypowiadanie sie na temat własnych preferencji żywieniowych. II 1 IV 2,5  
Program

profilaktyczno

wychowawczy

1. Przestrzeganie zakazu oddalania się od swojej grupy podczas pobytu na placu zabaw.

2.Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego.

3.  Czynności higieniczne w łazience: cierpliwe czekanie na swoją kolej; dokładne mycie rąk i zębów; dbanie o czystość swojego kubeczka i szczoteczki. 

   
 
Plan Daltoński Muzyka na sprzątanie, obecność, pary daltońskie, celebrowanie urodzin, pełnienie dyżurów, praca z instrukcją, współpraca w parach i zespołach. Rodzic w roli eksperta. Wprowadzenie: refleksji i kącika emocji.    
 
Inne programy Program edukacyjny „Świadomy przedszkolak”; realizacja scenariusza: Jak mały kanczyl odkrył, kim jest naprawdę? – poczucie przykrości, zadowolenie z siebie.    

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA: II BIEDRONKI

Luty 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.  

Temat kompleksowy: Bezpieczne zabawy zimowe.

Cel: Poznanie sposobów bezpiecznego spędzania czasu zimą.

Termin: 03.02.2020 – 07.02.2020

Obszar

podstawy programowej

 

 
1. „Bezpieczne ferie” – pogadanka z wykorzystaniem obrazków; poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimą; wskazywanie na ilustracjach właściwych i niewłaściwych sytuacji. IV 8,11,12  
2. Zab. dyd. „Co założyć?” – dobieranie ubioru odpowiednio do zimowej pogody. I 2, IV 18  
3. „Co to za minka?” – nazywanie emocji, rozpoznawanie symboli. II 1  
4. Kapitan dalekomorskiej wanny – wysłuchanie wiersza L. J. Kerna, rozmowa nt. treści, dostrzeganie humorystycznego charakteru wiersza, wprowadzenie pojęć „wyobraźnia” i „fantazja” IV 2,3,6  
5. Zab. orient.-porząd. „Zajączki do norki” – reagowanie na pauzę w muzyce. I 5  
6. „Mój zimowy obrazek” – rysowanie po śladzie kropkowym: sanki, bałwan, śnieżynki. I 7

IV 8

 
7. Pobyt na świeżym powietrzu: obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą. II 11  
8. Opowieść ruchowa zgodnie z tematyką zimową. I 4,5,8,9  
Program

profilaktyczno

wychowawczy

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, informowanie nauczyciela o niebezpiecznych miejscach.

2. Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca.

3. Przestrzeganie zasad kulturalnego  zachowania podczas posiłków, dbanie o estetykę swoich talerzy, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Przypominanie o myciu rąk po wyjściu z toalety.

   
 
Plan Daltoński Muzyka na sprzątanie, obecność, pary daltońskie, celebrowanie urodzin, pełnienie dyżurów, praca z instrukcją, współpraca w parach i zespołach    
 
Inne programy „Świadomy przedszkolak”; realizacja scenariusza: Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę? – złość i radzenie sobie ze złością – ulga    

 

 

 

 

 

GRUPA: II BIEDRONKI

Luty 2020

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.  

Temat kompleksowy: W czasach kiedy żyły dinozaury.

Cel: Poznanie wiadomości na temat dinozaurów.

Termin: 24.02 – 28.02.2020

Obszar

podstawy programowej

 
1. Dinozaury – rozmowy przy ilustracjach; udzielanie odpowiedzi na pytania: czym są dinozaury i czym się żywiły; dowody na istnienie dinozaurów; poznanie nazw i wyglądu kilku dinozaurów. IV 2,3,5,6  
2. Karta pracy – łączenie dinozaurów z pasującym cieniem; ćwiczenie spostrzegawczości oraz analizatora wzrokowego. I

IV 9

 
3. Praca plastyczna „Mój dinozaur” z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych. I 8  
4.
   

„Który to dinozaur?” – łączenie opisu słownego z obrazkiem; wskazywanie danego obrazka; rozwijanie umiejętności dokładnego słuchania; utrwalanie nazw kolorów.

IV 12  
5. „Od największego, do najmniejszego” – ułożenie figurek dinozaurów rosnąco oraz malejąco; przeliczanie obiektów; rozwijanie umiejętności matematycznych. IV 11, 12, 15  
6. Zabawa ruchowa „Dinozaur” – sprawne reagowanie na ustalone hasło. I 5

IV 7

 
7. Rozwijanie wrażliwości słuchowej-rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie. IV 2,7  
8. Opowieść ruchowa „W świecie dinozaurów” – bezpieczne poruszanie się po sali; wykonywanie czynności na miarę swoich możliwości. I 5

2 8

 
Program

profilaktyczno

wychowawczy

1. Przestrzeganie zasad zachowania podczas posiłków, dbanie o estetykę swoich talerzy, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego podczas spacerów.

3. Zabawy w małych grupach, wdrażanie do grzecznych zabaw, używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach tego wymagających.

4. Zwracanie uwagi na odpowiednie ubieranie się w szatni, zgodnie z zamieszczoną instrukcją obrazkową, zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

   
 
Plan Daltoński Muzyka na sprzątanie, obecność, pary daltońskie, celebrowanie urodzin, pełnienie dyżurów, praca z instrukcją, współpraca w parach i zespołach.    
 

 

 

 

 

 

                                   Piosenka:

Ufoludki

 1. 1. Gdzieś w kosmosie żyją sobie małe ufoludki.

