Wszystkie dzieci i rodziców prosimy o przynoszenie kasztanów, które zostaną przekazane skupującej je firmie. Dla grupy która przyniesie największą ilość kasztanów przewidziana jest nagroda.