Informujemy, że Przedszkole w roku 2018 przystąpiło do programu finansowanego  przez Gminę Miasto Kołobrzeg w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Dzięki realizacji programu został zakupiony   zestaw –  tablica multimedialna Mac Tablica  do realizacji projektu na temat: „ Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo” .