Mają oczka jak guziczki i zielone bródki.

Ref.: Iju, iju, iju, iju,

bulba, pulpa, ziu! /2x

 1. Mają domki z filiżanek ozdobione złotkiem,

czasem sobie podróżują latającym spodkiem.

Ref.: Iju, iju, iju, iju…

 1. Jeśli jeszcze w to nie wierzysz, to popatrz do góry:

ufoludki obserwują nas przez wielkie rury!

Ref.: Iju, iju, iju, iju…

 

 

Wiersz:

Przyszła do nas  wiosna,

ciepła i radosna.

Ptaszek pięknie śpiewa,

zielenią się drzewa.

Słonko w górze świeci,

weselą się dzieci.

Każdy dobry nastrój ma,

niechaj wiosna długo trwa!

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI 

Grudzień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.   

Temat kompleksowy: Zimowy karnawał.

Cel: Poszerzenie wiedzy o porze roku zimie; kultywowanie tradycji karnawałowych.

Termin: 07.01.2020 – 17.01.2020

Obszar 

podstawy programowej

 

 
1. „Zima jest piękna” – oglądanie obrazów o tematyce zimowej, rozmowa o kolorystyce, wskazywanie cech charakterystycznych dla zimy; dostrzeganie piękna przyrody. II 11 

IV 2, 5, 18

 
2. Nauka piosenki pt. „Tup tup po śniegu” – wykorzystanie instrumentów do zabawy muzycznej; doskonalenie wyobraźni ruchowej. IV 1, 7  
3. „Wielki bal” – praca z obrazkiem, nazywanie strojów balowych, rozumienie wyrazu karnawał, poznanie karnawałowych ozdób (balony, girlandy, serpentyny) IV 5, 6  
4.
   

Spacer – obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

II 11 

IV 18

 
5.
  Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab
IV 2  
6. „Biało, bielusieńko” – rozsypanka obrazkowa, wyodrębnianie przedmiotów w kolorze białym. IV 12  
7. Zabawa dydaktyczna „Zabawki” – nazywanie zabawek, określanie koloru oraz położenia. IV 2, 12, 14  
8. „Podaj dalej” – zabawa ćwicząca mięśnie palców dłoni. Podawanie przedmiotów w kręgu, chwytając je spinaczami; zwrócenie uwagi na używanie słów proszę i dziękuję. I 7 

III 9

 
9. Opowieść ruchowa pt. „Jedziemy na bal” – ćwiczenie równowagi oraz doskonalenie podskoku obunóż. I 5 

III 8

 
10. Zabawa artykulacyjna „Zegar robi cyk, cyk” – rozwijanie dokładności i precyzji ruchów narządów mowy. IV 2,6  
11. Nauka wiersza – rozwijanie pamięci słownej. IV 2,5,6  
12. Zabawa z piłką „Ludwiczku co niesiesz w koszyczku?” – wymienianie nazw przedmiotów wg wcześniej ustalonej kategorii np. owoce, zabawki. IV 2, 12  
13. „Balony małe i duże” – zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia „Kolorujemy balony”. Klasyfikacja balonów wg koloru, rozumienie określeń: duży, mały; doskonalenie liczenia; rozwijanie sprawności manualnej. IV 11, 12  
14. Zabawa ruchowa „Czapeczki karnawałowe” – chód z woreczkiem na głowie. I 5, 8  
Program 

profilaktyczno

wychowawczy

1.Bezpieczne poruszanie się parami po schodach. 

2. Uwrażliwianie dzieci na wzajemną pomoc w codziennych sytuacjach.

3. Kulturalne spożywanie posiłków z użyciem słów: poproszę, dziękuję.

   
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania, dni tygodnia, pogoda, pary, plan dnia. 

2. Rozwijanie umiejętności pracy z tablicą zadań.

3. Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją.

4. Dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego.

5. Piosenka do sprzątania, dni tygodnia, pogoda, pary, plan dnia, określanie emocji.

   
 
Inne programy Plan roczny: Bal karnawałowy  17.01.2020    

 

 

GRUPA: II BIEDRONKI 

Grudzień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.   

Temat kompleksowy: Święto babci i dziadka.

Cel: Wzmacnianie więzi rodzinnych.

Termin: 20.01.2020 – 24.01.2020

Obszar 

podstawy programowej

 

 
1. „Fotografia” – uważne słuchanie opowiadania I. Landau; rozmowa dotycząca treści utworu, odpowiadanie na pytanie: Za co kocham moją babcię? III 8 

IV 2, 6

 
2. „Babcia i dziadek” – rozmowa na podstawie fotografii rodzinnych, nazywanie członków rodziny, ustalanie stopnia pokrewieństwa. IV 2, 5  
3. „Kwiatuszek dla babci”- praca plastyczna z wykorzystaniem farb, kleju, patyczków oraz gotowych elementów. IV 1  
4.
  Nauka piosenki pt. „Babciu droga babciu” – ćwiczenie pamięci, wprowadzenie prostego układu tanecznego, rozwijanie umiejętności wokalnych oraz poczucia rytmu.
I 5 

