W dniu 26.01.2018r. w czasie ferii wszystkie dzieci z przedszkola uczestniczyły w zabawach metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. Zabawy miały na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki, woreczki itp.). Dzieci działały słuchając muzyki, poznawały dzieła artystów, doświadczały jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywały „na sobie”, reagując ruchem, słowem. Podczas zabaw dzieci za każdym razem były w innej roli, grały na instrumentach, zmieniały rekwizyt czy partnera w tańcu. Dzieci bawiły się do utworów Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”,  Straussa „Marsz Radetzkyego”, Mozarta „Bułka z masłem”, a także do utworów dziecięcych. Zajęcie rozbudziło u dzieci zainteresowanie „co się wydarzy”, wyzwoliły radość i zaangażowanie w zabawę, jak i rozbudziły ciekawe pomysły twórczych rozwiązań podczas muzyki.