W dniu dzisiejszym14.09.2012 nasze przedszkolaki wzięły udział w kolejnej już Akcji Sprzątania Świata. Przedtem jednak wysłuchały pogadanki przeprowadzonej przez Panią Anię, która zapoznała dzieci z ideą akcji sprzątania świata.Pogadanka miała na celu kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość otoczenia, rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi. Przed wyruszeniem na akcję dzieci złożyły obietnicę, że nie będą rzucać śmieci, zrywać roślin chronionych, będą segregować odpady, będą chronić przyrodę, a zimą będą dokarmiać ptaki. Dzieci miały okazję pokazać jeszcze w Sali, że potrafią posegregować śmieci w odpowiednie pojemniki, a na zakończenie spotkania otrzymały kolorowanki oraz sprzęt niezbędny do porządkowania terenu. Pełne radości i pozytywnego nastawienia do pracy dzielnie porządkowały wyznaczony teren. Wywiązały się z tego znakomicie! Po czym zgromadzone w specjalnych workach śmieci pozostawiły w wyznaczonym do tego celu miejscu. To była dla nich kolejna lekcja, jak dbać o otoczenie, aby było piękne i aby było miło w takim otoczeniu przebywać.