IV 7

 
5. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe figury” – dobieranie par takich samych figur wg kształtu i koloru. IV 12  
6. Zabawa bieżna w parach „Wycieczka z babcią/dziadkiem” – reagowanie na przerwę w muzyce; wykorzystanie obręczy jako kierownicy. I 5  
7. „Uczucia” – nazywanie uczuć na podstawie ilustracji; określanie uczuć za pomocą słów: wesoły, smutny, zły, przestraszony. II 1  
8. „Moja twarz, twoja twarz” – wiersz ze wskazywaniem części twarzy w parze; doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała. IV 2, 14  
9. „Korona dla dziadka” – rysowanie po śladzie kropkowym; ćwiczenie grafomotoryczne. I 9 

IV 8

 
10. Opowieść ruchowa pt. ” Spacer z babcią i dziadkiem”. I 8 

III 8

 
Program 

profilaktyczno

wychowawczy

1. Zwracanie uwagi na mycie rąk po skorzystaniu z toalety. 

2. Kształtowanie szacunku dla najbliższych.

3. Pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się, recytowania lub śpiewu na forum grupy.

4. Bezpieczne korzystanie z zabawek, odkładanie ich na miejsce.

   
 
Plan Daltoński 1. Praca z tablicą zadań – wyrabianie nawyku. 

2. Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją.

3. Wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego.

4. Piosenka do sprzątania, dni tygodnia, pogoda, pary, plan dnia, określanie emocji.

5. Rozwijanie współpracy w parach.

   
 

 

GRUPA: II BIEDRONKI 

Grudzień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.   

Temat kompleksowy: Mali artyści.

Cel: Rozwijanie talentów malarskich, tanecznych oraz wokalnych.

Termin: 27.01.2020 – 31.01.2020

Obszar 

podstawy programowej

 

 
1. „Dydko i muzyka” – słuchanie utworu literackiego i rozmowa na temat jego treści; próba odpowiedzi na pytanie, co to są dźwięki i muzyka (wspólne tworzenie definicji); wysłuchanie fragmentu nagrania orkiestry. IV 2, 5, 6, 7  
2. „Figurki lodowe” – zabawa muzyczna; zastyganie w bezruchu na umówiony sygnał muzyczny. I 5 

IV 7

 
3. „Tańczące palce” – malowanie palcami do utworu fortepianowego. I 5  
4.
   

„Kolorowe kredki” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem kredek, segregowanie i przeliczanie oraz układanie rytmów.

IV 12, 15  
5. „Kredki” – słuchanie opowiadania U. Kozłowskiej, rozmowa na temat treści, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i czekania na swoją kolej. III 8 

IV 2, 6

 
6. „Farba dla malarza” – zabawa doskonaląca nazywanie kolorów, wyszukiwanie w otoczeniu określonych kolorów. IV 12  
7. Zabawa paluszkowa „Oleczka, Poleczka” jako wstęp do liczenia. IV 15  
8. „Do czego to służy?” – rozwijanie kompetencji językowych oraz wyobraźni; udzielanie odpowiedzi na pytania: Do czego służy piłka? Do czego służy lalka? Do czego służy książka? Do czego służą nogi? IV 2, 5  
9. Opowieść ruchowa pt. „Maszeruję, podskakuję”. I 5 

III 8

 
10. „Mali artyści” – śpiew parami wybranej piosenki; prezentowanie umiejętności wokalnych na forum grupy. IV 7  
Program 

profilaktyczno

wychowawczy

1. Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu. 

2. Pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się, recytowania lub śpiewu na forum grupy.

3. Dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz zębów po posiłku. Dbanie o czystość swoich przyborów do mycia zębów.

   
 
Plan Daltoński 1. Praca z tablicą zadań – dalsze wyrabianie nawyku. 

2. Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją.

3. Pełnienia roli dyżurnego.

4. Piosenka do sprzątania, dni tygodnia, pogoda, pary, plan dnia, określanie emocji.

5. Praca z zegarem daltońskim – wprowadzenie.

   
 
Inne programy Uroczystość dnia Babci i Dziadka obchodzona w przedszkolu 28.01.2020 r.    

 

 

 

 

 

GRUPA: II BIEDRONKI 

Grudzień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.   

Temat kompleksowy: Święta się zbliżają.

Cel: Poznanie tradycji Bożonarodzeniowych.

Termin: 16.12.2019 – 20.12.2019

Obszar 

podstawy programowej

 

 
1. „Coraz bliżej Święta” – praca z obrazkiem; wypowiedzi dotyczące świątecznych zwyczajów: ubieranie choinki, czekanie na pierwszą gwiazdkę, kolacja wigilijna – biały obrus na stole, puste miejsce przy stole, 12 potraw, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, prezenty pod choinką. IV 2  
2. „Świątecznie” – zabawy logopedyczne, wykonywanie ćwiczeń wg prezentacji (zaprzęg-parskanie, życzenia-wysyłanie całusków, rodzina – promienny uśmiech, renifery – kląskanie, makowiec – oblizywanie warg) III 8 

IV 2,6

 
3. „Świąteczne pierniczki” –  wykonanie karty pracy; kolorowanie pierników wg podanego wzoru. IV 8  
4. „Z czym kojarzą nam się święta?” – praca z obrazkiem; wybieranie obrazków o tematyce świątecznej spośród innych; uzasadnianie swoich wyborów. IV 2, 9, 12  
5. „Kolędujemy” – osłuchanie dzieci z popularnymi kolędami. IV 6,7  
6. „Choineczka”- praca plastyczna z wykorzystaniem rolki po papierze, farb i gotowych elementów. IV 8  
7. „Choineczka” – doskonalenie orientacji przestrzennej; kształtowanie pojęć: na, obok, pod. IV 14  
8. Pomocnicy świętego Mikołaja- opowieść ruchowa; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń. III 8  
Program 

profilaktyczno

wychowawczy

1 .Budowanie przyjaznych relacji z rówieśnikami. 

