6 listopada w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie grup Krokodylków, Tygysków oraz Kangurków, które miało sprawdzić wiedzę dzieci z zakresu ruchu drogowego, utrwalić wiedzę  z zakresu bezpiecznych zabaw, doskonalić prawidłowe nawyki i odruchy w sytuacji zagrożenia oraz rozwijać umiejętność efektywnego współdziałania w grupie. Kapitanowie drużyn odpowiadali na pytania, układali puzzle, tworzyli sygnalizację świetlną, rozwiązywali zagadki oraz pokazali, że znają numery alarmowe. Dzieci z grup także wykazały się wiedzą oraz dzielnie wspierały swoje drużyny, co zostało nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.