Tym razem w ramach koła ekologicznego dzieci z grupy II, realizując program „Mali Odkrywcy”, wyczarowały chmurkę w butelce .Do doświadczenia potrzebne były nam: kostki lodu, butelka oraz gorąca woda .Najpierw badaliśmy właściwości kostek lodu. Stwierdziliśmy, że jest on twardy i zimny .Przy pomocy pani nalaliśmy do butelki gorącą wodę, a następnie umieściliśmy na szyjce butelki kostki lodu. Zaobserwowaliśmy, że gorąca woda paruje, a umieszczony lód, roztapiając się pod wpływem temperatury, u góry butelki tworzy „chmurkę”.