2. Pomaganie sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.

3. Cierpliwe czekanie na swoją kolej podczas czynności higienicznych.    

4. Zwracanie uwagi na dokładne szczotkowanie zębów.

5.Wzmacnianie więzi w grupie przedszkolnej.

   
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania, obecność, dni tygodnia, pogoda, pary, dyżury, plan dnia. 

2. Wesoła czy smutna minka – określanie swoich emocji.

3. Doskonalenie pracy z tablicą zadań.

4. Korzystanie z kącika pracy z instrukcją.

   
 
Inne programy      

 

 

 

 

Piosenka

1.Przyszła zima biała,
śniegu nasypała
Zamroziła wodę,
staw pokryła lodem

Ref.Tupu, tup po śniegu
Dzeń, dzeń, dzeń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. /2x

2.Kraczą głośno wrony
Marzna nam ogony
mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu, tup…

3.Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.

Wiersz

W karnawale, w karnawale
Można wybrać się na bale.
Dużo tańca i muzyki,
Śmiało ciało wyginają smyki.
Można zmienić się w królewnę,
w królewicza można też.
Każde dziecko duże małe,
lubi bale w karnawale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI  

Listopad 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.    

Temat kompleksowy: Mikołaj tuż tuż.

Cel: Kultywowanie zwyczajów „mikołajkowych”

Termin: 02.12.2019 – 06.12.2019

Obszar  

podstawy programowej

 

 
1. „Czekamy na Mikołaja” – uważne słuchanie opowiadania A. Galicy; udzielanie odpowiedzi do tekstu; wywoływanie radosnego nastroju podczas oczekiwań na Mikołaja. III 8  

IV 5

 
2. „Co wiadomo o Świętym Mikołaju?” – swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące wyglądu, ubioru oraz pracy Świętego Mikołaja, zapisywanie odpowiedzi na brystolu. IV 6  
3. Nauka piosenki pt. „Mikołaj jedzie samochodem” – wykorzystanie krążków do zabawy muzycznej; doskonalenie wyobraźni ruchowej. IV 1, 7  
4.
  „Mikołaju nasz, piękną brodę masz”- praca plastyczna z wykorzystaniem farb, kleju i brokatu.
IV 8  
5. „Prezenty” – zabawy matematyczne połączone z wykonaniem ćwiczenia Co znajduje się w worku?; używanie określeń mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy; porządkowanie obiektów w sekwencje rosnące i malejące. IV 11, 12  
6. Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Rozdajemy prezenty” – doskonalenie prawidłowego rzutu piłką. I 5  
7. Zabawa dydaktyczna „Worek Mikołaja” – rozpoznawanie zabawek przez dotyk; odkładanie zabawek na ich stałe miejsca. I 7  
8. Kolorowanie sylwety Mikołaja – posługiwanie się nazwami części ciała i stroju Mikołaja. I 7  
9. Opowieść ruchowa pt. „Pomocnicy Świętego Mikołaja” – zabawy z wykorzystaniem krążków i woreczków gimnastycznych. I 8  

III 8

 
Program  

profilaktyczno

wychowawczy

1. Wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy.  

2. Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu.

3. Pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się, recytowania lub śpiewu na forum grupy.

4. Dokładne mycie zębów oraz dbanie o czystość swoich przyborów do mycia zębów.

   
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania, dni tygodnia, pogoda, pary, plan dnia.  

2. Obecność – nowa wizualizacja.

3. Sprawowanie dyżurów – doskonalenie roli dyżurnego.

4. Wdrażanie do samodzielnego komponowania kanapek.

5. Praca z instrukcją – przedstawienie wizualizacji.

   
 
Inne programy Plan roczny: Mikołajki (6.12.2019)                     

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI  

Listopad 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.    

Temat kompleksowy: Rodzina.

Cel: Poznanie słownictwa związanego z rodziną; budowanie przynależności do grupy społecznej-rodziny.

Termin: 09.12.2019 – 13.12.2019

Obszar  

podstawy programowej

 

 
1. „Moja rodzina” – zapoznanie z pojęciem na podstawie ilustracji. Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące członków rodziny; imion rodziców, rodzeństwa oraz dziadków. III 2  
2. Zabawa słownikowa „Dokończ zdanie”. Moi rodzice są kochani, bo… Lubię być w domu, bo…
Pomagam rodzicom w…
IV 5  
3. „Mikołaj jedzie samochodem” – utrwalanie poznanej piosenki; nauka gry na instrumentach z wykorzystaniem dzwonków; próby samodzielnego śpiewu oraz śpiewu w parach. IV 7  
4.
   

„Moja rodzina”- praca plastyczna z wykorzystaniem kredek i gotowych elementów.

IV 8  
5. Zabawa dydaktyczna „Co nie pasuje?” – doskonalenie myślenia logicznego, wskazywanie elementów niepasujących do pozostałych. IV 12  
6. Jak pomóc swoim rodzicom? – czytanie opowiadania pt. „Świąteczne przygotowania sarenki Amelki”. Rozmowa dotycząca obowiązków przedświątecznych oraz tego, jak dzieci mogą pomóc swoim rodzicom i dziadkom przed świętami. III 7  

IV 6

 
7. „Małe czy duże” – klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość. IV 12  
  Co się wydarzyło? – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej- kształtowanie umiejętności określania co zdarzyło się później a co wcześniej. IV 5 , 9  
8. Opowieść ruchowa pt. ” Wesoło się bawimy” – pokonywanie toru przeszkód. I 8  
Program  

profilaktyczno

wychowawczy

1. Dbanie o porządek na swoich półeczkach w szatni, odkładanie kapci i butów na półeczki  

2. Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i samoobsługowych

3. Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety.

