W ramach koła ekologicznego w miesiącu grudniu została przeprowadzona z dziećmi pogadanka na temat potrzeby dokarmiania ptaków. Dzieci dowiedziały się czym i jak należy dokarmiać ptaki. Co możemy podawać naszym skrzydlatym przyjaciołom, a czego nie możemy podawać zwierzętom. Wszystkie dzieci wiedziały, że ptaki przylatują do karmnika w celu uzyskania pożywienia. Następnie udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego w celu zawieszenia na drzewach kul tłuszczowych z nasionami dla ptaków. Przez kolejne dni zza okna oraz podczas wyjść na przedszkolny plac, obserwowaliśmy, jakie ptaki przylatują, żeby się pożywić i w jak szybko ubywa pokarm. Wiele radości sprawił dzieciom fakt, iż już następnego dnia, znaleźliśmy puste siateczki. Gdy tylko przylatywały ptaki do zawieszonych kul dzieci zza okna obserwowały zachowanie ptaków. Biedronki wykazały wielką troskę wobec ptaków i stale przypominają o zawieszaniu kul dla ptaków.