7 października, Biedronki z naszego przedszkola udały się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Dziecięcej. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci. Podczas spotkania Pani Bibliotekarka opowiedziała nam o swojej pracy, zapoznała z zasadami zachowania w bibliotece, pokazała pomieszczenia oraz zachęcała dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek. Ponadto przedszkolaki wysłuchały interaktywnej bajki pt „Franlkin czyta książki” oraz z wielkim zainteresowaniem oglądały rożne, ciekawe przeznaczone dla nich książki. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze za co serdecznie dziękujemy.

Do przedszkola wróciliśmy wszyscy w dobrych humorach. Mamy nadzieję, że uda się przedszkolakom namówić swoich rodziców do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książek.