4. Zachowanie bezpieczeństwa w przedszkolu oraz na powietrzu.

   
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania, obecność, dni tygodnia, pora roku, pogoda, pary, dyżury, plan dnia.  

2. Smutna czy wesoła minka – wprowadzenie nowej wizualizacji; określanie oraz zaznaczanie swoich nastrojów.

3. Tablica zadań – wprowadzenie prostych zadań do wykonania w ciągu tygodnia.

4. Rozwijanie umiejętności pracy w kąciku z instrukcją.

   
 
Inne programy Plan roczny:    

 

 

PIOSENKA

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

 

WIERSZ
Idzie dobry święty ,
Uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją
serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku
Słodyczy bez liku,
Pełno dzisiaj wszędzie
Radości i krzyku.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI   

Listopad 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.     

Temat kompleksowy: Jestem Polką i Polakiem.

Cel: Rozwijanie postaw patriotycznych u dzieci; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Termin: 04.11.2019 – 15.11.2019

Obszar   

podstawy programowej

 

 
1. „Flaga, godło, hymn” – zapoznanie z wyglądem oraz kolorystyką symboli narodowych. Odsłuchanie Hymnu w pozycji stojącej – zwrócenie uwagi na istotę oddawania szacunku symbolom narodowym oraz zwyczaj wywieszania flagi   podczas ważnych świąt. IV 10, 11  
2. „Piękna nasza Polska cała” – prezentacja mapy Polski; wskazywanie Kołobrzegu, morza Bałtyckiego oraz gór. III 2   

IV 10

 
3. „Stempelkowa Polska” – praca plastyczna z użyciem farb i patyczków do uszu. IV 8  
4. „Patriotyczne rytmy” – układanie pasków białej i czerwonej krepiny w sekwencjach, zapamiętywanie sekwencji, próby odtwarzania prostych rytmów. IV 12  
5.
   

„Moja okolica” – spacer w pobliżu przedszkola, zwracanie uwagi na elementy architektury i przyrody, samodzielne ubieranie się, powtórzenie zasad bezpieczeństwa przed wyjściem poza teren przedszkola; poszukiwania wywieszonych biało-czerwonych flag.

I 2   

IV 10

 
6. Rozwijanie umiejętności współpracy w parach – taniec w parze, wspólne toczenie piłki, budowanie z klocków wieży ze zmianą osoby dominującej, wspólne układanie puzzli. III 1 , 8   

IV 7

 
7. Zabawy z kostką emocji- nazywanie podstawowych emocji, dostrzeganie emocji pozytywnych i negatywnych, wyszukiwanie rozwiązań na radzenie sobie z emocjami negatywnymi. II 1,4,6  
8. „Mój dom, moja rodzina”- utrwalanie swojego imienia i nazwiska, imion rodziców, miejsca zamieszkania. III 3   

IV 10, 20

 
9. „Tu mieszkam”- zapoznanie ze słowami piosenki, omawianie treści, zapoznanie z melodią określenie jej tempa i charakteru. Wspólne wymyślanie układu ruchowego do piosenki. IV 7  
10. Opowieść ruchowa pt. „Wyleciał orzeł”- ćwiczenie całego ciała. I 5, 8  
Program   

profilaktyczno

wychowawczy

1. Szanowanie zabawek i informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych.   

2. Dbanie o porządek w szatni na swoich półeczkach

3. Odkładanie zabawek na swoje miejsce.

4. Kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I 2,3   

II 6, 7

III 4

 

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania, obecność, dni tygodnia, pogoda, pary, sprawowanie dyżurów, plan dnia. I 7   

IV 7

 
 
Inne programy Koncert umuzykalniający.    

 

GRUPA: II BIEDRONKI   

Listopad 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.     

Temat kompleksowy: Niesamowita podróż w czasie.

Cel: Uświadomienie dzieciom przemijającego czasu.

Termin: 18.11.2019 – 22.11.2019

Obszar   

podstawy programowej

 

 
1. Zapoznanie ze zjawiskiem dnia i nocy – dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy. Zapoznanie z symbolami dnia – słońce oraz nocy – księżyc. Pogadanka na temat czynności wykonywanych w ciągu dnia (budzimy się, jemy śniadanie, jesteśmy w przedszkolu, bawimy się… ) i w ciągu nocy (śpimy, odpoczywamy) IV 16  
2. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem obrazków „Przeciwieństwa” – poznanie przez dzieci czym są przeciwieństwa (np. mały duży, pusty pełny, wesoły smutny); usprawnianie percepcji wzrokowej; rozwijanie myślenia. IV 9  
3. Zabawa muzyczna z wykorzystaniem chustek pt. „Praczki”; ilustrowanie ruchem czynności wykonywanych przez praczki. I 5   

IV 7

 
4. „Dzień i noc” – praca plastyczna z wykorzystaniem papierowego talerzyka oraz plasteliny. IV 8  
5.
   

„Jak to kiedyś było” – oglądanie zdjęć, ilustracji przedstawiających dawne zabawki. Budowanie wypowiedzi poprawnych gramatycznie.

