Dzieci z grupy I w ramach koła plastycznego wykonały Kraba techniką orgiami. Zadaniem dzieci było składanie papierowych modeli z kół wg instrukcji nauczyciela. Jest to zajęcie zarówno przyjemne, jak i korzystnie wpływające na rozwój dziecka. Rozbudza dziecięcą wyobraźnię, rozwija sprawność manualną, wyzwala skupienie oraz wyczula dzieci na ład i harmonię. Wszystkie Krasnoludki podjęły próbę wykonania zadania. Ze względu na specyfikę zadania, kraba wykonywaliśmy w dwóch grupach, tak aby każdy miał możliwość dokładnego odzwierciedlenia instrukcji. Dzieci świetnie radziły sobie z tym zadaniem, tylko niektórzy wymagali niewielkiej pomocy. Składanie papierowych kół okazało się bardzo ciekawym zajęciem, jeszcze ciekawsze były etapy i wyniki naszej pracy. Nasze kraby można podziwiać na tablicy Nasze prace w szatni przedszkola.