Jak co roku, przy współpracy z kołobrzeską Strażą Pożarną Nasze Przedszkole uczestniczyło w Akcji Alarm. Zadaniem dzieci było szybkie i bezpieczne ewakuowanie się z Przedszkola, taka aby zachowane były wszystkie zasady bezpieczeństwa. Panie zapoznały dzieci z wyjściami ewakuacyjnymi oraz zasadami zachowań w czasie ewentualnego niebezpieczeństwa.