IV 9  
6. „Szeleści, bębni, dzwoni” – zabawa słuchowa z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (marakasy, bębenek, trójkąt). IV 7  
7. „Ćwiczymy nasze rączki” – malowanie palcami; usprawnianie małej motoryki. IV 8  
8 „Prawda czy fałsz” – zabawa językowa, porozumiewanie się za pomocą symboli: koło zielone – prawda, czerwony krzyżyk – fałsz, odpowiadanie na pytania za pomocą podniesienia odpowiedniego symbolu. III 8   

IV5, 9

 
9. Opowieść ruchowa pt. „Przygody kotka Filusia” – wzmacnianie mięśni kręgosłupa oraz grzbietu. I 5, 8  
Program   

profilaktyczno

wychowawczy

1. Ostrożne poruszanie się po schodach i budynku przedszkola.   

2. Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi w określonych sytuacjach dnia codziennego.

3. Utrwalanie poszczególnych etapów mycia zębów.

4. Próby samodzielnego ubierania się i rozbierania wg ustalonej kolejności.

5. Samodzielne spożywanie posiłków, zachowanie ciszy podczas jedzenia.

6. Dbanie o porządek w szatni – odkładanie butów oraz ubrań na swoją półkę.

I 1, 2, 7   

III 4

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania, obecność, dni tygodnia, pogoda, pary, dyżury, plan dnia.    
 

 

 

 

GRUPA: II BIEDRONKI   

Listopad 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.     

Temat kompleksowy: Warto pomagać innym.

Cel: Uwrażliwienie na potrzeby innych i uświadomienie konieczności niesienia pomocy.

Termin: 25.11.2019 – 29.11.2019

Obszar   

podstawy programowej

 

 
1. Rozmowy kierowane: Co to znaczy być dobry i uczynny dla innych? Komu możemy pomagać i w jakich sytuacjach? Dlaczego warto pomagać innym? W jaki sposób możemy pomagać sobie w przedszkolu? Podawanie przez dzieci przykładów dobrych i złych zachowań. III 8   

IV 2, 5

 
2. Zabawa ruchowa z elementem skłonu „Robimy porządki”. I 5   

IV 7

 
3. „Serduszko” – wykonanie kolorowych serc oraz podarowanie ich wybranemu koledze/koleżance z grupy. Powiedzenie sobie kilku miłych słów. III 1 , 2 , 6, 9   

IV 8

 
4.
   

„Zabawki do sprzątnięcia” – układanie historyjki obrazkowej; dostrzeganie przyczyny i skutku, uzasadnianie własnej wypowiedzi.

IV 5, 9, 16  
5. „Wspólnymi siłami” – ćwiczenie logicznego myślenia. Oglądanie zdjęć/ilustracji, analiza ich treści, budowanie wypowiedzi. IV 6, 9  
6. „O tym, że nie warto być samolubem” – słuchanie opowiadania A. Sójki, odpowiadanie na pytania dotyczące treści, wspólne zastanawianie się, dlaczego warto dzielić się zabawkami. III 6, 7, 8   

IV 2, 5, 6

 
7. Karta pracy „Labirynt” – rysowanie po śladzie kropkowym, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. IV 8  
8. Opowieść ruchowa pt. „Przygody kotka Filusia” – powtórzenie i przypomnienie. I 8  
Program   

profilaktyczno

wychowawczy

1. Przestrzeganie zasady nieoddalania się od grupy podczas pobytu w przedszkolu i placu zabaw.   

2.Budowanie przyjaznych relacji z rówieśnikami.

3. Pomaganie sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.

4. Cierpliwe czekanie na swoją kolej podczas czynności higienicznych.

5. Zwracanie uwagi na dokładne szczotkowanie zębów.

I 1   

III 1 , 2

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania, obecność, dni tygodnia, pogoda, pary, dyżury, plan dnia.    
 
Inne programy Plan roczny: Pasowanie na przedszkolaka (26.11.2019r.)   

Andrzejki (28.11.2019r.)

   

 

 

Wiersz

„Powiewa flaga”

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste.

 

Piosenka

„Tu mieszkam”

 1. To jest moje miasto, zna historii wiele.

Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje.

Refren

Kocham moje miasto,

miasteczko czy wieś.

Legendami swymi słynie.

Czy je poznać chcesz?

 1. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję

moich sławnych przodków piękne obyczaje.

Refren

Kocham moje miasto…

III. Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem,

będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.

Refren

Kocham moje miasto…

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI    

Październik 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.      

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze.

Cel: Poznanie zasad ruchu drogowego.

Termin: 30.09.2019-04.10.2019

Obszar    

podstawy programowej

 

 
1.  Słuchanie opowiadania „Miś i światła sygnalizatora” – rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego. IV 2, 5  
2. Zagadki dźwiękowe – doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia. IV 7  
3.  „Sygnalizacja świetlna” – praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły. I 7    

IV 2,5

 
4. „Koło, kwadrat, trójkąt” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania  i nazywania figur geometrycznych. IV 12  
5.
   

Zachęcanie do określania swojego samopoczucia, nazywanie swoich emocji, zwracanie uwagi na uczucia innych.

II 1,6  
6. „Idziemy na spacerek”- opowieść ruchowa z użyciem chusty animacyjnej. I 5  
Program    

profilaktyczno

wychowawczy

1. Bezpieczne poruszanie się po budynku przedszkola oraz na placu zabaw.    

2. Uwrażliwianie dzieci na wzajemną pomoc w codziennych sytuacjach.

3. Kulturalne spożywanie posiłków.

I 2, 3, 7    

III 5

III 4

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania.    

2. Obecność – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

3. Pogoda – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

I 7    

IV 7

 
 
Inne programy Marcheweczkę zjadamy – zdrowe zęby mamy.    

Plan roczny: spotkanie z policjantem.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI    

Październik 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.      

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie i ogrodzie.

Cel: Poznanie wiadomości dotyczących warzyw i owoców występujących jesienią w naszych sadach i ogrodach oraz sposoby ich wykorzystania.

Termin: 07.10.2019-18.10.2019

Obszar    

podstawy programowej

 

 
1. Zapoznanie z wierszem „Wpadła gruszka do fartuszka” – rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.    

Wzbogacenie dziecięcego słownictwa o wyraz: sad; zapoznanie z wyglądem: jabłka, gruszki i śliwki.

IV 2, 16, 18  
2. Nauka piosenki metodą ze słuchu, rytmiczne powtarzanie tekstu. IV 7  
3. „Parasolki” – praca plastyczna z użyciem farb i własnej kreatywności I 7  
4. „Kolorowa wieża” – samodzielne budowanie z klocków oraz wg podanego wzoru; kształtowanie uwagi oraz percepcji wzrokowej; utrwalanie nazw kolorów. I 7    

IV 11

 
5.
   

„Warzywa” – rozpoznawanie i nazywanie okazów, rozmowa o kolorach i kształtach.

IV 18  
6. „Małe czerwone jabłuszko” – taniec w parach do piosenki. IV 7  
7. „W sadzie” – praca wspólna z wykorzystaniem farb. I 7    

III 5

 
8. „Dotknij i nazwij” – nazywanie oraz klasyfikowanie obrazków z podziałem na owoce i warzywa. IV 12, 18  
9. „O zdrowie dbamy, witaminy zjadamy” – przygotowanie zdrowych smakołyków z wykorzystaniem owoców. I 2, 3  
10. „Idziemy na spacerek” – opowieść ruchowa z użyciem chusty animacyjnej. I 5  
Program    

profilaktyczno

wychowawczy

1. Ostrożne poruszanie się po schodach i budynku przedszkola.    

2. Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego.

3. Bezpieczne korzystanie z zabawek, zgodnie z ich przeznaczeniem, odkładanie zabawek na miejsca.

4. Próby samodzielnego ubierania się i rozbierania wg ustalonej kolejności.

5. Samodzielne spożywanie posiłków, zachowanie ciszy podczas jedzenia.          

I 2, 3, 7    

III 5

III 4

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania.    

2. Obecność.

3. Pogoda.

3. Pary, dyżury – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

4. Wprowadzenie planu dnia.

I 7    

IV 7

 
 
Inne programy Marcheweczkę zjadamy – zdrowe zęby mamy.    

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI    

Październik 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.      

Temat kompleksowy: Jesień w lesie.

Cel: Przygotowanie zwierząt do zimy.

Termin: 21.10.2019-31.10.2019

Obszar    

podstawy programowej

 

 
1. Poznanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych ( jeża, wiewiórki, niedźwiedzia,): gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy. Wdrażanie do konieczności pomagania zwierzętom w okresie zimy. II 10, 11    

IV 18

 
2. „Wiewióreczka” – nauka piosenki, rozwijanie pamięci muzycznej. IV 7  
3. Praca plastyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (mech, liście, patyczki) – pobudzanie kreatywności. I 6    

IV 1

 
4. Zabawa dydaktyczna” Gdzie jest miś” – układanie misia względem krzesła wg podanych instrukcji nauczyciela; rozumienie pojęć: na, pod, obok. IV 14  
5.
   

Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab.

IV 4  
6. Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku. II 8, 10    

IV 2, 5

 
7. Nauka wiersza o tematyce jesiennej, uważne słuchanie – rozwijanie pamięci słownej. IV 2,3  
8. „Jeż” – praca plastyczna z wykorzystaniem kasztanów, zwrócenie na kolejność wykonywania pracy. I 6    

IV1

III 8

 
9. Zagadki słowno-obrazkowe dotyczące jesieni. Rozwijanie logicznego myślenia. IV 5  
10. „Leśna przygoda” – opowieść ruchowa; kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doskonalenie płynności ruchów. I 5, 8  
Program    

profilaktyczno

wychowawczy

1. Ostrożne poruszanie się po schodach i budynku przedszkola.    

2. Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego.

3. Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i samoobsługowych.     

4. Zapoznanie z kolejności ubierania i rozbierania się w szatni.

I 1, 2    

III 4

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania.    

2. Obecność.

3. Pogoda.

4. Plan dnia.

5. Pary, dyżury – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

6. Celebrowanie urodzin.

7. Instrukcja ubierania się w szatni.

   
 
Inne programy Marcheweczkę zjadamy – zdrowe zęby mamy.    

 

Piosenka:

Do przedszkola idzie maluch

 1. Do przedszkola idzie maluch, tup, tup, tup, tup,
  wszyscy dziś malucha chwalą, tup, tup, tup, tup.
 2. Zna wierszyki i piosenki, la, la, la, la,
  zawsze chodzi uśmiechnięty, la, la, la, la.
 3. Podskakują razem dzieci, hop, hop, hop, hop,
  bo tu bawią sie najlepiej, hop, hop, hop, hop.

 

Wiersz:

Kolorowe listki

Co tak szumi szu, szu, szu? Co tak krąży fiu, fiu, fiu?

To są listki kolorowe, co spadają nam na głowę.

Te są ładne bo złociste, tam czerwony leci listek.

Lecą sobie szu, szu, szu.

Krążą wkoło fiu, fiu, fiu.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI     

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.       

Temat kompleksowy: Witamy w przedszkolu.

Termin: 02.09.2019-13.09.2019

Obszar     

podstawy programowej

 

 
1. „Spacerkiem po przedszkolu” – poznanie głównych pomieszczeń przedszkola: sala, łazienka, szatnia, stołówka, sala gimnastyczna; rozpoznawanie swojego znaczka w szatni III 2     

IV 9

 
2. „Nasze imiona” – utrwalanie imion kolegów oraz koleżanek; budowanie przynależności do grupy przedszkolnej; posługiwanie się swoim imieniem III 2,3  
3. „Zasady przedszkolaka”  – poznanie kodeksu zachowania ilustrowanego obrazkami; respektowanie zasad III 5,6,7  
4. „Kółko graniaste”- zabawa muzyczno-ruchowa w kole ze śpiewem; zachęcanie do uczestnictwa w zabawie dzieci nieśmiałych I 5     

IV 1,7

 
5. „Nasze zabawki” – kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek, kącików zainteresowań); umiejętne dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawką; sprzątanie po skończonej zabawie I 6     

I 7

 
6. „Rytm dnia” – omówienie rytmu dnia; trening samodzielnego spożywania posiłków I 3  
7. „Kotek puszek” – osłuchanie z piosenką oraz nauka słów na pamięć; omówienie treści utworu IV 5, 7  
8. „Biedronka” – kolorowanie ilustracji kredkami ołówkowymi; zwracanie uwagi na poprawne trzymanie kredki I 7     

IV 1,8

 
9. Słuchanie opowiadania E. Janikovszky pt. „Jestem już przedszkolakiem”; udział w rozmowie zainspirowanej treścią wysłuchanego utworu III 8     

IV 5

 
10. Opowieść ruchowa „Wesoło się bawimy” – stosowanie się do poleceń nauczyciela I 5,8  
11. „Kolorowe domki” – zabawa dydaktyczna; wskazywanie domku w danym kolorze, układanie domków w odpowiedniej kolejności, przeliczanie ich. IV 12,15  
Program     

profilaktyczno

wychowawczy

1. Przestrzeganie zasady nieoddalania się od grupy podczas pobytu w przedszkolu i placu zabaw.     

2.Budowanie przyjaznych relacji z rówieśnikami.

3. Używanie zwrotów grzecznościowych: dziękuję, dzień dobry, do widzenia

3. Wdrażanie czynności higienicznych; nauka mycia rąk.

I 1     

III 1,2,4,6

 

 

 
 
Plan Daltoński      
 
Inne programy        
         

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI     

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.       

Temat kompleksowy: Kolorowa jesień.

Termin: 16.09.2019-27.09.2019

Obszar     

podstawy programowej

 

 
1. „Nadeszła jesień” – zapoznanie z porą roku na podstawie obrazków, wskazanie charakterystycznych cech dla jesieni. „Listki” – wysłuchanie wiersza M. Czerkawskiej, rozmowa na temat treści utworu. IV 2, 5, 16, 18  
2. „Taniec z listkiem” – osłuchanie oraz nauka piosenki metodą ze słuchu, ilustrowanie muzyki ruchem. IV 7  
3. „Muchomorek” – praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły. IV 8  
4. „Wesoło się bawimy, wesoło liczymy” – przeliczanie liści w zakresie 3, rozpoznawanie i nazywanie kolorów (żółty, czerwony, pomarańczowy) IV 12, 15  
5. „Jesienne listki” – prezentacja jesiennych liści z różnych drzew, w tym iglastych, porównywanie wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic IV 18  
6. „Kółko-kółeczko” – zabawa muzyczno-ruchowa, nauka oraz doskonalenie poruszania się w kole. I 5     

IV 1, 7

 
7. „Malujemy” – zapoznanie z nową techniką plastyczną, właściwe trzymanie pędzla. I 7     

IV 8

 
8. „Jesienne układanki” – składanie obrazka w całość, rozwijanie percepcji wzrokowej. IV 8  
9. „Wesołe rytmy” – tworzenie rytmicznego układu wg wzoru podanego przez n-la, rozwijanie uwagi i pamięci. IV 12  
10. „W parku” – opowieść ruchowa; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń. I 5, 8  
Program     

profilaktyczno

wychowawczy

1. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa .     

2. Wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym głosem.

3.Kształtowanie nawyku mycia rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkiem.

4. Próby samodzielnego ubierania się i rozbierania w szatni pod kierunkiem nauczyciela.

I 2     

III 6,7

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania- wprowadzenie i omówienie zasad.     

 

I 7     

IV 7

 
 
Inne programy Plan roczny: piknik integracyjny, akcja alarm, zbiórka kasztanów.    

 

PIOSENKA

Kotek Puszek z czarną łatką
Dziś w przedszkolu był z Agatką,
A z kieszeni u fartuszka
Wyglądały małe uszka.

Nagle ruszył się fartuszek,
Na podłogę skoczył Puszek,
Teraz, kotku, będziesz z nami,
My już ciebie nie oddamy.

WIERSZ

Mam 3 latka, 3 i pół
brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
i mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku,
i o piesku co był w polu,
nauczyłam się w przedszkolu